Krajowa Informacja Skarbowa – czy można odliczyć VAT z kasku, odzieży motocyklowej oraz akcesoriów?

Decyzja w tej sprawie jest jasna

W skrócie
  • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyraził jasne stanowisko w sprawie odliczania podatku VAT z kasku, odzieży ochronnej i akcesoriów do motocykla
  • Czy od prawnie wymaganego przepisami kasku można odliczyć podatek VAT?
  • Motocykl na firmę - czy jest on w świetle prawa pojazdem samochodowym?

Coraz cześciej padają na forach internetowych pytania, które dotyczą możliwości odliczenia 50% podatku VAT od zakupionej odzieży motocyklowej oraz akcesoriów w przypadku, gdy motocykl zarejestrowany jest na firmę oraz używany do celów służbowych. Czy jest to działanie zgodne z prawem?

Zakup jednośladu na firmę jest coraz częstszym zjawiskiem, które z pewnością w dużej mierze jest efektem  powstających ogromnych korków wydłużających czas dojazdu, ale także jest on tańszy w utrzymaniu, zadowala się mniejszą ilością paliwa, a także łatwiej znaleźć miejsce parkingowe. Taki model szczególnie dobrze sprawdza się w największych miastach, ale wraz z kupnem pojawia się sporo niejasności dotyczących rozliczenia podatku VAT oraz sposobu ewidencjonowania takiego zakup.

Najważniejsze informacje:

  1. Czy w świetle przepisów motocykl jest pojazdem samochodowym i można go zarejestrować na firmę?
  2. Odzież, kask i akcesoria – jest jasne stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie odliczenia VAT.
  3. Czy personalizowanie odzieży motocyklowej logo firmy inaczej zakwalifikuje podatek VAT?

Przede wszystkim pierwsze pytanie powinno w ogóle dotyczyć tego jednoślad może określić mianem pojazdu samochodowego, bo taki rodzaj pojazdu jest możliwy do rozliczenia w firmie, dlatego tym samym należy przede wszystkim zagłębić się w przepisy ruchu drogowego oraz ustawę o PIT:

Ustawa Prawo o ruchu drogowym przedstawia następujące definicje pojazdów:
Art. 2 (…)
33) pojazd samochodowy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;
45) motocykl – pojazd samochodowy dwukołowy kategorii L3e albo dwukołowy z bocznym wózkiem kategorii L4e, albo trójkołowy kategorii L5e o symetrycznym rozmieszczeniu kół, spełniający kryteria klasyfikacji dla pojazdów odpowiednio dla kategorii L3e albo L4e, albo L5e, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, z późn. zm.);

A oto definicja samochodu osobowego zawarta w ustawie o PIT:
Art. 5a (…)
19a) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:
a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
– agregat elektryczny/spawalniczy,
– do prac wiertniczych,
– koparka, koparko-spycharka,
– ładowarka,
– podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
– żuraw samochodowy,
d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z obu definicji jasno wynika, że motocykl jest pojazdem samochodowym i na gruncie podatkowym będzie rozliczany w dokładnie taki sam sposób, jak samochód osobowy i mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT i od jego zakupu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT na tych samych zasadach, które dotyczą samochodu osobowego. Dodatkowo kupujący ma także dwie możliwości odliczenia podatku VAT, których wysokość uzależniona jest od formy użytkowania – jedynie do celów służbowych (100%) lub do celów mieszanych (50%).

Odzież, kask i akcesoria – czy można odliczyć podatek VAT?

Przepisy jasno stanowią, że kask jest obowiązkowym elementem wyposażenia motocyklisty, ale przyjęło się już także, że nawet pomimo braku prawnego wymagania jeździ się również w specjalnej odzieży motocyklowej, która poprawia bezpieczeństwo kierowcy. Pewien mieszkaniec zakupił ową odzież, na której znalazło się logo firmy i zwrócił się z zapytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej czy posiadając motocykl zarejestrowany na firmę i używany do celów służbowych może odliczyć od zakupionych rzeczy 50% podatku VAT.

Dyrektor KIS w odpowiedzi zaznaczył jednak, że zarówno obowiązkowy kask, jak i odzież ochronna nie kwalifikują się jako wydatki związane z eksploatacją czy używaniem pojazdów samochodowych oraz nie spełniają warunku art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług. W ustępie 2 natomiast pojawił się szczegółowy wypis wydatków, które zaliczają się do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi i tym samym podlegają odliczeniu VAT. Zaliczamy do nich: nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Ciąg dalszy pod materiałem wideo

Z kolei w innej decyzji, która również negatywnie rozpatrywała rozliczenie podatku VAT od zakupu kasku i odzieży, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (nr sygn. IPTPB1/415-160/12-4/AG) stwierdził, że są to wydatki o charakterze osobistym – “są to wydatki związane z funkcjonowaniem danej jednostki w życiu społecznym, a ich poniesienie uwarunkowane jest innymi względami, aniżeli uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej. Uzyskiwanie przychodów w ramach działalności gospodarczej nie jest uzależnione od rodzaju noszonej przez Wnioskodawcę w trakcie jazdy motocyklem odzieży i kasku”.

Decyzja w sprawie odliczania podatku VAT z zakupione kasku, odzieży motocyklowej lub akcesoriów jest zatem jasna – nie ma takiej możliwości nawet w przypadku kasku, który jest prawnie wymagany. Owszem, zapis w artykule dotyczącym innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem pojazdów daje jeszcze możliwość szerszego spojrzenia na zagadnienie i pozostała niewielką dowolność interpretacji urzędnikowi, ale przy tak stanowczych stanowiskach dyrektora KIS będzie to jednak niezwykle trudne.

 

Wiktor Seredyński

Od małego oglądał się za motocyklami do tego stopnia, że kilkukrotnie nabił sobie guza na głowie na przydrożnej lampie. Fan dalekich podróży, garażowego majsterkowania, ale także wyścigowej jazdy na torze. Wszystkie rzeczy związane z motocyklami odbywają się oczywiście w akompaniamencie Dire Straits. Podróż i jazda jest celem, a motocykle sposobem na spełnione życie.

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button