Zmiany w egzaminach na prawo jazdy jeszcze w tym roku? Jest nowy projekt

Nowy projekt zmian w systemie egzaminów na prawo jazdy właśnie trafia do konsultacji społecznych. Co konkretnie ma się zmienić?

Zmiany o których mowa zawarto w opublikowanym na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekcie rozporządzenia ministra infrastruktury.

Nowe przepisy mają m.in. usprawnić pracę egzaminatorów, zwiększając jednocześnie efektywność. Obecnie egzaminatorzy nierzadko mają problem z brakiem możliwości przeprowadzenia kolejnych egzaminów w wyznaczonym czasie. Rozwiązaniem ma być zmiana minimalnego czasu, po jakim egzaminatorowi może być przydzielana kolejna egzaminowana osoba w ciągu dnia. Zamiast 50, ma to być 45 minut. Jeśli umówiona na egzamin osoba nie stawi się w wyznaczonym terminie, taki egzamin nie będzie wliczany do liczby przeprowadzonych danego dnia przez egzaminatora.

Kolejnym z ruchów w celu usprawnienia systemu egzaminowania ma być możliwość zatrudnienia dodatkowego egzaminatora nadzorującego na okres 6 miesięcy. Rozwiązałoby to problem wynikający ze zmian w kadrach danego WORD-u, gdzie egzaminator nadzorujący odejdzie z ośrodka i braknie wówczas w personelu osoby spełniającej warunki pełnego zakresu uprawnień oraz 2-letniego doświadczenia w egzaminowaniu w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy. Ma to na celu rozwiązanie problemu związanych z brakami kadrowymi i poprawę elastyczności pracy ośrodka.

Kolejną ze zmian ma być umożliwienie przeprowadzania szkoleń na egzaminatorów w mniejszych ośrodkach. Obecnie takie egzaminy można przeprowadzać jedynie w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego. To z kolei wpływa na zwiększenie kosztów uzyskiwania uprawnień oraz bardziej rozbudowaną logistykę.

Jak widać zmiany nie mają dotyczyć samych przystępujących do egzaminu, a usprawnienia działania ośrodków egzaminujących. Kiedy możemy spodziewać się zmian? Te wejdą w życie 30 dni od daty ogłoszenia, jednak jak na razie jeszcze nie znamy konkretnej daty. Obecnie, ośrodki ruchu drogowego pracują i tak w reżimie sanitarnym, który ogranicza przepustowość ich pracy. O szczegółach związanych z egzaminami w czerwonej strefie zagrożenia epidemicznego, którą obecnie objęty jest cały kraj, piszemy w tym artykule.

Przemysław Borkowski

Kocha wszystko co ma dwa koła i silnik - nawet ten elektryczny. Gdyby wiertarka miała koła, też by na niej jeździł. Prywatnie fan dobrego rockowego brzmienia i kultur orientalnych.

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button