30 km/h za szybko w terenie zabudowanym i tracisz prawko – europosłowie są za!

Zaczną robić się ciekawie...

W skrócie
  • Zgromadzenie plenarne Parlamentu Europejskiego w Strassburgu 6 lutego przyjęło uchwałę, która dotyczy nowych limitów przekroczeń prędkości, po których zatrzymane zostanie prawo jazdy
  • Dodatkowo utrata uprawnień ma być sankcjonowana na terenie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej
  • Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na stronie www.jednoslad.pl

Unijni Europosłowie za cel postawili sobie znaczną poprawę bezpieczeństwa na drogach we wszystkich krajach członkowskich i nie są to jedynie kolejne straszaki czy ostrzeżenia, gdyż w kwestii wprowadzenia zmian są oni zgodni. Kilka dni temu przyjęta została bardzo ważna uchwała, na mocy której zatrzymanie prawa jazdy będzie możliwe już po przekroczeniu 30 km/h w terenie zabudowanym.

Pojazdy z każdym rokiem są jeszcze szybsze, ale posiadają również bardziej zaawansowaną technologię odpowiadającą za bezpieczeństwo nasze, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Pomimo tego problem zbyt wysokiej liczby wypadków nadal nie jest upatrywany bezpośrednio w samochodach, motocyklach czy ciężarówkach, a w kierowcach, którzy swoją brawurową jazdą i lekceważeniem przepisów doprowadzają do niebezpiecznych sytuacji na drogach. Zmiany w tej kwestii muszą być zatem radykalne, ale dodatkowo najnowsze zmiany przepisów mają być również ujednolicone dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Europosłowie doszli do wniosku, że poszczególnie wprowadzanie zmian w przepisach w każdym z krajów nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dlatego konieczne jest wprowadzenie jednego spójnego systemu, dzięki któremu kierowcy otrzymywaliby dokładnie takie same kary bez względu na miejsce, w którym został wydany dokument prawa jazdy, ale także również gdzie zmotoryzowany dopuścił się popełnienie wykroczenia.

Najważniejsze informacje:

  1. Propozycja nowych przepisów ma za cel położenie kresu bezkarności popełniania wykroczeń kierowców na terenie innego kraju Unii Europejskiej niż ten, w którym został wydany dokument prawa jazdy.
  2. Parlament Europejski przegłosował rezolucję przewidującą zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości ze skutkiem zakazu prowadzenia pojazdów w całej UE.
  3. Prawo jazdy kierowcy stracą za przekroczenie dozwolonej prędkości o 30 km/h w terenie zabudowanym oraz o 50 km/h poza terenem zabudowanym.

Przeczytaj również:

Prawo drogowe 2024: Najważniejsze zmiany i przepisy, które musisz znać

W najnowszej propozycji zmian zaprezentowanej przez przedstawicieli Parlamentu Europejskiego znalazł się zapis, który dotyczy przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym. Zdaniem europosłow limit prędkości, po przekroczeniu którego kierowca traciłby prawo jazdy wynosiłby nie 50 km/h, jak ma to miejsce obecnie w Polsce, ale maksymalnie 30 km/h. Wprowadzenie znacznie niższego limitu jednocześnie miałoby sprawić, że kierowcy znacznie zwolniliby szczególnie w terenie zabudowanym i udałoby się w dużym stopniu zahamować widoczny na naszych drogach proceder – kierowcy bardzo często śpiesząc się w terenie zabudowanym przekraczają dopuszczalną szybkość o około 40 km/h, aby nie stracić w razie kontroli dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami, a jedynie zostać ukaranym wysokim mandatem karnym. W uchwale dodatkowo możemy przeczytać, że przepis ten miałby być wspólny dla wszystkich krajów członkowskich, a decyzja dotyczącą zatrzymania PJ oznaczałaby zakaz kierowania na terenie całej Unii Europejskiej. To nie koniec propozycji europosłów, gdyż druga zmiana dotycząca zatrzymywania uprawnień za przekroczenie dozwolonej prędkości dotyczyłaby również jazdy poza terenem zabudowanym. Wówczas z dokumentem prawa jazdy pożegnałby się każdy kierowca, który poruszał się z szybkością o 50 km/h większą niż obowiązująca.

Uchwała została nieznacznie przegłosowana 6 lutego 2024 roku w Strasburgu. Za przyjęciem rezolucji było 372 posłów Parlamentu Europejskiego, przeciw było 220, a 43 wstrzymało się od głosu. W dokumencie znajdziemy również zapis, że każda decyzja dotycząca zawieszenia, ograniczenia lub cofnięcia prawa jazdy będzie wiążąca we wszystkich krajach członkowskich bez względu na to gdzie zostało popełnione wykroczenie i jakie jest miejsce wydania prawa jazdy. Dodatkowo znacznie zwiększyła się liczba wykroczeń drogowych, które będą uruchamiały transgraniczne dochodzenie. Teraz wymiana informacji pomiędzy państwami należącymi do Unii Europejskiej będzie znacznie lepiej i sprawniej działała, aby ukrócić proceder wykroczeń popełnianych na terenie innego kraju, które aż w 40% wszystkich przypadków pozostają bezkarne.

Zgromadzenie plenarne Parlamentu Europejskiego w Strassburgu 6 lutego przyjęło uchwałę. Parlament zakończył procedowanie na etapie pierwszego czytania, a ponieważ Rada nie przyjęła jeszcze swojego stanowiska, Nowy Parlement, który wybrany zostanie w czerwcu 2024 roku będzie kontynuował procę nad ustawą. Europosłowie zaproponowali, aby kraje członkowskie miały 10 dni roboczych na poinformowanie o popełnionym wykroczeniu, a następnie w ciągu 15 dni musi zostać podjęta decyzja, czy zakaz prowadzenia pojazdów będzie obowiązywał na terenie całej Unii Europejskiej. Informacje o swojej sytuacji zmotoryzowany dostanie w ciągu 7 dni.

Ciąg dalszy pod materiałem wideo

Pierwsze wiadomości dotyczące nadchodzących zmian pojawiły się jeszcze w marcu 2023 wraz z zaprezentowaniem przez Komisję Europejską nowego pakietu bezpieczeństwa ruchu drogowego, który ma na celu zmniejszyć się do tzw. celu zero, czyli zerowej liczby ofiar śmiertelnych w transporcie drogowym na terenie Unii Europejskiej do 2050 roku.

 

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button