Taryfikator punktów karnych 2019. Bez większych zmian

W 2019 roku nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym ma dodać do długiej listy wykroczeń tzw. „jazdę na zderzaku”. To jedna z niewielu poważnych z zmian w mandatach i punktach karnych.

Nie wiemy jak wysoki mandat otrzyma kierowca, który nie zastosuje odstępu do poprzedzającego go pojazdu po nowelizacji ustawy. Obecnie prawo niedokładnie reguluje tą kwestię i funkcjonariusze policji korzystają chociażby z przepisów o konieczności zachowania bezpieczeń odległości. Wzorem państw zachodnich w polskim prawie drogowym pojawią się dokładne regulacje, które – prawdopodobnie – będą mówić o minimalnej odległości na drogach szybkiego ruchu, w zależności od pojazdu i prędkości z jaką się poruszamy.

Taki mandat może wynosić nawet 500 zł.

W kwestii punktów karnych póki co zmian niewiele. Nadal najwięcej punktów otrzyma kierowca, który popełni drogowe przestępstwa. Jazda pod wpływem alkoholu, nieudzielenie pomocy, ucieczka przed policją. Za tak poważne przewinienia kierowca otrzyma 10 puntów karnych, grzywnę i najprawdopodobniej stanie przed sądem. 

Najczęściej jednak mandaty otrzymują kierowcy niestosujący się do ograniczeń prędkości. Tutaj także sporo punktów „do zgarnięcia”. 10 pkt. za przekroczenie prędkości o 50 km/h, ale także 2 pkt. za „jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym”.

Taryfikator puntów karnych 2019: Czyny o charakterze szczególnym

 • Popełnienie przestępstwa drogowego – 10 punktów karnych
 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa – 6 punktów karnych
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu – 10 punktów karnych
 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku – 10 punktów karnych
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – 10 punktów karnych
 • Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 6punktów karnych
 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu – 6 punktów karnych
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w warunkach określonych w art. 178 par. 4 k. k – 10 punktów karnych

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych 2019

 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu – 8 punktów karnych
 • Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych – 6 punktów karnych
 • Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym – 6 punktów karnych
 • Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego – 6 punktów karnych
 • Niestosowanie się do znaków B-2 „zakaz wjazdu” – 5 punktów karnych Niestosowanie się do znaków B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” – 5 punktów karnych
 • Niestosowanie się do znaków B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo” – 5 punktów karnych
 • Niestosowanie się do znaków C-1 do C-12 „nakaz jazdy …” – 5 punktów karnych
 • Niestosowanie się do znaków F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania – 5 punktów karnych
 • Niestosowanie się do znaków P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa” – 5 punktów karnych
 • Niestosowanie się do znaków – P-4 „linia podwójna ciągła” – 5 punktów karnych
 • Niestosowanie się do znaków B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” – 4 punkty karne
 • Niestosowanie się do znaków B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …” – 3 punkty karne
 • Niestosowanie się do znaków B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …” – 2 punkty karne
 • Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych – 1 punkt karny
 • Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” – 2 punkty karne
 • Niestosowanie się do znaków D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 5 punktów karnych
 • Niestosowanie się do znaków P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b – 5 punktów karnych
 • Niestosowanie się do znaków B-35 „zakaz postoju”, B-36 „zakaz zatrzymywania się”, B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”, B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” lub B-39 „Strefa ograniczonego postoju” – 1 punkt karny
 • Posługiwanie się przez osobę nieuprawnioną kartą parkingową i jednoczesne niestosowanie się do znaków D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 7 punktów karnych
 • Posługiwanie się przez osobę nieuprawnioną kartą parkingową i jednoczesne niestosowanie się do znaków P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b – 7 punktów karnych

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych 2019

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym – 10 punktów karnych
 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi – 10 punktów karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych – 10 punktów karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd – 10 punktów karnych
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia – 10 punktów karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania – 6 punktów karnych
 • Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych – 5 punktów karnych
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – 5 punktów karnych
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdy w taki sposób, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku – 3 punkty karne

Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej – 6 punktów karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu – 6 punktów karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym – 6 punktów karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom – 6 punktów karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu – 5 punktów karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze – 5 punktów karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu – 5 punktów karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas cofania – 4 punktów karnych
 • Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu – 5 punktów karnych
 • Naruszenie zakazu zawracania – 5 punktów karnych
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru – 2 punkty karne
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym – 6 punktów karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom – 6 punktów karnych

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości 2019

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h – 10 punktów karnych
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h – 8 punktów karnych
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h – 6 punktów karnych
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h – 4 punkty karne
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h – 2 punkty karne
 • Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym – 2 punkty karne

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania 2019

 • Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania – 5 punktów karnych
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony – 3 punkty karne
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi – 10 punktów karnych
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia – 5 punktów karnych
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi – 5 punktów karnych
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach – 5 punktów karnych
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi – 5 punktów karnych
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi – 5 punktów karnych
 • Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania” – 5 punktów karnych
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 3 punkty karne
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 3 punkty karne
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo – 3 punkty karne

Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych 2019

 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu – 4 punkty karne
 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza – 2 punkty karne
 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w okresie od świtu do zmierzchu – 2 punkty karne
 • Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby – 4 punkty karne
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich – 2 punkty karne
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych – 2 punkty karne
 • Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia – 3 punkty karne
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami – 3 punkty karne

Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym 2019

 • Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie – 5 punktów karnych
 • Naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie – 2 punkty karne
 • Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony – 2 punkty karne
 • Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju – 1 punkt karny
 • Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu – 1 punkt karny
 • Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie – 3 punkty karne
 • Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia – 3 punkty karne
 • Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” – 2 punkty karne
 • Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem – 4 punkty karne
 • Naruszenie obowiązku używania przez kierującego pojazdem kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym – 2 punkty karne
 • Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku – 5 punktów karnych
 • Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 4 punkty karne
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 4 punkty karne
 • Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 2 punkty karne
 • Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne – 3 punkty karne
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic – 1 punkt karny
 • Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej – 2 punkty karne
 • Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu – 5 punktów karnych

Przewóz osób. Punkty karne 2019

 • Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami – 6 punktów karnych
 • Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych – 4 punkty karne
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym – 2 punkty karne
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem – 1 punkt karny
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne – 2 punkty karne
 • Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego innym pojazdem – 1 punkt karny
 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:
  • 1 osobę – 1 punkt karny
  • 2 osoby – 2 punkt karny
  • 3 osoby – 3 punkty karne
  • 4 osoby – 4 punkty karne
  • 5 osób – 5 punktów karnych
  • 6 osób – 6 punktów karnych
  • 7 osób – 7 punktów karnych
  • 8 osób – 8 punktów karnych
  • 9 osób – 9 punktów karnych
  • 10 osób i więcej – 10 punktów karnych
 • Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli liczba osób przekracza 5 – 3 punkty karne
 • Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy – 3 punkty karne
 • Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01–E 05, C 07–C 16, C 17 i C 18 – 2 punkty karne
 • Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01–E 05 – 2 punkty karne
[trending]

 

Przemysław Borkowski

Kocha wszystko co ma dwa koła i silnik - nawet ten elektryczny. Gdyby wiertarka miała koła, też by na niej jeździł. Prywatnie fan dobrego rockowego brzmienia i kultur orientalnych.

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button