Prawo drogowe 2024: Najważniejsze zmiany i przepisy, które musisz znać

Zmiany, zmiany, zmiany...

W skrócie
 • Nowy rok oznacza kolejne zmiany w przepisach dotyczących ruchu drogowego
 • Podwyżka opłat i kar, a także zupełnie nowe paliwo oraz przepisy dotyczące konfiskaty pojazdu
 • Wzrost płacy minimalnej = wzrost kar finansowych

Nowy rok, nowe przepisy i sporo zmian, z którymi każdy kierowca powinien się zapoznać. Trzeba jednak przyznać, że w ostatnim czasie w Kodeksie ruchu drogowego pojawiło się sporo nowelizacji, a nadchodzący rok 2024 obfituje w kilka bardzo ważnych modernizacji i zupełnie nowych zasad. Część z nich zaczęła obowiązywać już od 1 stycznia.

Na samym początku należy zaznaczyć, że podwyżki kar, mandatów i opłat drogowych zmieniły się właśnie 1 stycznia 2024 roku, a ma to związek oczywiście ze wzrostem płacy minimalnej, która obecnie wynosi 4242 zł. Oczywiście jest to kolejny powód do ogólnego zadowolenia wśród społeczeństwa, jednakże zmotoryzowani powinni wiedzieć, że to główny wyznacznik, od którego zależy wysokość kar finansowych. Spora część nowelizacji, które weszły w życie 1 stycznia 2024 roku, zostały już zapowiedziane co najmniej kilka miesięcy temu, jednakże rządzący systematycznie wprowadzają kolejne zmiany mające na celu poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach i skutecznie “ostudzić” zapędy piratów drogowych.

Poniższy artykuł zatem wyjaśni wam wszystkie nowości, które przewidział dla kierowców ustawodawca, aby pierwsza kontrola przeprowadzona przez policję w nowym roku nie była ogromnym zdziwieniem. Każdy przecież doskonale powinien znać dewizę “ignorantia iuris nocet”, która oznacza, że nieznajomość prawa szkodzi.

Najważniejsze informacje:

 1. Rośnie płaca minimalna, a wraz z nią wysokość kar finansowych, którymi mogą zostać ukarani zmotoryzowani.
 2. Spora część zmian dotyczących kierowców zaplanowanych z wyprzedzeniem weszła w życie już 1 stycznia, jednakże w kolejnych miesiącach również czeka nas kilka nowelizacji.
 3. Zmiany w przepisach i wysokości kar finansowych – dotyczą one zarówno ubezpieczenie OC, egzaminów państwowych na prawo jazdy, podatku PCC-3, a także rejestracji pojazdów.
 4. Najważniejsze zmiany dla zmotoryzowanych w 2024 roku.

Taryfikator batem na kierowców:

Za jakie wykroczenia drogowe otrzymasz 15 punktów karnych? [TARYFIKATOR, PRZEPISY]

1 stycznia 2024 roku:

Wysokość kary za spóźnienie lub brak wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC

Czas na pierwsze zmiany, które pojawiły się wraz z nowym rokiem, jednakże są one następstwem kolejnej podwyżki płacy minimalnej, od której wyliczana jest wysokość opłaty karnej za spóźnienie lub całkowity brak wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Rekordowy wzrost płacy wiąże się z tym, że od 1 stycznia 2024 roku wzrosły także stawki opłat karnych, które dla jednośladów prezentują się następująco.

Kara za brak obowiązkowego OC od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku:

MOTOCYKL 2023 rok 2024 rok – do 30 czerwca
Do 3 dni 230 zł 280 zł
Od 4 do 14 dni 580 zł 710 zł
Powyżej 14 dni 1160 zł 1 410 zł

Jeszcze kilka lat temu, gdy nie istniały cyfrowe bazy pojazdów, w których zaznaczony był każdy szczegół dotyczący samochodu lub motocykla, raczej nikt nie czuł obaw przed tym przepisem. Jednakże pojawienie się systemu CEPiK oraz CEP sprawiło, że jakiekolwiek opóźnienie natychmiast jest wychwytywane przez system i automatycznie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada karę finansową. Szczególnie należy być ostrożnym w momencie zakupu nowego pojazdu i pozostania do końca ważności przy ubezpieczeniu poprzedniego właściciela, gdyż nie odnowi się ono automatycznie, a my nie zostaniemy poinformowani o jego zbliżającym się wygaśnięciu.

Ciąg dalszy pod materiałem wideo

Zmiany w egzaminie na prawo jazdy

W przypadku egzaminu na prawo jazdy na jednoślad również pojawiły się spore zmiany, które wywołały sporą burzę szczególnie wśród dyrektorów WORD, którzy stwierdzili, że najnowsze rozporządzenie jeszcze pogorszy i tak już fatalną sytuacje finansową Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Eksperci jednoznacznie uznali, że obecne przepisy regulujące sposób przeprowadzenia egzaminu państwowego na kategorię AM, A1, A2 oraz A są niebezpieczne. Dlaczego? Kursant wyjeżdża na drogę na jednośladzie, natomiast podążający za nim egzaminator porusza się samochodem, którym kieruje, ale jednocześnie wydaje polecenia oraz obserwuje przyszłego adepta jazdy na dwóch kołach. Za pomocą zestawu komunikacyjnego informuje on o zadaniach, a także zwraca uwagę na poszczególne zachowania. Ministerstwo Infrastruktury doszło do wniosku, że taki sposób egzaminowania jest niedopuszczalny, gdyż egzaminator powinien być pasażerem pojazdu, aby w pełni skupić się na przebiegu testu. Wobec tego pojawiła się nowelizacja w przepisach, która brzmi następująco:

 

§ 27. Podczas części praktycznej egzaminu państwowego:

1) na placu manewrowym zadania egzaminacyjne powinny być wykonywane w kolejności określonej odpowiednio w tabeli nr 1 albo 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 5;

2) w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, którego nie jest kierującym, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową – nie dotyczy osoby egzaminowanej w zakresie prawa jazdy kategorii AM w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii AM umożliwia przebywanie egzaminatora w pojeździe; w przypadku głuchych lub niedosłyszących osób egzaminowanych dopuszcza się inne formy porozumiewania się egzaminatora z osobą egzaminowaną;

Dodatkowo od 1 stycznia sam charakter egzaminu ma być nieco bardziej tajemniczy – egzaminator nie będzie na bieżąco informował kursanta o popełnionych błędach, co ma zmniejszyć jego stres. Dodatkowo do ostatniego momentu nie przekaże informacji czy jazdy zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy czy oblał egzamin kilka minut wcześniej.

Nowe paliwo E10

Czas na zagadnienie, które przez wiele jeszcze tygodni będzie na ustach zmotoryzowanych. Paliwo Pb95 jest obecnie najpopularniejszym rodzajem paliw na całym świecie, a oktanowa liczba 95 określa zawartość izooktanów w mieszance paliwowej, która ma zapobiegać spalaniu stukowemu w silniku. Tutaj nieco zagłębimy się w szczegóły, ale mowa o parametrze jakości oraz wydajności spalania się benzyny – im jego liczba jest większa tym teoretycznie lepiej, ale nie w każdym przypadku, ponieważ nie wszystkie silniki spalinowe są przystosowane do paliw o większej liczbie oktanowej. Oznaczenie E5 informuje nas o zawartości biokomponentów, które dotychczas wynosiły jedynie 5%. Od 1 stycznia bieżącego roku jednak sporo się zmieniło również na stacjach paliw, gdyż benzyna E5 na dobre została zastąpiona E10, czyli zwiększyła się zawartość biokomponentów do 10%.

Pojawiło się zatem mnóstwo pytań czy poszczególne modele motocykli mogą jeździć na benzynie E10, a może powinniście tankować Pb98? Wszystkie odpowiedzi na wasze pytania znajdziecie w poniższym artykule, gdzie dogłębnie zostało wyjaśnione całe zagadnienie dotyczące tajemniczego oznaczenia E10.

Czy twój motocykl może jeździć na benzynie E10?

Benzyna E10 do motocykla: Oto listy motocykli z zgodnych z tym paliwem

Obowiązkowa rejestracja pojazdów

Urzędy na wszystkie sposoby chcą zrobić porządek w papierologii związanej z pojazdami, aby tym samym uniknąć prób obejścia obowiązujących przepisów i przede wszystkim opłat, które są nałożone na kupującego obligatoryjnie. Już od 1 stycznia 2024 roku każdy nabywca pojazdu używanego, który jest już zarejestrowany w Polsce będzie musiał obowiązkowo dokonać rejestracji (w ciągu 30 dni – w przypadku osoby prywatnej i 90 dni – przedsiębiorcy od dnia nabycia pojazdu) w wydziale komunikacji.

Brak wywiązania się z tego obowiązku będzie skutkował nałożeniem kary finansowej, która wynosi odpowiednio 1000 zł i 2000 zł za brak wymaganej rejestracji, nawet w przypadku, gdy fakt sprzedaży zostanie zgłoszony przez sprzedającego. Opłaty te również ulegają 1 stycznia 2024 roku znacznie podwyżce, jednakże należy dodać, że wszystkie transakcje, które zostały zawarte przed tym terminem nadal podlegały poprzednim przepisom. Sprawa jest bardzo prosta, a sam zamysł słuszny – ustawodawca w ten sposób chce ograniczyć jazdę na cudzej dokumentacji przez wiele miesięcy, więc również sprzedający po zmianie przepisów sporo zyskają.

Kary finansowe za brak obowiązkowej rejestracji pojazdu wynoszą:

 • za niezłożenie w ciągu 30 dni wniosku o rejestrację samochodu kupionego przez osobę fizyczną – 500 złotych,
 • za niezłożenie w terminie 90 dni wniosku o rejestrację pojazdu przez przedsiębiorcę zajmującego się handlem samochodami – 1000 zł,
 • za niezłożenie w ciągu 180 dni wniosku o rejestrację pojazdu kupionego przez osobę fizyczną kara – 1000 zł,
 • za niezłożenie w terminie 180 dni wniosku o rejestrację pojazdu odziedziczonego – 2000 zł,
 • za niezawiadomienie w terminie o zbyciu pojazdu – 250 zł.

Wzrost kar za nieopłacenie podatku PCC-3

Zmiany pojawiły się również w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli dotyczy wszystkich, którzy zakupili pojazdy lub przedmioty o wartości co najmniej 1000 złotych. W przypadku każdej takiej transakcji kupujący ma 14 dni na złożenie deklaracji PCC-3 i opłacenie podatku w wysokości 2% od wartości kupionego przedmiotu. Jeżeli dokumenty nie zostaną złożone w terminie, Urząd Skarbowy nałoży na kupującego karę finansową w wysokości od 424 złotych do nawet 85 000 złotych.

Warto dodać, że kwota obowiązująca w przepisach już przed bardzo długi czas nie była waloryzowana, a podatek PCC-3 nie dotyczy jedynie pojazdów, a wszystkich przedmiotów o wartości powyżej 1000 złotych. Bądźcie czujni zawierając kolejne transakcje.

Ucieczka z miejsca zdarzenia

Rządzący szczególnie chcą walczyć z pijanymi kierowcami, którzy są prawdziwą plagą na polskich drogach. Pierwsze zmiany w kwestii przepisów zmotoryzowanych, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu pojawiły się 1 października 2023 roku. Wówczas zmieniona została kara za spowodowanie wypadku śmiertelnego w stanie po spożyciu alkoholu:

 • przed zmianami: kara pozbawienia wolności na co najmniej 2, a maksymalnie 12 lat,
 • po zmianach: kara pozbawienia wolności na co najmniej 5, a maksymalnie 20 lat; dodatkowo jeżeli ofiara wypadku dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowie sąd może skazać kierującego na karę więzienia od 3, do 16 lat.

Najważniejsza zmiana dotyczy jednak samych przepisów, które dotyczą ucieczki z miejsca wypadku – po zmianie będzie ona traktowana na równi ze spowodowaniem wypadku pod wpływem alkoholu i dokładnie tak samo traktowany będzie zmotoryzowany, który był trzeźwy w momencie ucieczki.

Marzec 2024

Konfiskata pojazdu

Pomysł ten pojawiał się już kilkukrotnie, ale w końcu jego nieco poprawiona wersja została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę, a nowe przepisy w kwestii konfiskaty pojazdów prowadzonych przez kierowców pod wpływem alkoholu zaczną obowiązywać już 14 marca 2024 roku. Jeżeli nie do końca jesteście przekonani co do słuszności ich wprowadzenia to koniecznie musicie zapoznać się ze statystykami opublikowanymi przez policję – w 2022 roku funkcjonariusze policji zatrzymali 97 856 pijanych kierowców, czyli o ponad 19 tysięcy osób więcej niż rok wcześniej (wzrost o 25%). Z danych wynika, że policja średnio każdego dnia zatrzymywała 268 kierowców pod wpływem alkoholu, z czego 156 kierowało w stanie nietrzeźwości. Według ustawy o konfiskacie pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu już od 14 marca stracić pojazd może kierowca, który:

 • zostanie zatrzymany prowadząc pojazd mając co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi (nie ma znaczenie czy będzie to rutynowa kontrola, wypadek drogowy czy kolizja),
 • doprowadzi do wypadku drogowego mając co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi oraz w sytuacji recydywy,
 • kierowca spowoduje wypadek mając co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi, ale także w sytuacji recydywy,
 • kierowca ucieknie z miejsca zdarzenia,
 • w przypadku, gdy kierowca nie będzie właścicielem pojazdu, sąd orzeknie przepadek równowartości samochodu lub motocykla sprzed zdarzenia, a za kwotę tą uznaje się wartość rynkową określoną w polisie ubezpieczeniowej,
 • przepadek nie będzie możliwy w sytuacji, gdy kierowca wykonywał czynności służbowe na rzecz pracodawcy, jednakże sąd orzeknie nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Nowe przepisy dotyczące konfiskaty pojazdów mają skutecznie ostudzić zapały osób, które wsiadają za kierownicę po spożyciu. Trzeba jednakże przyznać, że nowe zasady, które wejdą w życie już 14 marca bieżącego roku są naprawdę rygorystyczne i mogą sprawić, że statystyki dotyczące pijanych kierowców zaczną spadać. Jak będzie wyglądał sam proceder konfiskaty samochodu lub motocykla? Początkowo pojazd zostanie zajęty przez policję na okres maksymalnie siedmiu dni. Następnie prokurator wystosuje orzeczenie dotyczące zabezpieczenia samochodu lub motocykla, a sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek pojazdu.

Koniecznie przeczytaj więcej o ustawie dotyczącej konfiskaty pojazdu za jazdę pod wpływem alkoholu:

Ustawa o konfiskacie pojazdu za jazdę pod wpływem alkoholu przegłosowana! Wiemy, kiedy wejdzie w życie! [DATA, PRZEPISY, PRAWO]

Lipiec 2024

Kolejna podwyżka kwot za opóźnienie lub brak wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC

Wzrost płacy minimalnej to zawsze powód do zadowolenia, jednakże nadal należy mieć na uwadze, że jest to wyznacznik do wysokości najróżniejszych kar i opłat. Dokładnie tak samo jest w przypadku kwoty, którą zmuszony będzie zapłacić właściciel pojazd za opóźnienie lub brak opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Pierwsza podwyżka zaczęła obowiazywać już 1 stycznia, jednakże od 1 lipca wysokość minimalnej pensji ponownie wzrośnie do 4300 złotych, co przełoży się na kolejne zmiany w wysokości kwot za brak OC.

Kara za brak obowiązkowego OC od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku:

MOTOCYKL 2023 rok 2024 rok – od 1 lipca
Do 3 dni 240 zł 290 zł
Od 4 do 14 dni 600 zł 720 zł
Powyżej 14 dni 1200 zł 1 430 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button