Czy można kupić motocykl na firmę? Jakie warunki należy spełnić? To wszystko musisz wiedzieć przed zakupem! [PRZEPISY, PRAWO, WYTYCZNE]

Czy motocykl w świetle prawa traktowany jest jak samochód i może być zakupiony na firmę?

W skrócie
  • Kompendium wiedzy na temat zakupu motocykla na firmę oraz możliwości odliczenia podatku VAT
  • Czy motocykl w świetle przepisów jest samochodem osobowym?
  • Sposoby użytkowania motocykla, a wysokość odliczenia podatku VAT

Coraz bardziej zatłoczone arterie głównych miast w Polsce sprawiają, że przedsiębiorcy nie tylko ze względu na swoje hobby, ale także w celu skrócenia czasu dojazdu do klienta decydują się na zakup jednośladu. Jakie wymagania należy spełnić i od zakupu jakich elementów można odliczyć podatek VAT?

Motocykli na polskich drogach przybywa i to z pewnością może cieszyć. Jeszcze lepszym prognostykiem jest rosnąca liczba zupełnie nowych modeli, na które decydują się osoby zarówno pracujące na etacie, ale również te, które prowadzą własną firmę. Okazuje się zatem, że nasze prawo jest w tej kwestii dosyć otwarte i zezwala tym samym na kupno motocykla oraz rozliczenie podatku VAT. Warto jest jednak znać dokładnie wszystkie wymagania oraz wytyczne, aby nie wpaść w finansową pułapkę lub zlecić wszystkie czynności zaufanej księgowej.

O ile z zakupem samochodu, busa czy ciężarówki na firmę nie ma oczywiście żadnego problemu, gdyż są to pojazdy służące do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności to w przypadku motocykla sprawa mogłaby być nieco inna. Dlaczego? Jednoślady utożsamiane są raczej z pasją, aniżeli środkiem codziennego transportu, chociaż należy zaznaczyć, że wielu zmotoryzowanych przesiada się z osobówek na niewielkie motorki lub skutery, aby skrócić czas dojazdu, co jest absolutnie zrozumiałe. Ale jak stanowi prawo?

Najważniejsze informacje:

  1. Motocykl w firmie – musi być nowy czy może być prywatny?
  2. Jakie są sposoby odliczenia podatku VAT w przypadku motocykla?
  3. Czy w świetle prawa jednoślad jest samochodem osobowym?
  4. Kompendium wiedzy na temat zakupu motocykla na firmę.

Czy motocykl jest samochodem osobowym?

Kluczowe w tej kwestii, czy zakup motocykla na firmę będzie w ogóle dozwolony, jest jego definicja w świetle prawa. Należy zatem określić czy jednoślad można określić mianem samochodu osobowego, co chociaż brzmi trochę absurdalnie, w dalszej części okaże się zrozumiałe. Przyjrzyjmy się przepisom.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym przedstawia następujące definicje pojazdów:

Art. 2 (…)
33) pojazd samochodowy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego;
45) motocykl – pojazd samochodowy dwukołowy kategorii L3e albo dwukołowy z bocznym wózkiem kategorii L4e, albo trójkołowy kategorii L5e o symetrycznym rozmieszczeniu kół, spełniający kryteria klasyfikacji dla pojazdów odpowiednio dla kategorii L3e albo L4e, albo L5e, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz. Urz. UE L 60 z 02.03.2013, str. 52, z późn. zm.);

A oto definicja samochodu osobowego zawarta w ustawie o PIT:

Art. 5a (…)
19a) samochodzie osobowym – oznacza to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:
a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
– klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
– agregat elektryczny/spawalniczy,
– do prac wiertniczych,
– koparka, koparko-spycharka,
– ładowarka,
– podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
– żuraw samochodowy,
d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ciąg dalszy pod materiałem wideo

Opowiedz jest zatem pozytywna i potwierdza tym samym, że motocykl może być zaklasyfikowany jako samochód osobowy, co jest główną podstawą do możliwości odliczenia podatku VAT. Oznacza to również, że traktowany jest w ten sam sposób i dokładnie tak samo będzie rozliczany jak samochód osobowy.

Jak odliczyć podatek VAT?

Najważniejsza kwestia, która jest kluczowa w przypadku zakupu motocykla na firmę jest już rozstrzygnięta. Możemy zatem przyjąć, że również dla celów ustawy o VAT motocykl w firmie stanowi pojazd samochodowy i zastosowanie mają ograniczenia wynikające z art. 86a ust. 1 ustawy o VAT i od jego zakupu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją. Już w momencie zakupu podatnik musi także zadecydować na jaką formę użytkowania jednośladu się decyduje, co bezpośrednio wpłynie na dwie możliwości odliczenia VAT:

  • wyłącznie na cele działalności gospodarczej – jest to forma użytkowania, która uprawnia podatnika do odliczenia 100% naliczonego podatku VAT od zakupu i kosztów związanych z motocyklem. Wymaga ona zgłoszenia pojazdu w urzędzie skarbowym za pomocą formularza VAT-26, prowadzenia kilometrówki dla celów VAT oraz sporządzenia regulaminu użytkowania pojazdu;
  • do celów mieszanych (zarówno w działalności, jak i poza nią) – z kolei ta forma uprawnia podatnika do odliczenia 50% naliczonego podatku VAT od zakupu i wydatków dotyczących motocykla, nie wymaga spełnienia dodatkowych formalności.

Czy z zakupu kasku, odzieży i akcesoriów można odliczyć podatek VAT?

W tej kwestii pojawiało się wiele sprzecznych informacji, które mogą chociażby wynikać z kilku decyzji braku możliwości odliczenia podatku VAT za zakup kasku, który w świetle polskiego prawa jest przecież elementym wymaganym prawnie podczas jazdy jednośladem. W ostatnich dniach pojawiło się jednak oficjalne stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w tej sprawie, które jasno określają czy jest to możliwe oraz poszczególne ustawy, które regulują i wyznaczają wydatki polegające odliczeniu VAT. Pełny artykuł z wyjaśnieniem znajduje się poniżej.

Krajowa Informacja Skarbowa – czy można odliczyć VAT z kasku, odzieży motocyklowej oraz akcesoriów?

Prywatny motocykl w firmie, a odliczanie VAT?

Warto jeszcze zaznaczyć, że przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zakupu nowego motocykla w celu wykorzystywania go w firmie, ale może również użyć prywatnego jednośladu. W tym przypadku także możliwe będzie odliczenie podatku VAT, jednakże zarówno koszty eksploatowania takiego pojazdu, do których zaliczamy zakup paliwa, koszty myjni, naprawy, czy części, ale także składki na ubezpieczenie, powinny być rozliczane w ramach działalności tylko w 20% poniesionych wydatków na prywatny motocykl w firmie. Limit ten został wprowadzony na prywatne samochody osobowe w firmie (tym samym jednoślady) 1 stycznia 2019 roku wraz ze zmianą przepisów dotyczących rozliczania samochodów osobowych używanych w firmie. Drugą kwestią odliczania podatku VAT od wydatków na prywatny motocykl jest oparte na dokładnie tych samych zasadach, które dotyczą motocykla firmowego i są uzależnione od wybranego sposobu użytkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button