znaki drogowe

0

Znak P-2: linia pojedyncza ciągła
Prawo

Znak P-2: linia pojedyncza ciągła

Znak ten oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na…
Znak P-1: linia pojedyncza przerywana
Prawo

Znak P-1: linia pojedyncza przerywana

Znak w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Znak P-1 o podwójnej szerokości, w…
Znak T-34: tabliczka wskazująca pobór…
Prawo

Znak T-34: tabliczka wskazująca pobór…

Wskazuje, że na danej drodze jest pobierana opłata, tabliczkę stosuje się do znaków E-15a, E-15c, E-15d, E-15f i E-15g.
Znak T-33: tabliczka wskazująca umieszczenie…
Prawo

Znak T-33: tabliczka wskazująca umieszczenie…

Wskazuje, że jest tu telefon alarmowy i gaśnica, tabliczkę stosuje się do znaku D-50.
Znak T-32: tabliczka wskazująca minimalny…
Prawo

Znak T-32: tabliczka wskazująca minimalny…

Wskazuje odległość od poprzedzających pojazdów, tabliczkę stosuje się do znaku D-37.
Znak T-31: tabliczka wskazująca kategorię tunelu
Prawo

Znak T-31: tabliczka wskazująca kategorię tunelu

Wskazuje kategorię tunelu, tabliczkę stosuje się do znaku D-37.
Znak T-30: tabliczka wskazująca sposób…
Prawo

Znak T-30: tabliczka wskazująca sposób…

Tabliczka stosowana ze znakiem D-18 parking wskazuje właściwy sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej kolorem szarym). Jednocześnie oznacza, że…
Znak T-29: tabliczka informująca o miejscu…
Prawo

Znak T-29: tabliczka informująca o miejscu…

Tabliczka wskazuje, że parking posiada miejsca przeznaczone dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne. Stosowana ze znakami D-18 parking,…
Znak T-28: tabliczka wskazująca, że za przejazd…
Prawo

Znak T-28: tabliczka wskazująca, że za przejazd…

Tabliczka wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową, oznaczoną znakiem D-7, lub autostradą, oznaczoną znakiem D-9, pobierana jest opłata.
Znak T-27: tabliczka wskazująca, że przejście…
Prawo

Znak T-27: tabliczka wskazująca, że przejście…

Tabliczka wskazuje, przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat, przede wszystkim w pobliżu…
Znak T-26: tabliczka wskazująca, że zakaz postoju…
Prawo

Znak T-26: tabliczka wskazująca, że zakaz postoju…

Tabliczka wskazuje stronę placu, przy której obowiązuje zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się. Znak umieszczany…
Znak T-25c: tabliczka wskazująca odwołanie…
Prawo

Znak T-25c: tabliczka wskazująca odwołanie…

Tabliczka wskazuje miejsce, w którym przestaje obowiązywać zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się.
Znak T-25b: tabliczka wskazująca kontynuację…
Prawo

Znak T-25b: tabliczka wskazująca kontynuację…

Tabliczka wskazuje kontynuację zakazu wyrażonego znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się. Stosowana za miejscem przeznaczonym do zawracania,…
Znak T-25a: tabliczka wskazująca początek…
Prawo

Znak T-25a: tabliczka wskazująca początek…

Tabliczka wskazuje miejsce, w którym zaczyna obowiązywać zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się. Stosowana, gdy…
Znak T-24: tabliczka wskazująca, że pozostawiony…
Prawo

Znak T-24: tabliczka wskazująca, że pozostawiony…

Tabliczka wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania…
Znak T-23j: tabliczka wskazująca pojazdy…
Prawo

Znak T-23j: tabliczka wskazująca pojazdy…

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę (obejmuje ten sam zakres pojazdów, które znak…
Znak T-23i: tabliczka wskazująca pojazdy…
Prawo

Znak T-23i: tabliczka wskazująca pojazdy…

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi (obejmuje ten sam zakres pojazdów, które znak B-13).…
Znak T-23h: tabliczka wskazująca pojazdy…
Prawo

Znak T-23h: tabliczka wskazująca pojazdy…

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów z towarami niebezpiecznymi (obejmuje ten sam zakres pojazdów, które znak B-13a). Stosowana analogicznie,…
Znak T-23g: tabliczka wskazująca trolejbusy
Prawo

Znak T-23g: tabliczka wskazująca trolejbusy

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko trolejbusów. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a - T-23j.
Znak T-23f: tabliczka wskazująca autobusy
Prawo

Znak T-23f: tabliczka wskazująca autobusy

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko autobusów. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a - T-23j.
Znak T-23e: tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową
Prawo

Znak T-23e: tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów z przyczepą kempingową. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a - T-23j.
Znak T-23d: tabliczka wskazująca pojazdy…
Prawo

Znak T-23d: tabliczka wskazująca pojazdy…

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów silnikowych z przyczepą wieloosiową. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a - T-23j.
Znak T-23c: tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze…
Prawo

Znak T-23c: tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze…

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a - T-23j.
Znak T-23b: tabliczka wskazująca samochody…
Prawo

Znak T-23b: tabliczka wskazująca samochody…

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko wymienionych rodzajów pojazdów. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a - T-23j.
Znak T-23a: tabliczka wskazująca motocykle
Prawo

Znak T-23a: tabliczka wskazująca motocykle

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko motocykli. Stosowana do:
Znak T-22: tabliczka wskazująca, że znak…
Prawo

Znak T-22: tabliczka wskazująca, że znak…

Tabliczka wskazuje, że znak zakazu nie dotyczy rowerów jednośladowych. Stosowana do znaków zakazu: B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach, a…
Znak T-21: tabliczka wskazująca odległość…
Prawo

Znak T-21: tabliczka wskazująca odległość…

Tabliczka wskazuje odległość od miejsca, od którego obowiązuje zakaz. Stosowana do znaków zakazu, gdy znak nie został ustawiony w miejscu…
Znak T-20: tabliczka wskazująca długość…
Prawo

Znak T-20: tabliczka wskazująca długość…

Tabliczka wskazuje długość odcinka drogi, na którym obowiązuje zakaz. Stosowana do znaków zakazu: B-33 ograniczenie prędkości, B-35 zakaz postoju, B-36…
Znak T-19: tabliczka wskazująca na malowanie…
Prawo

Znak T-19: tabliczka wskazująca na malowanie…

Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-14 roboty na drodze w czasie, gdy na drodze prowadzone są prace związane z…
Znak T-18: tabliczka wskazująca nieoczekiwaną…
Prawo

Znak T-18: tabliczka wskazująca nieoczekiwaną…

Tabliczka wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu lub przebiegu drogi. Tabliczka stosowana wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo.
Back to top button