Przegląd Rejestracyjny Skutera/Motoroweru: Obowiązkowo

Podczas codziennej eksploatacji łatwo zapomnieć o kończącej się polisie OC lub dacie następnego badania technicznego. Warto niekiedy zajrzeć do dowodu rejestracyjnego, aby uniknąć przykrej niespodzianki podczas kontroli drogowej.

Owa niespodzianka może być dodatkowo zaskakująca, jeżeli nigdy nie interesowaliśmy się zapisami zawartymi w dowodzie rejestracyjnym. Niekiedy może być ona wynikiem niewiedzy lub zaniedbania, przez które ciągle posiadamy dowód rejestracyjny z “dożywotnim” badaniem technicznym lub przekroczyliśmy termin następnego badania.

Co grozi za brak badania technicznego motoroweru – skutera? Konsekwencji jest wiele. Optymistycznym wariantem jest kontrola drogowa w której rezultacie zostanie nam odebrany dowód rejestracyjny. Najgorsze z rozwiązań to uczestnictwo w kolizji, albo wypadku. Wówczas ubezpieczyciel może dochodzić zwrotu poniesionych kosztów. Z własnej kieszeni będziemy zmuszeni naprawiać uszkodzone pojazdy, albo płacić dożywotnią rentę ofierze tego zdarzenia.

[poll id=”24″]
Podczas przeglądu diagnosta może sprawdzić nie tylko stan podstawowego wyposażenia.
Podczas przeglądu diagnosta może sprawdzić nie tylko stan podstawowego wyposażenia.

Przepisy precyzyjnie określają, czym jest motorower oraz jakie dokumenty powinien posiadać jego właściciel, aby nie straszne mu były kontrole drogowe. Przypomnijmy najważniejsze zapisy z Prawa o ruchu drogowym, także te które w 2009 roku uległy zmianie:

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.) Dział I Przepisy ogólne

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: (…) 32)  pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego, (…) 46)  motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h, (…)

Rozdział 3 Badania techniczne pojazdów

Art. 81. 1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.

2. Pierwsze badanie techniczne jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją. Badaniu temu nie podlega nowy pojazd, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja zwalniająca z obowiązku homologacji, z wyjątkiem pojazdu przeznaczonego do przewozu materiałów niebezpiecznych, taksówki osobowej lub pojazdu uprzywilejowanego. (…)

7. Motorower i przyczepa lekka nie podlegają okresowym badaniom technicznym.

Punkt 7 w maju 2009 roku uległ zmianie, przez co zostało wprowadzone kilka istotnych – z punktu widzenia skuterzystów – zmian:

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 97 poz. 802) 10) art. 81 otrzymuje brzmienie: (…) 7. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania. Art. 6. 1. Terminy następnego badania technicznego zamieszczone w dowodach rejestracyjnych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują swoją własność. 2. Właściciel motoroweru dla którego od dnia pierwszej rejestracji minęło więcej niż 3 lata obowiązany jest przedstawić go do badania technicznego w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. (…) Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1 i 3—7 oraz pkt 10, w zakresie dotyczącym art. 81 ust. 1, pkt 12 i 13 oraz art. 7, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Według powszechnej interpretacji powyższych przepisów, posiadacze skuterów z “dożywotnim” przeglądem technicznym zostali zobligowani do przeprowadzenia badania technicznego do dnia 22 września 2010 roku oraz wymiany dowodu rejestracyjnego na odpowiadający nowym, aktualnym przepisom. Zapominalscy, którzy tego nie zrobili mogą zostać “nagrodzeni” podczas kontroli drogowej zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego za pokwitowaniem. Oczywiście, powyższa sytuacja tyczy się także osób, które – co prawda – wymieniły dowód rejestracyjny i przeprowadziły przegląd, ale po okresie dwóch lat zapomniały o konieczności wykonania kolejnego przeglądu. No dobrze, ale czego możemy się spodziewać na owym badaniu w Stacji Kontroli Pojazdów? Czego ono dotyczy i co jest na nim sprawdzane? Przepisy tak oto przedstawiają wymagania techniczne wobec motorowerów:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.) Dział V Warunki techniczne roweru, motoroweru, wózka inwalidzkiego i pojazdu zaprzęgowego (…)

2. Motorower powinien być wyposażony w następujące światła:

1) jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 500 mm oraz nie wyżej niż 1.200 mm od powierzchni jezdni, oświetlające drogę na odległość co najmniej 30 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza oraz spełniające wymagania określone w § 13 ust. 1 pkt 4;

2) jedno tylne światło pozycyjne barwy czerwonej, umieszczone z tyłu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niż 250 mm oraz nie wyżej niż 1.200 mm od powierzchni jezdni; jeżeli szerokość pojazdu przekracza 80 cm, powinny być dwa światła umieszczone symetrycznie względem pionowej płaszczyzny symetrii pojazdu;

3) tylne światło (światła) odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 2; 4) boczne światło odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, barwy żółtej samochodowej, w liczbie jedno lub dwa z każdej strony pojazdu, umieszczone nie niżej niż 300 mm oraz nie wyżej niż 900 mm od powierzchni jezdni.

3. Motorower ponadto może być wyposażony w:

1) jedno światło drogowe barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu, w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu;

2) jedno światło pozycyjne przednie, barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, umieszczone z przodu nie niżej niż 350 mm i nie wyżej niż 1.200 mm od powierzchni jezdni;

3) dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu, barwy żółtej samochodowej; odległość między światłami nie może być mniejsza niż 240 mm dla świateł przednich i 180 mm dla świateł tylnych, przy czym powinna być zachowana minimalna odległość 100 mm od światła mijania; w przypadku motoroweru, w którym konstrukcja uniemożliwia uzyskanie tych odległości, dopuszcza się dla świateł przednich odległość między światłami nie mniejszą niż 150 mm, a odległość między tylnymi światłami nie mniejszą niż 100 mm;

4) jedno światło hamowania “stop” barwy czerwonej, umieszczone z tyłu pojazdu nie niżej niż 250 mm i nie wyżej niż 1.500 mm od powierzchni jezdni.

4. Motorower powinien być ponadto wyposażony w:

1) numer rozpoznawczy lub numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), umieszczony w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym oraz tabliczkę znamionową;

2) dwa niezależne, skutecznie działające hamulce; wskaźnik skuteczności hamowania, o którym mowa w § 16 ust. 1, nie może być mniejszy niż 38%;

3) dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;

4) tłumik wydechu;

5) lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu;

6) podpórkę (podpórki), zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 20;

7) uchwyt (uchwyty) dla pasażera, zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 21;

8) numer umieszczony na silniku zgodnie z przepisem § 11 ust. 1 pkt 2. 5. Poziom hałasu zewnętrznego, mierzony podczas postoju motoroweru z odległości 0,5 m, nie może przekraczać 90 dB (A). Przepis § 9 ust.1 pkt 1 lit. a stosuje się odpowiednio.

Podczas przeglądu diagnosta może sprawdzić nie tylko stan podstawowego wyposażenia.
Podczas przeglądu diagnosta może sprawdzić nie tylko stan podstawowego wyposażenia.

Powyższą teorię potwierdza praktyka: Pojazd na pewno nie uzyska dopuszczenia do ruchu jeśli posiadamy wypatroszony tłumik, którego dźwięk może przyprawiać o zawroty głowy. Dodatkowo możemy być pewni, że zostanie zakwestionowana obecność niedozwolonych dodatków “tuningowych” takich jak święcące wentyle, niebieskie lampy, zamalowane na czarno klosze, czy kierunkowskazy innego koloru niż pomarańczowe. Diagnosta może też zweryfikować pojemność naszego skutera oraz osiągi. Doświadczone oko z pewnością zorientuje się, że nasz pojazd posiada inną jednostkę niż w dowodzie rejestracyjnym. Trudnej będzie za to na pierwszy rzut oka stwierdzić czy seryjna pięćdziesiątka jest odblokowana.Rzadko bowiem małe jednoślady są kierowane w Stacji Kontroli Pojazdów na rolki.

Łyse opony. Często spotykane w ruchu ulicznym
Łyse opony. Często spotykane w ruchu ulicznym

Po co ustawodawcy dokonali zmian w przepisach i wszystkie skutery – motorowery zobligowali do przeprowadzania przeglądów? To kwestia bezpieczeństwa. Eliminowane są z ruchu drogowego pojazdy niebezpieczne. Każdy z nas chyba widział na drodze niejeden skuter, którego stan techniczny był więcej niż opłakany. Wydech wiązany drutem, niesprawne hamulce. Jeszcze więcej było przypadków montowania niebieskich świateł zarezerwowanych dla pojazdów uprzywilejowanych. Z kolei amatorzy “sportowych sprzętów” rozwiercali swoje wydechy, denerwując całą okolicę. Diagności mają na celu zweryfikować każdy pojazd po określonym czasie i unieruchomić te skutery, które znacząco łamią przepisy.

Wielu jest przeciwnych nowemu obowiązkowi.
Czy chcielibyście podróżować ze świadomością, że ten za wami nie posiada hamulców? Albo zacina mu się linka gazu i ma łyse opony? Co byście powiedzieli gdyby niesprawny skuter potrącił kogoś bliskiego? Albo gdyby jakiś dzieciak codziennie śmigał pod Waszymi oknami bez tłumika?

Państwo na tym zarobi. Często można usłyszeć tego typu opinie. Nie jest to do końca prawdą. Stacje Diagnostyczne weryfikujące stan techniczny skuterów i motorowerów są przedsiębiorstwami prywatnymi. Państwo prócz podatku nic na tym nie zyska, zwiększy tylko bezpieczeństwo nas wszystkich.

Fot.: Skuterowo.com

Inne publikacje na ten temat:

47 opinii

  1. Skoro uszczęśliwiono motorowerzystów obowiązkowymi przeglądami technicznymi, proponuję gwoli sprawiedliwości, wprowadzić podobny obowiązek rowerzystom, a nawet pieszym, (zdarte podeszwy butów, w zimowych warunkach, mogą być przyczyną kolizji, pieszego z pieszym, z samochodem, itp). Każdy argument do wyrwania kasy od obywatela jest dobry..

  2. Panstwo dba o obywateli i o kase, ktora splywa do Skarbu Panstwa,przeglady to dbalosc o obywateli ale w cenie przegladu jest podatek i vat, ktory zabiera panstwo.Motorower powinien byc wolny od przegladow ale za uzytkowanie niesprawnego konfiskata i zezlomowanie.Panstwo tak duzo narzuca obowiazkow ze trudno nadazyc.

  3. Tak, kupujesz nowy skuter, rejestrujesz i robisz przegląd (2011) od 2014 roku każde badanie będziesz robił co 2 lata.

    Co do słuszności tego przepisu mam mieszane uczucia, co prawda, tak zgodzę się że to w jakimś tam stopniu może wpłynąć na podniesienie bezpieczeństwa na drogach jednak wszystkie znane mi wypadki z udziałem motorowerów były związane z brakiem umiejętności kierującego, bo co z tego, że skuter jest sprawny technicznie jak jego kierowca np. na ostrym łuku będzie ostro dawał po heblach co w konsekwencji skończy się wywrotką. proces zdobywania w naszym państwie uprawnień na kierowanie motorowerem kuleje !
    Niech budżet ratują legalizacją konopi i opodatkowaniem kościoła !

  4. Hmm no to Houston może być problem ;-( Kupiliśmy zabytek ponad 20 letni był na chodzie ale nic nie trwa wiecznie odkupiony od kogoś co zajechał silnik – CZYLI DO REMONTU. Do Polski ściągnięty w 2008 roku i ma wpisane przegląd bezterminowy. Poszliśmy go przerejestrować i wydano nam czasowy dokument z adnotacją przegląd techniczny BEZTERMINOWO albo nam się uda albo długo nie odbierzemy stałego dowodu. REMONT SILNIKA TO NIE WLANIE PALIWA DO BAKU.

  5. Remont silnika to 2 dni a oczekiwanie na stały dowód 2-4tyg więc czasu aż nadto,co do przeglądu nic się nie zmieniło jest na 2 lata w tym roku robiłem kila razy,a co do wydania stałego dowodu to bez obaw błąd był po stronie urzędnika/czki przy rejestrowaniu pojazdu nie powinna zarejestrować tylko wysłać cię na przegląd i dopiero wtedy z ważnym bt zarejestrować a teraz musi ci wydać stały bez łaski z bezterminowym bo sam/a się podłoży że nie jest na bieżąco z przepisami.

  6. Tak chyba że jesteś emerytem to w 2 dni zrobisz. Nie chodzi o to by się spierać ale po 12 godzinach pracy to raczej wulkanem energii nikt nie jest ;-) > mówię o pracy fizycznej nie o grzaniu siedzenia przed biurkiem. A jak masz nietypowy egzemplarz to w 2 dni zdecydowanie mało. Co do dowodu jak zwał tak zwał ale szansa jest faktycznie przez przypadek że właśnie stały też dostaniemy tyle że z takim wpisem przeglądu dalej poruszać się nie można bez obawy o konsekwencje jego odbioru jak się trafi świadoma kontrola.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button