Aktualnie czytasz:
Przegl膮d Rejestracyjny Skutera/Motoroweru: Obowi膮zkowo

Podczas codziennej eksploatacji 艂atwo zapomnie膰 o ko艅cz膮cej si臋 polisie OC lub dacie nast臋pnego badania technicznego. Warto niekiedy zajrze膰 do dowodu rejestracyjnego, aby unikn膮膰 przykrej niespodzianki podczas kontroli drogowej.

Owa niespodzianka mo偶e by膰 dodatkowo zaskakuj膮ca, je偶eli nigdy nie interesowali艣my si臋 zapisami zawartymi w dowodzie rejestracyjnym. Niekiedy mo偶e by膰 ona wynikiem niewiedzy lub zaniedbania, przez kt贸re ci膮gle posiadamy dow贸d rejestracyjny z "do偶ywotnim" badaniem technicznym lub przekroczyli艣my termin nast臋pnego badania.

Co grozi za brak badania technicznego motoroweru - skutera? Konsekwencji jest wiele. Optymistycznym wariantem jest kontrola drogowa w kt贸rej rezultacie zostanie nam odebrany dow贸d rejestracyjny. Najgorsze z rozwi膮za艅 to uczestnictwo w kolizji, albo wypadku. W贸wczas ubezpieczyciel mo偶e dochodzi膰 zwrotu poniesionych koszt贸w. Z w艂asnej kieszeni b臋dziemy zmuszeni naprawia膰 uszkodzone pojazdy, albo p艂aci膰 do偶ywotni膮 rent臋 ofierze tego zdarzenia.

[poll id="24"]

 
Czytaj
REKLAMA

NOWY MOTOCYKL BMW R 18.

Nowy R 18 si臋ga do naszej historii oraz ikonicznych cech, kt贸re konsekwentnie rozwijali艣my przez lata. Rezultat: pe艂en charakteru z cruiser z najwi臋kszym silnikiem typu bokser, jaki kiedykolwiek zbudowali艣my i ponadczasowymi elementami designu, takimi jak np. bia艂a podw贸jna linia w R 18 First Edition.

Podczas przegl膮du diagnosta mo偶e sprawdzi膰 nie tylko stan podstawowego wyposa偶enia.

Podczas przegl膮du diagnosta mo偶e sprawdzi膰 nie tylko stan podstawowego wyposa偶enia.

Przepisy precyzyjnie okre艣laj膮, czym jest motorower oraz jakie dokumenty powinien posiada膰 jego w艂a艣ciciel, aby nie straszne mu by艂y kontrole drogowe. Przypomnijmy najwa偶niejsze zapisy z Prawa o ruchu drogowym, tak偶e te kt贸re w 2009 roku uleg艂y zmianie:

 
Czytaj
REKLAMA

KUFER MOTOCYKLOWY VBOX ZA 172,51 PLN. Ekspresowa wysy艂ka.

Uniwersalny kufer聽motocyklowy 29L ze zintegrowanym odblaskiem. Komplet wraz z podstaw膮 do 艂atwej instalacji.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.

Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.) Dzia艂 I Przepisy og贸lne

Art. 2. U偶yte w ustawie okre艣lenia oznaczaj膮: (...) 32) 聽pojazd silnikowy - pojazd wyposa偶ony w silnik, z wyj膮tkiem motoroweru i pojazdu szynowego, (...) 46) 聽motorower - pojazd jedno艣ladowy lub dwu艣ladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemno艣ci skokowej nie przekraczaj膮cej 50 cm3, kt贸rego konstrukcja ogranicza pr臋dko艣膰 jazdy do 45 km/h, (...)

Rozdzia艂 3 Badania techniczne pojazd贸w

Art. 81. 1. W艂a艣ciciel pojazdu samochodowego, ci膮gnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest obowi膮zany przedstawia膰 go do badania technicznego.

2. Pierwsze badanie techniczne jest przeprowadzane przed pierwsz膮 rejestracj膮. Badaniu temu nie podlega nowy pojazd, na kt贸rego typ zosta艂o wydane 艣wiadectwo homologacji lub decyzja zwalniaj膮ca z obowi膮zku homologacji, z wyj膮tkiem pojazdu przeznaczonego do przewozu materia艂贸w niebezpiecznych, taks贸wki osobowej lub pojazdu uprzywilejowanego. (...)

7. Motorower i przyczepa lekka nie podlegaj膮 okresowym badaniom technicznym.

Punkt 7 w maju 2009 roku uleg艂 zmianie, przez co zosta艂o wprowadzone kilka istotnych - z punktu widzenia skuterzyst贸w - zmian:

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

o zmianie ustawy 鈥 Prawo o ruchu drogowym oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 97 poz. 802) 10) art. 81 otrzymuje brzmienie: (...) 7. Okresowe badanie techniczne ci膮gnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru przeprowadza si臋 przed up艂ywem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a nast臋pnie przed up艂ywem ka偶dych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania. Art. 6. 1. Terminy nast臋pnego badania technicznego zamieszczone w dowodach rejestracyjnych przed dniem wej艣cia w 偶ycie niniejszej ustawy zachowuj膮 swoj膮 w艂asno艣膰. 2. W艂a艣ciciel motoroweru dla kt贸rego od dnia pierwszej rejestracji min臋艂o wi臋cej ni偶 3 lata obowi膮zany jest przedstawi膰 go do badania technicznego w terminie roku od dnia wej艣cia w 偶ycie niniejszej ustawy. (...) Art. 8. Ustawa wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 90 dni od dnia og艂oszenia, z wyj膮tkiem art. 1 pkt 1 i 3鈥7 oraz pkt 10, w zakresie dotycz膮cym art. 81 ust. 1, pkt 12 i 13 oraz art. 7, kt贸re wchodz膮 w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia.

Wed艂ug powszechnej interpretacji powy偶szych przepis贸w, posiadacze skuter贸w z "do偶ywotnim" przegl膮dem technicznym zostali zobligowani do przeprowadzenia badania technicznego do dnia 22 wrze艣nia 2010 roku oraz wymiany dowodu rejestracyjnego na odpowiadaj膮cy nowym, aktualnym przepisom. Zapominalscy, kt贸rzy tego nie zrobili mog膮 zosta膰 "nagrodzeni" podczas kontroli drogowej zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego za pokwitowaniem. Oczywi艣cie, powy偶sza sytuacja tyczy si臋 tak偶e os贸b, kt贸re - co prawda - wymieni艂y dow贸d rejestracyjny i przeprowadzi艂y przegl膮d, ale po okresie dw贸ch lat zapomnia艂y o konieczno艣ci wykonania kolejnego przegl膮du. No dobrze, ale czego mo偶emy si臋 spodziewa膰 na owym badaniu w Stacji Kontroli Pojazd贸w? Czego ono dotyczy i co jest na nim sprawdzane? Przepisy tak oto przedstawiaj膮 wymagania techniczne wobec motorower贸w:

ROZPORZ膭DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk贸w technicznych pojazd贸w oraz zakresu ich niezb臋dnego wyposa偶enia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.) Dzia艂 V Warunki techniczne roweru, motoroweru, w贸zka inwalidzkiego i pojazdu zaprz臋gowego (...)

2. Motorower powinien by膰 wyposa偶ony w nast臋puj膮ce 艣wiat艂a:

1) jedno 艣wiat艂o mijania barwy bia艂ej lub 偶贸艂tej selektywnej, umieszczone z przodu w pionowej p艂aszczy藕nie symetrii pojazdu, nie ni偶ej ni偶 500 mm oraz nie wy偶ej ni偶 1.200 mm od powierzchni jezdni, o艣wietlaj膮ce drog臋 na odleg艂o艣膰 co najmniej 30 m przed pojazdem przy dobrej przejrzysto艣ci powietrza oraz spe艂niaj膮ce wymagania okre艣lone w 搂 13 ust. 1 pkt 4;

2) jedno tylne 艣wiat艂o pozycyjne barwy czerwonej, umieszczone z ty艂u w pionowej p艂aszczy藕nie symetrii pojazdu, nie ni偶ej ni偶 250 mm oraz nie wy偶ej ni偶 1.200 mm od powierzchni jezdni; je偶eli szeroko艣膰 pojazdu przekracza 80 cm, powinny by膰 dwa 艣wiat艂a umieszczone symetrycznie wzgl臋dem pionowej p艂aszczyzny symetrii pojazdu;

3) tylne 艣wiat艂o (艣wiat艂a) odblaskowe, o kszta艂cie innym ni偶 tr贸jk膮t, odpowiadaj膮ce wymaganiom okre艣lonym w pkt 2; 4) boczne 艣wiat艂o odblaskowe, o kszta艂cie innym ni偶 tr贸jk膮t, barwy 偶贸艂tej samochodowej, w liczbie jedno lub dwa z ka偶dej strony pojazdu, umieszczone nie ni偶ej ni偶 300 mm oraz nie wy偶ej ni偶 900 mm od powierzchni jezdni.

3. Motorower ponadto mo偶e by膰 wyposa偶ony w:

1) jedno 艣wiat艂o drogowe barwy bia艂ej lub 偶贸艂tej selektywnej, umieszczone z przodu, w pionowej p艂aszczy藕nie symetrii pojazdu;

2) jedno 艣wiat艂o pozycyjne przednie, barwy bia艂ej lub 偶贸艂tej selektywnej, umieszczone w pionowej p艂aszczy藕nie symetrii pojazdu, umieszczone z przodu nie ni偶ej ni偶 350 mm i nie wy偶ej ni偶 1.200 mm od powierzchni jezdni;

3) dwa przednie i dwa tylne 艣wiat艂a kierunkowskazu, barwy 偶贸艂tej samochodowej; odleg艂o艣膰 mi臋dzy 艣wiat艂ami nie mo偶e by膰 mniejsza ni偶 240 mm dla 艣wiate艂 przednich i 180 mm dla 艣wiate艂 tylnych, przy czym powinna by膰 zachowana minimalna odleg艂o艣膰 100 mm od 艣wiat艂a mijania; w przypadku motoroweru, w kt贸rym konstrukcja uniemo偶liwia uzyskanie tych odleg艂o艣ci, dopuszcza si臋 dla 艣wiate艂 przednich odleg艂o艣膰 mi臋dzy 艣wiat艂ami nie mniejsz膮 ni偶 150 mm, a odleg艂o艣膰 mi臋dzy tylnymi 艣wiat艂ami nie mniejsz膮 ni偶 100 mm;

4) jedno 艣wiat艂o hamowania "stop" barwy czerwonej, umieszczone z ty艂u pojazdu nie ni偶ej ni偶 250 mm i nie wy偶ej ni偶 1.500 mm od powierzchni jezdni.

4. Motorower powinien by膰 ponadto wyposa偶ony w:

1) numer rozpoznawczy lub numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), umieszczony w spos贸b trwa艂y na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym oraz tabliczk臋 znamionow膮;

2) dwa niezale偶ne, skutecznie dzia艂aj膮ce hamulce; wska藕nik skuteczno艣ci hamowania, o kt贸rym mowa w 搂 16 ust. 1, nie mo偶e by膰 mniejszy ni偶 38%;

3) dzwonek lub inny sygna艂 ostrzegawczy o nieprzera藕liwym d藕wi臋ku;

4) t艂umik wydechu;

5) lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu;

6) podp贸rk臋 (podp贸rki), zgodnie z przepisem 搂 11 ust. 1 pkt 20;

7) uchwyt (uchwyty) dla pasa偶era, zgodnie z przepisem 搂 11 ust. 1 pkt 21;

8) numer umieszczony na silniku zgodnie z przepisem 搂 11 ust. 1 pkt 2. 5. Poziom ha艂asu zewn臋trznego, mierzony podczas postoju motoroweru z odleg艂o艣ci 0,5 m, nie mo偶e przekracza膰 90 dB (A). Przepis 搂 9 ust.1 pkt 1 lit. a stosuje si臋 odpowiednio.

Podczas przegl膮du diagnosta mo偶e sprawdzi膰 nie tylko stan podstawowego wyposa偶enia.

Podczas przegl膮du diagnosta mo偶e sprawdzi膰 nie tylko stan podstawowego wyposa偶enia.

Powy偶sz膮 teori臋 potwierdza praktyka: Pojazd na pewno nie uzyska dopuszczenia do ruchu je艣li posiadamy wypatroszony t艂umik, kt贸rego d藕wi臋k mo偶e przyprawia膰 o zawroty g艂owy. Dodatkowo mo偶emy by膰 pewni, 偶e zostanie zakwestionowana obecno艣膰 niedozwolonych dodatk贸w "tuningowych" takich jak 艣wi臋c膮ce wentyle, niebieskie lampy, zamalowane na czarno klosze, czy kierunkowskazy innego koloru ni偶 pomara艅czowe. Diagnosta mo偶e te偶 zweryfikowa膰 pojemno艣膰 naszego skutera oraz osi膮gi. Do艣wiadczone oko z pewno艣ci膮 zorientuje si臋, 偶e nasz pojazd posiada inn膮 jednostk臋 ni偶 w dowodzie rejestracyjnym. Trudnej b臋dzie za to na pierwszy rzut oka stwierdzi膰 czy seryjna pi臋膰dziesi膮tka jest odblokowana.Rzadko bowiem ma艂e jedno艣lady s膮 kierowane w Stacji Kontroli Pojazd贸w na rolki.

艁yse opony. Cz臋sto spotykane w ruchu ulicznym

艁yse opony. Cz臋sto spotykane w ruchu ulicznym

Po co ustawodawcy dokonali zmian w przepisach i wszystkie skutery - motorowery zobligowali do przeprowadzania przegl膮d贸w? To kwestia bezpiecze艅stwa. Eliminowane s膮 z ruchu drogowego pojazdy niebezpieczne. Ka偶dy z nas chyba widzia艂 na drodze niejeden skuter, kt贸rego stan techniczny by艂 wi臋cej ni偶 op艂akany. Wydech wi膮zany drutem, niesprawne hamulce. Jeszcze wi臋cej by艂o przypadk贸w montowania niebieskich 艣wiate艂 zarezerwowanych dla pojazd贸w uprzywilejowanych. Z kolei amatorzy "sportowych sprz臋t贸w" rozwiercali swoje wydechy, denerwuj膮c ca艂膮 okolic臋. Diagno艣ci maj膮 na celu zweryfikowa膰 ka偶dy pojazd po okre艣lonym czasie i unieruchomi膰 te skutery, kt贸re znacz膮co 艂ami膮 przepisy.

Wielu jest przeciwnych nowemu obowi膮zkowi.
Czy chcieliby艣cie podr贸偶owa膰 ze 艣wiadomo艣ci膮, 偶e ten za wami nie posiada hamulc贸w? Albo zacina mu si臋 linka gazu i ma 艂yse opony? Co by艣cie powiedzieli gdyby niesprawny skuter potr膮ci艂 kogo艣 bliskiego? Albo gdyby jaki艣 dzieciak codziennie 艣miga艂 pod Waszymi oknami bez t艂umika?

Pa艅stwo na tym zarobi. Cz臋sto mo偶na us艂ysze膰 tego typu opinie. Nie jest to do ko艅ca prawd膮. Stacje Diagnostyczne weryfikuj膮ce stan techniczny skuter贸w i motorower贸w s膮 przedsi臋biorstwami prywatnymi. Pa艅stwo pr贸cz podatku nic na tym nie zyska, zwi臋kszy tylko bezpiecze艅stwo nas wszystkich.

Fot.: Skuterowo.com
Jaka jest Twoja reakcja?
50%
0%
13%
47 Komentarze
1 2 3 4 5
 • Zdj臋cie profilowe Pietro
  12 maja 2011 at 20:07

  Skoro uszcz臋艣liwiono motorowerzyst贸w obowi膮zkowymi przegl膮dami technicznymi, proponuj臋 gwoli sprawiedliwo艣ci, wprowadzi膰 podobny obowi膮zek rowerzystom, a nawet pieszym, (zdarte podeszwy but贸w, w zimowych warunkach, mog膮 by膰 przyczyn膮 kolizji, pieszego z pieszym, z samochodem, itp). Ka偶dy argument do wyrwania kasy od obywatela jest dobry..

 • Zdj臋cie profilowe marbryl1
  12 maja 2011 at 22:27

  Panstwo dba o obywateli i o kase, ktora splywa do Skarbu Panstwa,przeglady to dbalosc o obywateli ale w cenie przegladu jest podatek i vat, ktory zabiera panstwo.Motorower powinien byc wolny od przegladow ale za uzytkowanie niesprawnego konfiskata i zezlomowanie.Panstwo tak duzo narzuca obowiazkow ze trudno nadazyc.

 • Zdj臋cie profilowe madry987
  12 czerwca 2011 at 22:57

  u nasz wi臋kszo艣膰 ani nie wie o tych przegl膮dach

 • Zdj臋cie profilowe pixi
  18 czerwca 2011 at 17:16

  Tak, kupujesz nowy skuter, rejestrujesz i robisz przegl膮d (2011) od 2014 roku ka偶de badanie b臋dziesz robi艂 co 2 lata.

  Co do s艂uszno艣ci tego przepisu mam mieszane uczucia, co prawda, tak zgodz臋 si臋 偶e to w jakim艣 tam stopniu mo偶e wp艂yn膮膰 na podniesienie bezpiecze艅stwa na drogach jednak wszystkie znane mi wypadki z udzia艂em motorower贸w by艂y zwi膮zane z brakiem umiej臋tno艣ci kieruj膮cego, bo co z tego, 偶e skuter jest sprawny technicznie jak jego kierowca np. na ostrym 艂uku b臋dzie ostro dawa艂 po heblach co w konsekwencji sko艅czy si臋 wywrotk膮. proces zdobywania w naszym pa艅stwie uprawnie艅 na kierowanie motorowerem kuleje !
  Niech bud偶et ratuj膮 legalizacj膮 konopi i opodatkowaniem ko艣cio艂a !

 • Zdj臋cie profilowe anilec
  7 listopada 2014 at 20:02

  Hmm no to Houston mo偶e by膰 problem ;-( Kupili艣my zabytek ponad 20 letni by艂 na chodzie ale nic nie trwa wiecznie odkupiony od kogo艣 co zajecha艂 silnik – CZYLI DO REMONTU. Do Polski 艣ci膮gni臋ty w 2008 roku i ma wpisane przegl膮d bezterminowy. Poszli艣my go przerejestrowa膰 i wydano nam czasowy dokument z adnotacj膮 przegl膮d techniczny BEZTERMINOWO albo nam si臋 uda albo d艂ugo nie odbierzemy sta艂ego dowodu. REMONT SILNIKA TO NIE WLANIE PALIWA DO BAKU.

 • Zdj臋cie profilowe paci
  8 listopada 2014 at 06:31

  Remont silnika to 2 dni a oczekiwanie na sta艂y dow贸d 2-4tyg wi臋c czasu a偶 nadto,co do przegl膮du nic si臋 nie zmieni艂o jest na 2 lata w tym roku robi艂em kila razy,a co do wydania sta艂ego dowodu to bez obaw b艂膮d by艂 po stronie urz臋dnika/czki przy rejestrowaniu pojazdu nie powinna zarejestrowa膰 tylko wys艂a膰 ci臋 na przegl膮d i dopiero wtedy z wa偶nym bt zarejestrowa膰 a teraz musi ci wyda膰 sta艂y bez 艂aski z bezterminowym bo sam/a si臋 pod艂o偶y 偶e nie jest na bie偶膮co z przepisami.

 • Zdj臋cie profilowe anilec
  10 listopada 2014 at 15:19

  Tak chyba 偶e jeste艣 emerytem to w 2 dni zrobisz. Nie chodzi o to by si臋 spiera膰 ale po 12 godzinach pracy to raczej wulkanem energii nikt nie jest 馃槈 > m贸wi臋 o pracy fizycznej nie o grzaniu siedzenia przed biurkiem. A jak masz nietypowy egzemplarz to w 2 dni zdecydowanie ma艂o. Co do dowodu jak zwa艂 tak zwa艂 ale szansa jest faktycznie przez przypadek 偶e w艂a艣nie sta艂y te偶 dostaniemy tyle 偶e z takim wpisem przegl膮du dalej porusza膰 si臋 nie mo偶na bez obawy o konsekwencje jego odbioru jak si臋 trafi 艣wiadoma kontrola.

Podziel si臋 opini膮

lub