Pilne: Prezydent podpisał ustawę o motocyklach 125 na kat. B

Prezydent RP oficjalnie podpisał nowelizację ustawy o kierujących pojazdami (16.07.2014, godzina 14:55). Dał tym sposobem możliwość poruszania się motocyklami 125 ccm wszystkim posiadaczom prawa jazdy kategorii B o stażu minimum 3 lat. Polska branża moto świętuje. Otwiera się nowy rozdział w historii polskiej motoryzacji.

Oficjalna strona Bronisława Komorowskiego zamieściła informację w której informuje o sygnowaniu ustawy z 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk 1957). Oznacza to odesłanie nowelizacji do Dziennika Ustaw, tym samym zostanie ona oficjalnie opublikowana. Ważnym pozostaje fakt vacatio legis. Podpis Prezydenta nie oznacza, że już można wsiadać na motocykl czy skuter 125 ccm. Należy poczekać jeszcze nieco ponad 30 dni.

Informacja ws. ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Podstawowa grupa proponowanych zmian odnosi się do zasad przeprowadzania egzaminu państwowego służącego sprawdzeniu kwalifikacji osób ubiegających się o przyznanie uprawnień do kierowania pojazdami. Ustawa ma na celu uregulowanie szeregu zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, a przede wszystkim wskazanie ministra właściwego do spraw transportu jako sprawującego merytoryczny nadzór nad jakością pytań egzaminacyjnych używanych podczas części teoretycznej egzaminu państwowego. Reguluje także kwestie dotyczące wymogów stawianych instruktorom i wykładowcom prowadzącym zajęcia teoretyczne podczas szkoleń kandydatów na kierowców. Przepisy analizowanej ustawy mają służyć swego rodzaju reformie dotychczasowych regulacji.

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych nowelą należą:

  • • wprowadzenie obowiązku wyboru jednolitego dla wszystkich podmiotów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy systemu teleinformatycznego;
  • • ustanowienie uprawnienia dla osoby posiadającej od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg – bez zdawania egzaminu;
  • • zniesienie obowiązku odbycia przez kandydata na kierowcę części teoretycznej szkolenia, tj. możliwości przystąpienia do egzaminu państwowego bez odbycia części teoretycznej szkolenia;
  • • doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów ustawy o kierujących pojazdami w zakresie możliwości przystąpienia do egzaminu państwowego na niższe kategorie prawa jazdy przez osoby, które ukończyły kurs na prawo jazdy wyższej kategorii;
  • • wprowadzenie udogodnienia dla osób posiadających jednocześnie uprawnienia instruktora i egzaminatora w taki sposób, aby wystarczające do spełnienia obowiązku było ukończenie tylko jednych warsztatów doskonalenia zawodowego
  • • wprowadzenie przepisów ustanawiających obowiązek przekazania przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego 1,5% opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy do budżetu państwa;
  • • rozszerzenie zakresu kwalifikacji jakimi wykazać się musi osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami na egzaminie państwowym o umiejętność energooszczędnego poruszania się pojazdem po drodze;
  • • umożliwienie zdawania egzaminu dla kandydatów na kierowców przy wykorzystaniu samochodu, w którym odbywano szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców;

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zobacz także:
Ustawa o motocyklach 125 cm3 na prawo jazdy B wchodzi w życie od dn. 24.08 br
Odliczaj razem ze Skuterowo.com dni i minuty do wejścia w życie ustawy
Ile lat trzeba posiadać prawo jazdy kat. B, by jeździć 125 ccm?

Sprawdź jakim motocyklem i skuterem 125 ccm NIE można jeździć na kat. B
Co grozi za jazdę na motocyklu 125 przed wejściem ustawy?

 

Ciąg dalszy pod materiałem wideo

Leszek Śledziński

Emerytowany dziennikarz motoryzacyjny portalu Jednoślad.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button