To już pewne. CEPiK 2.0 przesunięty nawet o 2 lata

Po raz piąty system CEPiK 2.0 zostanie przesunięty, tym razem nawet o kolejne dwa lata. Minister Cyfryzacji zaproponował zmiany w myśl których funkcjonalność systemu miałaby być wprowadzana etapowo.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmiany ustawy, który zakłada zmianę trybu wprowadzania systemu CEPiK 2.0. A Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców miała wjeść w życie w pełnej formie już 4. czerwca bieżącego roku. Najwyraźniej jednak nauczeni problemami z listopada 2017 urzędnicy postanowili podejść do sprawy zapobiegawczo.

Celem niniejszej nowelizacji jest optymalizacja działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK2.0 i wyeliminowanie ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem wszystkich jego funkcjonalności oraz integracją i komunikacją z ponad 60 grupami Interesariuszy, w części dotyczącej CEK a także uzupełnienie, doprecyzowanie i uspójnienie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – cytuje prawodrogowe.pl, które pierwsze dotarło do informacji.

Nowy projekt zakładałby, że poszczególne funkcjonalności – w zależności o możliwości w danym okresie – wprowadzałby minister cyfryzacji.

O ile może opóźnić się CEPiK 2.0? W teorii nie więcej niż o dwa lata od wejścia w życie projektu zmian ustawy, który będzie obradowany przez Radę Ministrów już 1 marca.

Źródło: prawodrogowe.pl

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button