Aktualnie czytasz:
Paliwo na wakacje: Moja Wyprawa Marze艅 Barton i Skuterowo.com II

We藕 udzia艂 w drugiej edycji zabawy聽Barton Motors i Skuterowo.com:聽Opisz gdzie by艣 pojecha艂 gdyby艣 dosta艂 50 litr贸w paliwa do swojego jedno艣ladu. Najlepsze historie nagrodzimy kartami paliwowymi o nominale 250 PLN! Macie czas do 30.06.2014.

Sezon w pe艂ni, wkr贸tce wakacje. W艣r贸d Spo艂eczno艣ci Skuterowo.com nie brakuje pasjonat贸w turystyki jedno艣ladowej. Zamknij oczy i wyobra藕 sobie swoj膮 wypraw臋 marze艅. Przelej to na papier (a w艂a艣ciwie poni偶szy formularz) i czekaj na sygna艂 od Barton Motors i Skuterowo.com. Komisja konkursowa przez najbli偶sze trzy tygodnie b臋dzie czyta膰 Wasze prace.聽Dla autor贸w trzech najciekawszych publikacji mamy darmowe karty paliwowe zatankowane za 250 PLN. Do dzie艂a!

[contact-form-7 id="44215" title="Barton Paliwo"]

karta paliwowa

 
Czytaj
REKLAMA

NOWY MOTOCYKL BMW R 18.

Nowy R 18 si臋ga do naszej historii oraz ikonicznych cech, kt贸re konsekwentnie rozwijali艣my przez lata. Rezultat: pe艂en charakteru z cruiser z najwi臋kszym silnikiem typu bokser, jaki kiedykolwiek zbudowali艣my i ponadczasowymi elementami designu, takimi jak np. bia艂a podw贸jna linia w R 18 First Edition.

barton-motors_logoREGULAMIN KONKURSU聽Moja Wyprawa Marze艅 Skuterowo.com

I. POSTANOWIENIA OG脫LNE
1. Organizatorem konkursu "Moja Wyprawa Marze艅 ze Skuterowo.com" jest firma OnAir!, P艂owiecka 3, 04-501 Warszawa, NIP 9691408635, REGON:243205633

 
Czytaj
REKLAMA

KUFER MOTOCYKLOWY VBOX ZA 172,51 PLN. Ekspresowa wysy艂ka.

Uniwersalny kufer聽motocyklowy 29L ze zintegrowanym odblaskiem. Komplet wraz z podstaw膮 do 艂atwej instalacji.

zwana w dalszej cz臋艣ci Regulaminu "Organizatorem".

2. Konkurs b臋dzie przeprowadzony na stronach internetowych serwisu Skuterowo.com.
3. Fundatorem Nagrody G艂贸wnej jest Barton Motors, ul. Towarowa 2, 44-172 Poniszowice.

zwany w dalszej cz臋艣ci Regulaminu 鈥濬undatorem鈥

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Z zastrze偶eniem ust. 7 poni偶ej, Uczestnikiem Konkursu mo偶e by膰 ka偶da, pe艂noletnia osoba fizyczna, zamieszkuj膮ca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas sta艂y lub tymczasowy. Osoby nie maj膮ce pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych mog膮 wzi膮膰 udzia艂 w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowi膮zk贸w z nimi zwi膮zanych, w tym tak偶e prawa do 偶膮dania wydania nagrody, nie mo偶na przenosi膰 na inne osoby.
7. Uczestnikami Konkursu nie mog膮 by膰:
a) pracownicy kt贸regokolwiek z Organizator贸w lub Fundatora oraz cz艂onkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewie艅stwa lub powinowactwa),
b) osoby, kt贸re w ci膮gu ostatnich 3 miesi臋cy poprzedzaj膮cych dzie艅 rozpocz臋cia Konkursu uzyska艂y prawo do nagrody w jakimkolwiek innym konkursie, organizowanym przez kt贸regokolwiek z Organizator贸w, a tak偶e osoby pozostaj膮ce z nimi w stopniu pokrewie艅stwa w linii prostej do pierwszego stopnia albo w linii bocznej do drugiego stopnia.
8. Czas trwania Konkursu obejmuje dni w okresie od 聽09.06 - 30.06.2014.
9. Regulamin Konkursu dost臋pny b臋dzie przez ca艂y czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Wzi臋cie udzia艂u w Konkursie warunkuje si臋:
a. rejestracj膮 w serwisie Skuterowo.com i akceptacj膮 jego Regulaminu.
b. uzupe艂nieniem formularza konkursowego zamieszczonego na niniejszej stronie, w tym przes艂anie pracy redakcyjnej w temacie 鈥濵oja wyprawa marze艅 za 250 z艂.鈥
2. Prace nale偶y wysy艂a膰 w dniach przeprowadzanego Konkursu. Zg艂oszenia, kt贸re zostan膮 przes艂ane w innych terminach nie wezm膮 udzia艂u w Konkursie.
3. Komisja konkursowa dokona wyboru trzech Uczestnik贸w, kt贸rych zg艂oszenia zawieraj膮 najciekawsze i najbardziej oryginalne prace (Zwyci臋zcy Konkursu).
4. Za czas dotarcia formularza konkursowego do Organizatora uwa偶a si臋 moment jego wp艂ywu na serwer Organizator贸w.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za skuteczno艣膰 przes艂ania danych formularza konkursowego, w tym w szczeg贸lno艣ci za wszelkie awarie sieci przesy艂owych.
6. Zwyci臋zca zobowi膮zuje si臋 w terminie do 40 dni kalendarzowych od otrzymania Nagrody od Fundatora do przes艂ania na adres redakcja@skuterowo.com relacji z wyprawy sk艂adaj膮cej si臋 w szczeg贸lno艣ci z:

Opisu 鈥 tekstowej relacji z wyprawy.
Zdj臋膰 (minimum 3) 鈥 fotorelacji z wyprawy.
Oraz do przekazania licencji na ich U偶ytkowanie przez Organizatora na zasadach og贸lnych Regulaminu Skuterowo.com oraz fundatora nagrody firmy Barton Motors

III. NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie b臋d膮:
Karty karty paliwowe Orlen o warto艣ci 250 z艂 brutto ka偶da.
2. Uczestnik ma prawo do otrzymania maksymalnie jednej Nagrody we wszystkich edycjach Konkursu.
3. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany Nagrody na inn膮, w szczeg贸lno艣ci na nagrod臋 pieni臋偶n膮 w wysoko艣ci warto艣ci Nagrody wskazanej powy偶ej, w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezale偶nych, przyznanie Nagrody nie b臋dzie mo偶liwe.

IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNANIA
1. Organizator powierza zadanie wy艂onienia Zwyci臋zc贸w Konkursu Komisji Konkursowej. Decyzje Komisji Konkursowej s膮 ostateczne i nie podlegaj膮 jakimkolwiek odwo艂aniom.
2. Zwyci臋zcy Konkursu zostan膮 poinformowani o przyznaniu Nagrody przez Organizatora poczt膮 elektroniczn膮. Wyniki Konkursu zamieszczone zostan膮 na stronie internetowej Skuterowo.com.
3. Nagrody zostan膮 przes艂ane do Zwyci臋zc贸w w terminie do 14 dni roboczych za po艣rednictwem Poczty Polskiej.
5. Z zastrze偶eniem pkt III ust. 3 Regulaminu, Nagrody nie podlegaj膮 wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczeg贸lno艣ci ekwiwalent pieni臋偶ny.
6. Nagrody do czasu ich wydania Zwyci臋zcy Konkursu stanowi膮 w艂asno艣膰 Fundatora.

V. DANE OSOBOWE
1. Uczestnicy Konkursu, podaj膮c swoje dane osobowe, wyra偶aj膮 zgod臋 i upowa偶niaj膮 Organizator贸w do przetwarzania tych danych osobowych dla cel贸w organizacji Konkursu, wydania przyznanej Nagrody oraz innych prawnie usprawiedliwionych cel贸w Organizator贸w.
2. Uczestnicy Konkursu, podaj膮c swoje dane osobowe, wyra偶aj膮 zgod臋 i upowa偶niaj膮 Organizator贸w do przekazania ich Fundatorowi.
3. Uczestnikom Konkursu przys艂uguje prawo wgl膮du do swoich danych osobowych, prawo poprawy tre艣ci swoich danych osobowych oraz prawo 偶膮dania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
4. Organizatorzy informuj膮, i偶 podane dane osobowe b臋d膮 przetwarzane zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNO艢膯
1. Wszelkie reklamacje dotycz膮ce przebiegu Konkursu, w szczeg贸lno艣ci przyznawania Nagr贸d, mog膮 by膰 sk艂adane na adres Organizatora na pi艣mie w terminie do 14 dni od daty zako艅czenia konkursu. Adres Organizatora zosta艂 wskazane w punkcie I ust. 1 Regulaminu.
2. Za dat臋 wniesienia reklamacji uwa偶a si臋 dat臋 jej dotarcia na adres Organizatora.
3. Reklamacja powinna zawiera膰 imi臋 i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres mailowy sk艂adaj膮cego reklamacj臋, wraz z dok艂adnym opisem wskazuj膮cym na pow贸d reklamacji.
4. Organizator w terminie 21 (s艂ownie: dwadzie艣cia jeden) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zg艂oszon膮 reklamacj臋 i pisemnie poinformuje zg艂aszaj膮cego j膮 o zaj臋tym stanowisku.
5. Organizatorzy nie ponosz膮 odpowiedzialno艣ci za dzia艂ania os贸b trzecich, uniemo偶liwiaj膮ce wzi臋cie udzia艂u w Konkursie przez jego Uczestnik贸w.
6. Organizatorzy nie ponosz膮 odpowiedzialno艣ci za powsta艂e szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
7. Organizatorzy nie ponosz膮 odpowiedzialno艣ci za przypadki przes艂ania E-maila w imieniu Uczestnika Konkursu przez osoby nieuprawnione.

VII. POSTANOWIENIA KO艃COWE
1. Organizatorzy nie ponosz膮 odpowiedzialno艣ci za ewentualne nieprawid艂owo艣ci i awarie w po艂膮czeniach sieci Internet powsta艂ych w szczeg贸lno艣ci z winy operator贸w i dostawc贸w sieci internetowej lub Uczestnik贸w Konkursu.
2. Wysy艂aj膮c E-mail o tre艣ci i na adres wskazany w pkt II ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, 偶e wyra偶a zgod臋 na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporz膮dkowuje si臋 jego postanowieniom.
3. Organizator ma prawo w ka偶dym momencie trwania Konkursu wykluczy膰 z udzia艂u w nim Uczestnika Konkursu, w szczeg贸lno艣ci odm贸wi膰 mu przyznania Nagrody, je偶eli podj膮艂 w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie dzia艂alno艣ci sprzecznej z Regulaminem.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj膮 w szczeg贸lno艣ci odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Jaka jest Twoja reakcja?
0%
0%
0%
1 Komentarze

Podziel si臋 opini膮

lub