Badanie lekarskie na prawo jazdy 2020: Jak? Czy da się przez Internet?

Co w obecnej sytuacji zaostrzonego reżimu sanitarnego mają zrobić kandydaci na kierowców, którzy zamierzają rozpocząć szkolenie? Bez badania lekarskiego, stwierdzającego zdolność do przystąpienia do kursu nie można ropocząc nauki. Jak zatem uzyskać zaświadczenie w dobie lekarskich teleporad?

Każdy kandydat na kierowcę musi przejść badanie lekarskie i uzyskać zaświadczenie o należytym stanie zdrowia by móc nie tylko przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, ale w ogóle by rozpocząć naukę podczas kursu w szkole nauki jazdy. Badania takie przeprowadzane są przez lekarza orzecznika, posiadającego uprawnienia do wystawiania odpowiednich zaświadczeń o stanie zdrowia. Na takim badaniu oceniany jest min. stan psychiczny, zmysł równowagi, wzrok, słuch, a także poprawna praca serca i układu oddechowego. Badanie ma określić ewentualne dysfunkcje, a gdy te zostaną stwierdzone, wystawiane są skierowania na badania specjalistyczne. Czy możliwe jest zatem należyte przeprowadzenie takiego badania zdalnie? Chyba każdy z nas zna odpowiedź na to pytanie.

 

Rozporządzenie w tej sprawie, z dnia 29 sierpnia 2019 roku, w 4 paragrafie, mówi wyraźnie:

1. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie:

1) narządu wzroku;

2) narządu słuchu;

3) układu ruchu;

4) układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego;

5) układu nerwowego, w tym padaczki;

6) obturacyjnego bezdechu podczas snu;

7) czynności nerek;

8) cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii;

9) stanu psychicznego;

10) objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie;

11) objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie;

12) stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami;

13) innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

2. W zakresie badania lekarskiego uprawniony lekarz uwzględnia u osoby badanej obecność i rodzaj schorzenia, stopień zaawansowania objawów chorobowych i ich dynamikę, z uwzględnieniem możliwości rozwoju choroby, jak i cofania się jej objawów, oraz rozważa zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie mogą mieć miejsce w przypadku kierowania przez tę osobę pojazdami.

 

Podobno naukowcy z Politechniki Warszawskiej pracują obecnie nad specjalną aplikacją do zdalnej diagnostyki medycznej. Jednak należy pamiętać, że wszystkie zdalne konsutlacje, teleporady, czy wideokonfernecje z lekarzem, odbywają się bez wykorzystywania urządzeń medycznych. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić faktycznego stanu zdrowia osoby, której udzielana jest porada. Porada, nie badanie, którego wynik ma świadczyć o zdolności do kierowania pojazdami mechanicznymi w ruchu drogowym. Wynik takiego badania niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność i konsekwencje.

Podkreślmy zatem, że nie ma możliwości wydania orzeczenia na podstawie teleporady, czy innej formy zdalnego kontaktu z lekarzem! O możliwość oraz warunki przeprowadzenia badania w obecnych warunkach reżimu sanitarnego trzeba dowiadywać się w odpowiedniej dla miejsca zamieszkania placówce zdrowia.

Przemysław Borkowski

Kocha wszystko co ma dwa koła i silnik - nawet ten elektryczny. Gdyby wiertarka miała koła, też by na niej jeździł. Prywatnie fan dobrego rockowego brzmienia i kultur orientalnych.

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button