Kategorie prawa jazdy

Kategorie prawa jazdy oznaczają podział poszczególnych uprawnień do kierowania pojazdami. W Polsce istnieje kilkanaście różnych rodzajów kategorii prawa jazdy. Większość z nich dotyczy uprawnień do poruszania się pojazdami samochodowymi. Podstawową z nich jest kategoria B, a obok niej najpopularniejsze to kategorie C, D i T.

Kategorie prawa jazdy na motocykle
Naszych czytelników z oczywistych względów najbardziej interesują kategorie prawa jazdy na motocykle. Jest ich cztery. Pierwsza z nich to ta skierowana do najmłodszych kandydatów do poruszania się dwoma kółkami, czyli kategoria AM. Stopień wyżej od niej jest kategoria A1, przeznaczona dla nieco starszych nastolatków i dająca większy wybór jednośladów, którymi można się poruszać mając ten dokument w kieszeni. Następnie wyróżniamy kategorię A2 oraz na samym końcu upragnione uprawnienia, na które czekają wszyscy początkujący, czyli kategorię A. Daje ona najwięcej swobody i dopuszcza do poruszania się wszystkimi dostępnymi motocyklami.

Kategorie prawa jazdy – wymagania
Każda z kategorii prawa jazdy na motocykl rządzi się osobnymi zasadami dotyczącymi wieku. Do każdej jest przypisany inny próg wiekowy, który musi zostać osiągnięty, by móc przystąpić do egzaminu. To co jest wspólne do uzyskania prawa jazdy wszystkich kategorii to posiadanie pozytywnego zaświadczenia lekarskiego, odbycie odpowiedniego szkolenia oraz złożenie egzaminu państwowego zakończonego pozytywnym wynikiem.

Kategorie prawa jazdy

Kategorie prawa jazdy
Kategorie prawa jazdy na motocykl AM, A1, A2, A
Wymagania wiekowe dla kategorii AM Ukończony 14 r.ż. (wymagana zgoda rodziców w przypadku osób nieletnich)
Wymagania wiekowe dla kategorii A1 Ukończony 16 r.ż. (wymagana zgoda rodziców w przypadku osób nieletnich)
Wymagania wiekowe dla kategorii A2 Ukończony 18 r.ż.
Wymagania wiekowe dla kategorii A – Ukończony 24 r.ż. lub

– Ukończony 20 r.ż., gdy kat. A2 posiadana jest od min. 2 lat

Pojazdy dla kategorii AM – Motorower

– Czterokołowiec lekki

Pojazdy dla kategorii A1 – motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³ i mocy nieprzekraczającej 11 kW (14,9556 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;

– motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

– pojazdy z kategorii AM

Pojazdy dla kategorii A2 – motocykl o mocy nieprzekraczającej 35 kW (46,9357 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/k

Ciąg dalszy pod materiałem wideo

– motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

– pojazdy z kategorii AM

Pojazdy dla kategorii A – motocykl

– pojazdy z kategorii AM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button