Umowa kupna sprzedaży motocykla a podatek PCC-3 2021. Dlaczego nie warto kombinować?

Podatek PCC-3 2021 od umowy kupna sprzedaży motocykla lub motoroweru – co to takiego, kiedy należy się zgłosić do urzędu skarbowego w celu jego uregulowania i czy warto zwlekać z jego opłaceniem?

Podatek PCC to inaczej podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży. Według obowiązującego w Polsce prawa, podatkiem tym może zostać objęty każdy z nas. Wystarczy, że dokonujesz zakupu nieruchomości, praw majątkowych, lub używanych rzeczy ruchomych. Nas w tym artykule oczywiście interesuje najbardziej trzeci aspekt, czyli zakup używanego pojazdu.

Aby doszło do obowiązku podatkowego, musi zostać sporządzona umowa sprzedaży.

Czym jest umowa sprzedaży? Jest to porozumienie zawarte między dwiema stronami (sprzedającym i kupującym), na mocy którego jedna ze stron zobowiązuje się przenieść własność rzeczy i wydać ją drugiej stronie, która zobowiązuje się z kolei odebrać przedmiot umowy i zapłacić za nią ustaloną przez obie strony cenę. Główne elementy umowy sprzedaży to: kto komu sprzedaje, co sprzedaje oraz za jaką cenę. Ważne w tym wypadku jest również określenie daty zawarcia takiej umowy.

Co może podlegać podatkowi PCC?

Opodatkowaniu PCC podlegają m.in. umowy sprzedaży zawierane okazjonalnie, zazwyczaj przez osoby, które nie są przedsiębiorcami, lub dokonują zakupu do celów czysto prywatnych i nie zajmują się zawodowo działalnością handlową.

Bądź zawsze na bieżąco dzięki Jednoślad.pl News

Ważne w tym wypadku jest także miejsce zawarcia umowy. Jeżeli np. kupujemy pojazd od właściciela pochodzącego zza granicy i umowa została podpisana na terenie innego kraju, wówczas jej zawarcie nie podlega podatkowi PCC. Jeżeli umowa sprzedaży została podpisana na terenie Polski, wówczas podlega przepisom opodatkowania. Po zawarciu umowy sprzedaży pojawi się konieczność zapłaty należnej kwoty PCC, w określony przez przepisy sposób oraz w określonym terminie. Warto pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje wraz z chwilą zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca jest więcej niż jedna osoba, to obowiązek podatkowy rozkładany jest na ilość właścicieli. Nie wzrasta przy tym kwota podatku, która jest stałą i związana z ustaloną wartością nabywanej rzeczy.

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY MOTOROWERU 2021 [PDF]

Nie zawsze jednak cena zapłacona przez kupującego stanowić będzie podstawę opodatkowania. Może ona odbiegać od wartości rynkowej przedmiotu umowy i wówczas do podstawy opodatkowania przyjmowana jest kwota z taryfikatora. Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa, a przyjęcie niższej wartości powoduje zaniżenie kwoty należnego podatku i konieczność jego uzupełnienia wraz z odsetkami. Na zakwestionowanie tych wartości organ podatkowy ma 5 lat od końca roku, w którym zawarto umowę.  Popularne zaniżanie wartości pojazdu w celu poniesienia niższych opłat daje zatem bardzo ograniczone rezultaty i ma sens tylko w przypadku skutera czy motocykla, którego stan techniczny w znacznym stopniu odbiega od pojazdów w dobrej kondycji (np. jednoślady powypadkowe). Jeżeli bowiem cena zakupu danego pojazdu będzie znacznie niższa od wartości rynkowej danych modeli z tego rocznika, urzędnik ma prawo zasugerować się właściwymi dla lokalizacji US widełkami cenowymi z taryfikatora i naliczyć podatek zgodny z wartością rynkową. Stanowi o tym art. 6.3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Warto w przypadku zakupu pojazdu uszkodzonego posłużyć się dokumentacją stanu technicznego, która może pomóc w ocenie utraty wartości pojazdu.

Jak jest stawka podatku PCC 2021?

Stawki podatku PCC 2021 wynoszą 2% od wartości przedmiotu poddanego transakcji w przypadku nieruchomości i rzeczy ruchomych oraz 1% od umowy sprzedaży praw majątkowych.

Czym jest deklaracja PCC-3?

Jest to dokument służący do kontroli prawidłowości obliczenia podatku oraz terminowości jego zapłaty.

Warto pamiętać, że w przypadku pojazdów, czyli rzeczy ruchomych, zwolnione od PCC są umowy, których wartość nie przekracza 1000 zł. Jeżeli zatem kupisz tani używany skuter, którego wartość rynkowa nie przekracza tej kwoty i na umowie również widnieje cena nie większa niż 1000 zł, to nie występuje w tym wypadku podstawa do opodatkowania umowy sprzedaży.

Jednym z najważniejszych punktów jest termin w jakim powinno nastąpić złożenie związanej z umową sprzedaży deklaracji podatkowej w Urzędzie Skarbowym. Deklaracja jest składana na formularzu PCC-3 i na jej złożenie mamy 14 dni od podpisania umowy. Za przekroczenie tego terminu grozi kara grzywny.
Oznacza to, że jeśli nie wywiążesz się z obowiązku opłaty podatku PCC, to możesz podlegać karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Jeśli kwota podatku nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (12500 zł), to będziesz podlegać pod wykroczenie skarbowe. W przypadku używanych jednośladów raczej ciężko będzie przekroczyć tę wartość podatku. Nie zmienia to faktu, że konsekwencje mogą być całkiem dotkliwe. Fiskus może wymierzyć karę w wysokości od 1/10 minimalnego wynagrodzenia, aż do jego 20-krotności. Płaca minimalna w 2020 roku została ustalona na 2600 zł. Po przeliczeniu oznacza to, że za nieopłacenie podatku PCC-3 grozi kara w wysokości od 260 zł do nawet 52 tysięcy zł. Warto też zaznaczyć, że kara ta podlega wielokrotności. Jeśli zatem kupisz więcej niż jeden pojazd i nie uregulujesz obowiązku podatkowego to możesz zapłacić grzywnę za każdą niezłożoną w terminie deklarację.

Jeżeli nie zdążyłeś złożyć deklaracji w terminie, możesz wyratować się tzw. czynnym żalem. Gotowy druk do wypełnienia możesz otrzymać w urzędzie. W takim oświadczeniu podatnik musi przyznać się do popełnionego czynu zobowiązać do zapłaty zaległości wraz z odsetkami oraz uzasadnić jaki był powód niedopilnowania terminu.

 

Przemysław Borkowski

Kocha wszystko co ma dwa koła i silnik - nawet ten elektryczny. Gdyby wiertarka miała koła, też by na niej jeździł. Prywatnie fan dobrego rockowego brzmienia i kultur orientalnych.

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button