znaki kierunku i miejscowości

0

Znak E-22c: informacja o obiektach turystycznych
Prawo

Znak E-22c: informacja o obiektach turystycznych

Informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku.
Znak E-22b: obiekt na samochodowym szlaku turystycznym
Prawo

Znak E-22b: obiekt na samochodowym szlaku turystycznym

Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego.
Znak E-22a: samochodowy szlak turystyczny
Prawo

Znak E-22a: samochodowy szlak turystyczny

Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej,…
Znak E-21: dzielnica (osiedle)
Prawo

Znak E-21: dzielnica (osiedle)

Informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem "Centrum" informuje o wjeździe do centrum miasta.
Znak E-20: tablica węzła drogowego na autostradzie
Prawo

Znak E-20: tablica węzła drogowego na autostradzie

Informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna - numer wyjazdu, dolna - odległość…
Znak E-19a: obwodnica
Prawo

Znak E-19a: obwodnica

Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
Znak E-18a: koniec miejscowości
Prawo

Znak E-18a: koniec miejscowości

Oznacza wyjazd z miejscowości.
Znak E-17a: miejscowość
Prawo

Znak E-17a: miejscowość

Oznacza wjazd do miejscowości.
Znak E-16: numer szlaku międzynarodowego
Prawo

Znak E-16: numer szlaku międzynarodowego

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-15d: numer drogi ekspresowej
Prawo

Znak E-15d: numer drogi ekspresowej

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-15c: numer autostrady
Prawo

Znak E-15c: numer autostrady

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-15b: numer drogi wojewódzkiej
Prawo

Znak E-15b: numer drogi wojewódzkiej

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-15a: numer drogi krajowej
Prawo

Znak E-15a: numer drogi krajowej

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-14a: tablica szlaku drogowego na autostradzie
Prawo

Znak E-14a: tablica szlaku drogowego na autostradzie

Jest taki sam jak E-14, ale E-14a jest tablicą na autostradzie która pokazuje odległość od głównych miejscowości.
Znak E-14: tablica szlaku drogowego
Prawo

Znak E-14: tablica szlaku drogowego

Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
Znak E-13: tablica kierunkowa
Prawo

Znak E-13: tablica kierunkowa

Wskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze.
Znak E-12a: drogowskaz do szlaku rowerowego
Prawo

Znak E-12a: drogowskaz do szlaku rowerowego

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
Znak E-12: drogowskaz do punktu widokowego
Prawo

Znak E-12: drogowskaz do punktu widokowego

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
Znak E-11: drogowskaz do zabytku przyrody
Prawo

Znak E-11: drogowskaz do zabytku przyrody

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
Znak E-10: drogowskaz do zabytku jako dobra kultury
Prawo

Znak E-10: drogowskaz do zabytku jako dobra kultury

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
Znak E-9: drogowskaz do muzeum
Prawo

Znak E-9: drogowskaz do muzeum

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
Znak E-7: drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
Prawo

Znak E-7: drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
Znak E-6c: drogowskaz do przystani promowej
Prawo

Znak E-6c: drogowskaz do przystani promowej

Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku, może ponadto oznaczać dworzec morski.
Znak E-6b: drogowskaz do dworca autobusowego
Prawo

Znak E-6b: drogowskaz do dworca autobusowego

Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku.
Znak E-6a: drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej
Prawo

Znak E-6a: drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej

Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku.
Znak E-6: drogowskaz do lotniska
Prawo

Znak E-6: drogowskaz do lotniska

Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku.
Znak E-5: drogowskaz do dzielnicy miasta
Prawo

Znak E-5: drogowskaz do dzielnicy miasta

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunek do dzielnic miast. Drogowskaz E-5 z napisem "Centrum" wskazuje kierunek do centrum…
Back to top button