Ważne! Rejestracja zastąpi obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu

Minister Cyfryzacji w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury proponuje wprowadzenie zmian, dzięki którym zniknie obowiązek zawiadamiania starosty o nabyciu pojazdu

W skrócie
  • Dotychczas zmotoryzowani musieli zawiadomić starostwo o nabyciu lub zbyciu pojazdu, a następnie przerejestrować go
  • Aktualnie przepisy się zmieniły, gdyż wielu kierowców nie przerejestrowywało motocyklu lub samochodów
  • Jaka kara grozi za nie przerejestrowanie pojazdu?
  • W jakim terminie musimy przerejestrować pojazd?

Czas ogłosić bardzo pozytywne zmiany w przepisach, które z pewnością spodobają się zmotoryzowanym. Minister Cyfryzacji w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury chce znieść dotychczasowy obowiązek zawiadamiania starosty o nabyciu pojazdu, a następnie jego rejestracji i wszystkie czynności ograniczyć jedynie do procesu przerejestrowania.

Niewielu kierowców wie, ale zgodnie z ustawą z 26 maja 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości w zakresie przerejestrowania pojazdów zniesiony został obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu i zastąpiono go obowiązkiem przerejestrowaniem pojazdu. To dobre rozwiązanie dla kierowców, gdyż obecnie w związku z zakupem nowego pojazdu konieczna będzie tylko jedna wizyta w starostwie i tym samym przerejestrowanie motocykla lub samochodu.

Warto wspomnieć, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązywały przepisy, które nakazywały obywatelom zgłaszać nabycie lub zbycie nowego pojazdu w określonym terminie. Brak wiązał się oczywiście z karą finansową, jednakże kilkuletnia praktyka pokazała, że wbrew pozorom ta dodatkowa czynność potrafi sporo skomplikować. System CEPiK oraz policja bazują na danych z dowodu rejestracyjnego, dlatego konieczność przerejestrowania pojazdu sprawi, że rozwiązany zostanie problem nakładania mandatów na osoby, które nie są już właścicielami pojazdu, a nadal figurują w dokumentach, gdyż nabywca jedynie poinformował starostę o nabyciu motocykla lub samochodu, jednakże finalnie go na siebie nie przerejestrował.

Z powodu tych zmian zaktualizowane zostały również kary dla kierowców, którzy w wyznaczonym terminie nie udadzą się do starostwa w celu przerejestrowania pojazdu. Nowy właściciel będzie miał 30 dni od dnia nabycia pojazdu na złożenie wniosku o jego rejestrację (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin ten został wydłużony do 90 dni). W przypadku nieterminowego dopełnienia obowiązku, właściciel pojazdu będzie podlegać karze na zasadach takich jak aktualne nieterminowe zgłoszenie nabycia pojazdu i nałożona zostanie na niego kara finansowa o stałej wysokości za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu oraz zawiadomienia o zbyciu pojazdu, tj.:
– w wysokości 250 zł dla dotychczasowego właściciela pojazdu, który nie zawiadomił starosty o zbyciu pojazdu (obecna wysokość kary nawet do 1 000 zł),
– w wysokości 500 zł dla właściciela pojazdu, który w terminie 30 dni nie złożył wniosku o rejestrację pojazdu (obecna wysokość kary nawet do 1 000 zł za brak zgłoszenia nabycia pojazdu),
– w wysokości 1000 zł jeśli wniosek o rejestrację pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie został złożony w terminie 180 dni.

Cieszy fakt, że systematycznie pojawiają się zmiany, które bezpośrednio wpływają na kierowców i niejako ułatwiają im ogarnięcie niezbędnej, często problematycznej dokumentacji. Sam proces rejestracji pojazdu nie należy do trudnych, ale może być uciążliwy ze względu na konieczność odbycia kilku wizyt zarówno w starostwie powiatowym, jak i urzędzie skarbowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button