Przejścia graniczne: Kiedy będzie można wybrać się bezpiecznie za granice?

MSWiA poinformowało na swojej stronie internetowej, że kontrole graniczne na przejściach z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą będą trwały do 12 czerwca. Rząd nie wyklucza również dodatkowego przedłużenia pracy straży granicznej na przejściach, jeśli sytuacja związana z COVID-19 będzie tego wymagała.

Obecnie wewnętrzną granicę Unii Europejskiej możemy przekroczyć w 42 miejscach. Mowa o 18 przejściach granicznych z Czechami, 16 z Niemcami, 5 ze Słowacją i 3 z Litwą – to oczywiście tylko lądowe przejścia graniczne. Musimy pamiętać, że dodatkowe kontrole odbywają się w 4 portach morskich i na 17 lotniskach. Pracę Straży Granicznej wspomagają funkcjonariusze policji, strażacy oraz żołnierze. Resort poinformował również, że zarówno na granicy wewnętrznej i zewnętrznej utrzymane zostaną obostrzenia wprowadzona dla cudzoziemców.

Polska korzysta z prawa i przedłuża kontrole graniczne

Wzmożone kontrolne graniczne to odpowiedź rządu na rozprzestrzeniającą się pandemię wirusa COVID-19. Polska skorzystała z przysługującego jej artykułu 25 ust. 1 kodeksu granicznego Schengen, dzięki któremu mogła czasowo przywrócić kontrole graniczne. Przepisy dopuszczają taką możliwość w sytuacji, w której poważnie zagrożony jest porządek publiczny lub wewnętrzne bezpieczeństwo państwa członkowskiego. W takich sytuacjach rząd kraju może przywrócić przejścia graniczne na okres 30 dni.

Gdy państwo członkowskie planuje przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych na podstawie art. 25 musi spełnić określone wymagania. Jest zobowiązane powiadomić pozostałe państwa członkowskie i Komisję Europejską najpóźniej cztery tygodnie przed planowanym przywróceniem kontroli. Jest także możliwy krótszy termin w przypadku gdy okoliczności, które spowodowały potrzebę przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych, staną się znane później niż cztery tygodnie przed planowanym przywróceniem kontroli. Polska dopełniła wszystkich formalności określonych w przepisach kodeksu granicznego Schengen.

– czytamy na stronie resortu.

Bądź zawsze na bieżąco dzięki Jednoślad.pl News

W komunikacie prasowym przypomniano również, że do Polski mogą wjechać: obywatele kraju, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywatelami Polski lub osobami pozostającymi pod opieką obywateli RP. Na teren naszego kraju mogą wjechać również osoby posiadające Kartę Polaka oraz cudzoziemcy posiadający prawo stałego pobytu na terenie naszego kraju oraz szefowie misji dyplomatycznych itp.

 

Do Polski mogą również wjechać cudzoziemcy, którzy zajmują się przewozem osób lub towarów, a ich wjazd do kraju połączony jest bezpośrednio z wykonywaniem obowiązków. Poza tym, w specjalnych przypadkach komendant danej placówki SG, może wystąpić do Komendanta Głównego Straży Granicznej o specjalne zezwolenie do kraju dla osób, które nie łapią się w żaden ze wskazanych przypadków.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 marca br. przywróciło tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną na okres od 15 marca br. do 24 marca br. Nowelizacja rozporządzenia przedłużyła ten czas o 20 dni – od 25 marca br. do 13 kwietnia br. Następna zmiana rozporządzenia ponownie przedłużyła kontrolę o 20 dni – od 14 kwietnia br. do 3 maja br., a kolejna o 10 dni – od 4 maja br. do 13 maja br. Na podstawie aktualnych przepisów Polska przedłuża kontrolę o 30 dni – do 12 czerwca br.

– czytamy w komunikacie prasowym MSWiA

.

[Trending]

 

 

 

 

 

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button