Umowa kupna sprzedaży motoroweru

Umowa kupna sprzedaży motoroweru zawierana jest przy okazji zbycia lub nabycia jednośladu. Każda osoba przystępująca do takiej czynności, bez względu na to czy jest sprzedającym czy kupującym powinna wiedzieć jak taka umowa powinna wyglądać, co zawierać i w jakiej formie być zawarta.

Umowa kupna sprzedaży motoroweru opiera się na przepisach prawa cywilnego, które zawarte są w kodeksie cywilnym. Poprawna nazwa brzmi „umowa sprzedaży” i przepisy jej dotyczące zawiera księga „Prawo zobowiązań” Kodeksu Cywilnego.

Umowa kupna sprzedaży motoroweru powinna zawierać dane takie jak:

  • dokładne dane sprzedającego, czyli jego imię i nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL
  • dokładne dane sprzedającego
  • określenie przedmiotu sprzedaży, czyli marka i model jednośladu, numer rejestracyjny, przebieg, opis stanu technicznego
  • ustaloną cenę za przedmiot sprzedaży

Umowa kupna sprzedaży motoroweru powinna być zawierana w formie pisemnej. Zawsze przygotowujmy po jednej kopii dla każdej ze stron. Pamiętajmy, że przepisy nie wymagają konkretnego brzmienia umowy, możemy więc ją formułować dowolnie i nie potrzebujemy ściśle określonego wzoru. Oczywiście możemy posiłkować się tymi, które są dostępne w Internecie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by umowę spisać samodzielnie.

 

Bądź zawsze na bieżąco dzięki Jednoślad.pl News

 

Umowa kupna sprzedaży motoroweru
Rodzaj umowy: cywilnoprawna
Typ umowy:  Konsensualna, odpłatna, wzajemna, dwustronnie zobowiązująca, kazualna
Wymagane elementy: Dane stron, określenie przedmiotu sprzedaży oraz cena
Zalecana ilość kopii: Dwie, po jednej dla każdej ze stron
Forma umowy: pisemna

 

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button