Utrata prawa jazdy na motocykl: jak odzyskać uprawnienia?

Utrata prawa jazdy niestety dotyka sporej grupy kierowców. W większości przypadków uprawnienia zostają zatrzymane za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym, inni w związku z licznymi wykroczeniami i sumą 24 punktów również nie mogą liczyć na pobłażliwość funkcjonariuszy policji. Jest jeszcze trzecia grupa osób, tych którym uprawnienia zostały zabrane za jazdę pod tzw. wpływem. Jak w takich sytuacjach odzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami?

Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy przypadek jest indywidualny i obarczony zupełnie różnymi konsekwencjami. Najłatwiej mają kierowcy, którym zabrano uprawnienia na okres trzech miesięcy. Ich zmartwienia są o tyle mniejsze, że prawdo jazdy otrzymają automatycznie już po 3 miesiącach od momentu jego zatrzymania. Warto jednak pamiętać, że po zatrzymaniu prawa jazdy, w przypadku, w którym przekroczyliśmy dozwoloną prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym, przysługuje nam prawo do kierowania pojazdem przez kolejne 24 godziny – funkcjonariusz policji oczywiście zatrzyma dokument, ale wystawi kierowcy pokwitowanie, uprawniające go do jazdy – dzięki temu ukarany może jeszcze powrócić samochodem np. do domu. Prawo jazdy w ciągu 7 dni od momentu zarekwirowania zostaje przekazane do odpowiedniego starostwa i tam po okresie trzech miesięcy kierowca będzie mógł odzyskać dokument.

UTRATA PRAWA JAZDY NA MOTOCYKLU: ZA CO POLICJA MOŻE CI ZABRAĆ PRAWKO

Z kolei kierowca, który osiągnął limit 24 punktów karych nie traci automatycznie prawa jazdy – o tym zawsze należy pamiętać. W przypadku osiągnięcia maksymalnej sumy punktów karnych kierowca dostaje od starosty wezwanie na egzamin kontrolny. Taka osoba w określonym terminie musi (jeśli chce zachować prawo jazdy) stawić się w ośrodku WORD i umówić się na egzamin kontrolny. Na delikwenta czeka dokładnie taki sam egzamin jakiemu podlegają kursanci: składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jeśli kierowca zaliczy oba egzaminy z wynikiem pozytywnym, jego prawo jazdy nadal będzie ważne, a limit punktów zostanie wyzerowany.

Co w przypadku kiedy kierowca obleje egzamin kontrolny?

Niestety kierowcy mają tylko jedną szansę na zdanie egzaminu kontrolnego. Jeśli delikwent przekroczył dopuszczalną liczbę punktów karnych i obleje egzamin kontrolny, to jego uprawnienia przepadają. Oczywiście, taka osoba może odzyskać prawo jazdy, ale tylko i wyłącznie  po przejściu całej procedury szkoleniowej oraz zdaniu egzaminu na prawo jazdy – dokładnie tak jakby próbowała wyrobić dokument prawa jazdy po raz pierwszy.

W przypadku osoby, która przystępowała do egzaminu państwowego w trybie art. 99 ust. 1 pkt 1, art. 102 ust. 2 ustawy lub art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym i uzyskała negatywny wynik egzaminu państwowego, w przypadku podejścia do egzaminu w związku z odzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami uznaje się ją za osobę po raz pierwszy przystępującą do egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Prawo do kierowania pojazdami mechanicznymi możemy stracić również w wyniku decyzji sądu. Do takiej sytuacji może dojść jeśli stwarzamy umyślne zagrożenie w ruchu lub w każdej innej, w której narażamy innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo – w takich przypadkach funkcjonariusz ma prawo zatrzymać uprawnienia do kierowania pojazdami i skierować sprawę do sądu. Jeśli sąd orzeknie zatrzymanie naszych uprawnień na okres roku lub na czas krótszy, to po minięciu tego okresu, nasze prawo jazdy otrzymamy w wydziale komunikacji. Jeśli prawo jazdy zostanie zatrzymane na dłużej niż rok, będziemy zmuszeni ponownie zdać egzamin na prawo jazdy.

Jazda po alkoholu. Jak odzyskać uprawnienia

Jeśli kierowca straci uprawnienia w wyniku jazdy pod wpływem, niestety pożegna się z prawem jazdy na dłuższy czas. Należy pamiętać, że sąd może zabrać dożywotnio uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Jeśli tego nie zrobił, to osoba ukarana po odbyciu zasądzonej kary będzie mogła ubiegać się o ponowne wyrobienie dokumentu:

Art. 104. Osoba, w stosunku do której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, odpowiednio w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, może uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami po ponownym spełnieniu wszystkich wymagań stawianych osobom po raz pierwszy ubiegającym się o uprawnienie do kierowania pojazdem. Oznacza to m.in. konieczność ponownego zdania egzaminu.

Ciąg dalszy pod materiałem wideo

POLSKIE DROGI JEDNYMI Z NAJNIEBEZPIECZNIEJSZYCH W EUROPIE. DLACZEGO?

Warto jednak pamiętać, że kierowcy, wobec których sąd orzekł cofnięcie uprawnień mają szansę na szybszy powrót na drogi za sprawą autoblokady, a więc urządzenia połączonego z zapłonem pojazdu, które uniemożliwia jego odpalenie w razie wykrycia alkoholu w wydychanym powietrzu. Autoblokada musi posiadać atest oraz musi być zamontowana przez przedstawiciela firmy, zajmującej się sprzedażą tych urządzeń. Koszty pokrywa oczywiście kierowca.

Art. 182a. § 1. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową (…).

Jeśli chcemy uzyskać pozwolenie na kierowanie pojazdem wyposażonym w autoblokadę powinniśmy złożyć do sądu wniosek z uzasadnieniem, którym chcemy przekonać sąd do zmienienia formy odbywania kary. Musimy jednak pamiętać, że zezwolenie będzie dotyczyć tylko aut wyposażonych w blokadę alkoholową.

 

[trending]

 

 

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button