Nowe mandaty w strefach zeroemisyjnego transportu: Wjedziesz? Będzie wysoka kara!

Ministerstwo MSWiA opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie wykroczeń oraz związanych z nimi uprawnień do nakładania grzywien dla straży miejskich i gminnych. W projekcie sprecyzowane są kary oraz ich wysokości związane ze strefą czystego (zeroemisyjnego) transportu.

Nowe regulacje mają wynikać z zapisów ustawy o elektromobilności oraz ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Pierwsza ustawa przekazuje gminom prawo do ustanawiania tzw. stref czystego powietrza, czyli obszarów do których wjeżdżać będzie można jedynie pojazdami elektrycznymi, napędzanymi gazem ziemnym, lub wodorem. Jeżeli wjedziemy do takiej strefy motocyklem lub samochodem spalinowym, to musimy liczyć się z wystawieniem przez straż mandatu w wysokości aż 500 zł.

Jak można przeczytać w Ocenie Skutków Regulacji,

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych w art. 48 dokonała zmiany w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń poprzez dodanie art. 96c. W związku z powyższym istnieje zasadność rozszerzenia uprawnień mandatowych straży gminnych (miejskich) wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego o wykroczenie, o którym mowa w art. 96c Kodeksu wykroczeń. Jednocześnie, mając na uwadze charakter wykroczenia z art. 96c Kodeksu wykroczeń, proponuje się przyznanie uprawnienia do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za przedmiotowe wykroczenie tylko tym strażnikom straży gminnych (miejskich), którzy posiadają upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

REKLAMA

SCORPION EXO 520 AIR

Zobacz co oferuje najlepszy kask motocyklowy w segmencie.

Obecnie przepisy są konsultowane międzyresortowo, a wejdą w życie 14 dni po ich ogłoszeniu.

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button