Zmiany w prawie drogowym 2022. Mam nadzieję, że nie stracisz motocykla… [konfiskata motocykla]

Rząd przygotował pakiet zmian w prawie drogowym. Zmiany będą podstawą do konfiskaty pijanym motocyklistom ich jednosladów

W skrócie
  • Zmiany w prawie drogowym: sejm przegłosował zmiany w prawie dotyczące konfiskaty pojazdu pijanym kierowcom. Jeśli prezydent podpisze ustawę zmiana zostanie powołana do życia już w marcu 2023.
  • Za odrzuceniem senackiego sprzeciwu głosowało 229 posłów, 206 było przeciwko, a 10 wstrzymało się od głosu.
  • Konfiskata samochodu lub motocykla będzie dotyczyć kierowców, którzy poruszali się pod wpływem z wynikiem 1.5 promila lub spowodowali wypadek z zawartością 0,5 promila alkoholu we krwi.

W środę w nocy sejm odrzucił sprzeciw Senatu przeciwko istotnym zmianom w prawie drogowym. Od teraz przepisy ostrzej będą traktować kierowców za najcięższe występki drogowe: do życia wejdzie prawo zezwalające na konfiskatę pojazdu pijanego kierowcy.

To prawo już dawno powinno być rozpatrzone przez rząd. Nic tak nie odstraszy kierowcy od jazdy na podwójnym gazie jak konfiskata ukochanego motocykla czy samochodu. Nie jesteśmy pewni czy we wszystkich przypadkach taki straszak zadziała, ale jesteśmy niemal pewni, że realnie odbije się na statystykach wśród polskich kierowców.

Tuż przed północą w Sejmie głosowano nad Sprawozdaniem Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy. Sejm przegłosował odrzucony wcześniej przed senat projekt zmian i wynikiem 229 za, 206 przeciw (10 posłów wstrzymało się od głosu) ustanowił zmianę w prawie, która już niebawem pozwoli na zdecydowanie bardziej dotkliwe karanie drogowych bandytów.

Sporo posłów było przeciw konfiskacie pojazdów. Zmiany w prawie drogowym 2022.

Za odrzuceniem senackiego sprzeciwu głosowało 229 posłów, 206 było przeciwko, a 10 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi po podpisu prezydenta.

Najważniejszą informacją jest jednak fakt, że nowe prawo, jeśli zostanie podpisane przez prezydenta trafi na “polskie drogi” już niebawem. Na portalu prawodrogowe.pl czytamy:

Wobec faktu, iż Ustawa (z wyjątkami) wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia jest szansa, aby piani kierowcy zaczęli tracić swoje pojazdy już w lutym/marcu 2023 r. Przepadek auta ma być stosowany w przypadkach, gdy kierowca ma co najmniej 1,5 promila lub jeśli spowodowuje wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi lub też w sytuacji recydywy.

Policja

Jak widzicie utrata pojazdu obok utraty prawa jazdy będzie dotyczyć tylko najcięższych przypadków łamania prawa. Motocykl oraz samochód stracą tylko Ci kierowcy, którzy mają we krwi 1.5 promila lub spowodują wypadek drogowy, a w krwi delikwenta będzie wykryta wartość wynosząca minimum 0.5 promila alkoholu.

Dziwi jednak fakt, że początkowo zmiany w prawie zostały odrzucone. Po powrocie ustawy do sejmu, projekt zmian przegłosowano “ledwo co”. Zwróćcie uwagę, że za zmianami w prawie zagłosowało zaledwie 229 posłów i aż 206 było przeciwnych. Z niewiadomych powodów aż 10 wstrzymało się od głosu.

Ciąg dalszy pod materiałem wideo

 Działając w imieniu Komisji kodyfikacyjnej mam honor, ale także i imperatyw, nakaz regulaminowy przedstawić Sprawozdanie Komisji. Pomimo, że w toku prac ujawnił się ponadpartyjny blok wspierania zła i przestępców, na szczęście Komisja stanęła na wysokości zadania i przesądziła o konieczności odrzucenia przedmiotowej ustawy.

– Mówił Poseł Piotr Sak, sprawozdawca Komisji.

Projekt zmian w prawie po raz pierwszy trafił do Sejmu 22 lutego. Po pierwszym czytaniu powołano podkomisję specjalną, drugie czytanie odbyło się 6 lipca i tekst ponownie trafił do rozpatrzenia w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. 7 lipca doszło do głosowania, ustawę uchwalono 229 głosami ZA, przy 173 PRZECIW i 39 WSTRZYMAUJĄCYCH SIĘ. [PRAWODROGOWE.PL]

Zmiany w prawie drogowym 2022. Konfiskata pojazdu

Dalej losy zmian w prawie wcale nie były łatwiejsze. 4 sierpnia senatorowie odrzucili ustawę i skierowali ją do Komisji Nadzwyczajnej. W końcu ustawa wróciła do Sejmu, gdzie uchwalono ją dopiero 16 listopada.

Wśród wielu ważnych zmian Kodeksu karnego uregulowano kwestie w zakresie przestępstw drogowych popełnianych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Dodano art. 44b w brzmieniu:

„Art. 44b. § 1. W wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym.

§ 2. Jeżeli orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego z uwagi na jego zbycie, utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie jest niemożliwe lub niecelowe, albo jeżeli pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił wyłącznej własności sprawcy, zamiast przepadku pojazdu mechanicznego orzeka się przepadek równowartości pojazdu. Za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy – średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego.

Jak widzicie nowe prawo będzie równo traktować osoby, które poruszały się swoim samochodem oraz osoby, do których samochód lub motocykl nie należał. Wartość pojazdu będzie określana poprzez polisę ubezpieczeniową na rok, w których popełniono przestępstwo. Jeśli polisa nie będzie zawarta i delikwent w stanie nietrzeźwości będzie poruszać się po drogach publicznych, wartość pojazdu będzie ustalona poprzez uśrednienie wartości rynkowej.

§ 3. Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu określonego w § 2 nie orzeka się, jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd mechaniczny wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takim wypadku sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. § 4. Jeżeli ustalenie średniej wartości rynkowej pojazdu mechanicznego odpowiadającego pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę w sposób określony w § 2 nie jest możliwe ze względu na szczególne cechy tego pojazdu, zasięga się opinii biegłego.

Jeśli z kolei kierowca będzie poruszać się pod wpływem alkoholu autem służbowym będzie podlegać dodatkowej karze finansowej w wysokości minimum 5000 zł – kwota będzie orzekana przez sąd.

Tobiasz Kukieła

Dziennikarz motoryzacyjny, fotograf, reportażysta. Na motocyklach jeździ od dzieciaka i cały czas odczuwa potrzebę rozwijania swoich umiejętności jeździeckich. Jest złomiarzem z powołania - zdecydowanie częściej kupuje motocykle niż je sprzedaje. Czy to jego problem?

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button