Aktualnie czytasz:
Taryfikator Mandatów i Punktów Karnych 2013
0

Po 9 czerwca 2013 roku aktualizacji podlega taryfikator mandatów i punktów karnych. W nim wiele zmian, które głównie dotyczą wykroczeń mających wpływ na bezpieczeństwo innych, niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Uważajcie zwłaszcza na przejściach dla pieszych. Nieustąpienie pierwszeństwa kończy się maksymalną karą w wysokości 10 punktów karnych. Dodatkowo surowsze traktowanie spotka tych, którzy zdecydują się przewozić pasażera bez kasku, albo dziecko bez fotelika.

Warto też zwrócić uwagę na zaostrzenie kar za omawianą przez nas jazdę pod prąd i zawracanie na autostradach oraz drogach ekspresowych.

Szczegóły w poniższej tabeli, będącą spisem wszystkich wykroczeń wraz z liczbą punktów karnych i wysokością mandatów jakie obowiązują w roku 2013:

 
Czytaj
REKLAMA

Weź udział w konkursie Motul Azja Tour. Poznaj proste zasady.

Wygraj wyprawę motocyklową po górskich szlakach Kirgistanu. Dzika przyroda, adrenalina i spartańskie warunki gwarantowane! Sprawdź swoje siły na trasie wiodącej przez kaniony, przełęcze oraz wzdłuż górskich jezior. Sprawdź również setki innych nagród od Motul.

 
Czytaj
REKLAMA

Torba motocyklowa Junak. Kup teraz

Jesteś fanem marki Junak i szukasz uniwersalnej torby, którą możesz zabierać ze sobą wszędzie gdzie tylko zechcesz.

Rodzaj wykroczenia PunktyWysokość mandatu
Kierowanie pojazdem pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów.0 pktDecyduje sąd (do 3 lat pozbawienia wolności)
Kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień.0 pkt300 zł
Kierowanie pojazdem bez wymaganych dokumentów.0 pkt50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów nie więcej niż 250 zł
Wjeżdżanie na pas między jezdniami.0 pkt100 zł
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku.0 pkt100 zł
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone.0 pkt300 zł
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.0 pkt250 zł
Naruszenie zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.0 pkt300 zł
Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych.0 pkt100 zł
Naruszenie zakazu holowania na autostradzie.0 pkt200 zł
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami.0 pkt200 zł
Używanie „szperacza” podczas jazdy.0 pkt100 zł
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym.0 pkt300 zł
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem.0 pkt50-500 zł
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim.0 pkt200 zł
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu.0 pkt50 zł
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi.0 pkt100 zł
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem.0 pkt100 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym.0 pkt200 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem.0 pkt200 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne.0 pkt200 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem.0 pkt200 zł
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych.0 pkt200 zł
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego.0 pkt200 zł
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic.0 pkt50 zł
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem.0 pkt300 zł
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany.0 pkt100 zł
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym.0 pkt100 zł
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.0 pkt20-500 zł
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób naruszający stateczność pojazdu.0 pkt200 zł
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób utrudniający kierowanie pojazdem.0 pkt20-500 zł
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony.0 pkt200 zł
Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu.0 pkt200 zł
Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego zabezpieczenia.0 pkt200 zł
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób.0 pkt150 zł
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.0 pkt200 zł
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich.0 pkt150 zł
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego.0 pkt100 zł -300 zł
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu.0 pkt100-300 zł
Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym.0 pkt50 zł
Przekroczenie prędkości od 6 do 10 km/h.0 pkt50 zł
Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju.1 pkt100 zł
Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.1 pkt50 zł
Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych.1 pktZależnie od znaku do 500 zł
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.1 pkt za każdą osobę100 zł za każdą osobę, nie więcej niż 500 zł
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.2 pkt300 zł
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru, np. nieużycie lub niewłaściwe użycie kierunkowskazów.2 pkt200 zł
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach.2 pkt100 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy.2 pkt100 zł
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane.2 pkt100 zł
Naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie.2 pkt200 zł
Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony.2 pkt100 zł
Wyprzedzanie w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.2 pkt100 zł
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu.2 pkt100 zł
Niewłaściwe używanie świateł przeciwmgłowych przednich.2 pkt100 zł
Niewłaściwe używanie świateł przeciwmgłowych tylnych.2 pkt100 zł
Niezatrzymanie się przed znakiem STOP.2 pkt100 zł
Niestosowanie się do znaku od B-13 do B-19 „zakaz wjazdu”2 pkt150 zł
Przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h.2 pkt100-200 zł
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym.2 pkt50-200 zł
Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”.2 pkt150 zł
Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego.2 pkt100 zł
Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym.2 pkt100 zł
Niestosowanie się do znaku od B-3 do B-7 „zakaz wjazdu”.3 pkt150 zł
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.3 pkt200 zł
Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia.3 pkt100 zł
Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie.3 pkt50 zł
Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia.3 pkt400 zł
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym.3 pkt350 zł
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.3 pkt300 zł
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne.3 pkt200 zł
Niestosowanie się do znaku B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”.4 pkt100 zł
Przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h.4 pkt200-300 zł
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: od zmierzchu do świtu.4 pkt200 zł
Wyprzedzanie w tunelu, niezależnie od pory doby.4 pkt200 zł
Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (brak kasku, pasów).4 pkt100 zł
Niestosowanie się do znaku B-2 „zakaz wjazdu”.5 pkt250 zł
Niestosowanie się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”.5 pkt250 zł
Niestosowanie się do znaku B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22.5 pkt200 zł
Niestosowanie się do znaku od C-1 do C-12 „nakaz jazdy”.5 pkt250 zł
Niestosowanie się do znaku F-10, od F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania.5 pkt250 zł
Niestosowanie się do znaku od P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa”.5 pkt250 zł
Niestosowanie się do znaku P-4 „linia podwójna ciągła”.5 pkt200 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu.5 pkt250 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze.5 pkt250 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu.5 pkt250 zł
Utrudnianie ruchu podczas cofania.5 pkt20-500 zł
Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu.5 pkt250 zł
Naruszenie zakazu zawracania.5 pkt250 zł
Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania.5 pkt250 zł
Wyprzedzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.5 pkt300 zł
Wyprzedzanie na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi.5 pkt300 zł
Wyprzedzanie na skrzyżowaniach.5 pkt300 zł
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi.5 pkt300 zł
Wyprzedzanie na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.5 pkt300 zł
Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”.5 pkt300 zł
Naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie.5 pkt300 zł
Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.5 pkt200 zł
Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu.5 pkt20-500 zł
Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych.5 pkt500 zł
Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h.6 pkt300-400 zł
Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami (bez fotelika).6 pkt150 zł
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa.6 pktdo 500 zł
Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.6 pktdo 500 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania.6 pkt20-500 zł
Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych.6 pkt300-500 zł
Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym.6 pkt300-500 zł
Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.6 pkt300-500 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej.6 pkt350 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu.6 pkt300 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym.6 pkt300 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom.6 pkt300 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.8 pkt350 zł
Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego nakazującego zatrzymanie pojazdu.8 pktGrzywna do 500 zł. Możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów przez sąd
Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h.8 pkt400-500 zł
Popełnienie przestępstwa drogowego, np. spowodowanie zagrożenia dla czyjegoś życia na drodze, potrącenie lub zabicie człowieka, spowodowanie katastrofy drogowej w ruchu lądowym.10 pktDecyduje sąd
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu (do 0,5 promila) lub środka podobnie działającego do alkoholu.10 pktdo 500 zł
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości (od 0,5 promila) lub będąc pod wpływem środka odurzającego.10 pktAreszt lub grzywna decyduje sąd. Sąd może też orzec zakaz prowadzenia pojazdów.
Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku.10 pktDecyduje sąd (do 3 lat pozbawienia wolności)
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.10 pkt500 zł
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.10 pkt200 zł
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.10 pkt350 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.10 pkt350 zł
Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h.10 pkt500 zł
Wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed.10 pkt200 zł
Jaka jest Twoja reakcja?
0%
0%
0%