znaki drogowe

0

Znaki A-25: spadające odłamki skalne
Prawo

Znaki A-25: spadające odłamki skalne

nak ostrzega przed miejscem, w którym na drogę mogą staczać się lub zalegać na niej odłamki skalne, stanowiące niebezpieczeństwo dla…
Znak A-24: rowerzyści
Prawo

Znak A-24: rowerzyści

Znak ostrzega przed miejscem, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów. Umieszcza się go też przed przejazdem dla rowerzystów…
Znak A-23: stromy podjazd
Prawo

Znak A-23: stromy podjazd

Znak ostrzega przed znacznym wzniesieniem drogi, co najmniej 8% w terenie górskim, a na pozostałych drogach co najmniej 6%, bądź…
Znak A-22: niebezpieczny zjazd
Prawo

Znak A-22: niebezpieczny zjazd

Znak ostrzega przed znacznym spadkiem podłużnym drogi, co najmniej 10% w terenie górskim, a na pozostałych drogach co najmniej 7%,…
Znak A-20: odcinek jezdni o ruchu dwu….
Prawo

Znak A-20: odcinek jezdni o ruchu dwu….

Znak ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową przed miejscem, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.
Znak A-21: tramwaj
Prawo

Znak A-21: tramwaj

Znak ostrzega przed przecięciem drogi przez tory tramwajowe w taki sposób, że kierujący mogą nie zorientować się odpowiednio wcześnie o…
Znak A-19: boczny wiatr
Prawo

Znak A-19: boczny wiatr

Znak ostrzega przed miejscem, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru, np. przy wyjeździe z gęstego lasu, głębokiego wykopu,…
Znak A-18b: zwierzęta dzikie
Prawo

Znak A-18b: zwierzęta dzikie

Znak ostrzega przed możliwością napotkania na drodze zwierząt dzikich. Stosuje się go do oznaczania miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące…
Znak A-18a: zwierzęta gospodarskie
Prawo

Znak A-18a: zwierzęta gospodarskie

Znak ostrzega przed możliwością napotkania na drodze zwierząt gospodarskich. Stosuje się go do oznaczania miejsc, w których odbywa się regularny…
Znak A-17: dzieci
Prawo

Znak A-17: dzieci

Znak ostrzega przed miejscem na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Znak umieszcza się…
Znak A-16: przejście dla pieszych
Prawo

Znak A-16: przejście dla pieszych

Znak ostrzega przed przejściem dla pieszych. Umieszcza się go przed przejściem bez sygnalizacji świetlnej na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej…
Znak A-15: śliska jezdnia
Prawo

Znak A-15: śliska jezdnia

Znak ostrzega przed możliwością poślizgu pojazdu z powodu zmniejszonej szorstkości jezdni spowodowanej w szczególności: zmianą nawierzchni jezdni...
Znak A-14: roboty na drodze
Prawo

Znak A-14: roboty na drodze

Znak ostrzega przed miejscem, w którym prowadzone są na drodze roboty, gdzie kierujący może spotkać osoby pracujące na drodze lub…
Znak A-13: ruchomy most
Prawo

Znak A-13: ruchomy most

Znak ostrzega przed mostem o ruchomym przęśle. Umieszczany jest przed wjazdem na czynny most zwodzony i obrotowy.
Znak A-12c: zwężenie jezdni-lewostronne
Prawo

Znak A-12c: zwężenie jezdni-lewostronne

Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących, gdy występuje zmniejszenie szerokości po…
Znak A-12a: zwężenie jezdni-dwustronne
Prawo

Znak A-12a: zwężenie jezdni-dwustronne

Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących, gdy występuje zmniejszenie szerokości po…
Znak A-12b: zwężenie jezdni-prawostronne
Prawo

Znak A-12b: zwężenie jezdni-prawostronne

Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących, gdy występuje zmniejszenie szerokości po…
Znak A-11a: próg zwalniający
Prawo

Znak A-11a: próg zwalniający

Znak ostrzega przed progiem zwalniającym - wypukłością zastosowaną na jezdni w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
Znak A-11: nierówna droga
Prawo

Znak A-11: nierówna droga

Znak ostrzega przed odcinkiem jezdni na którym występują poprzeczne nierówności jezdni, które mogą być niebezpieczne dla ruchu lub obniżają komfort…
Znak A-10: przejazd kolejowy bez zapór
Prawo

Znak A-10: przejazd kolejowy bez zapór

Znak ostrzega przed przejazdem kolejowym niewyposażonym w zapory lub półzapory. Przejazd może być wyposażony w samoczynną sygnalizację świetlną. W przypadku…
Znak A-9: przejazd kolejowy z zaporami
Prawo

Znak A-9: przejazd kolejowy z zaporami

Znak ostrzega przed przejazdem kolejowym wyposażonym w zapory zamykające całą szerokość jezdni lub półzapory zamykające wjazd na przejazd.
Znak A-8: skrzyżowanie o ruchu okrężnym
Prawo

Znak A-8: skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku, oznaczonym znakiem…
Znak A-7: ustąp pierwszeństwa
Prawo

Znak A-7: ustąp pierwszeństwa

Znak ostrzega przed koniecznością ustąpienia pierwszeństwa. Umieszczony jest na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, gdy spełnione są…
Znak A-6e: wlot drogi jednokierunk…
Prawo

Znak A-6e: wlot drogi jednokierunk…

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z podporządkowanym wlotem - drogą kończącą się pasem włączania z lewej strony.
Znak A-6d: wlot drogi jednokier…
Prawo

Znak A-6d: wlot drogi jednokier…

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z podporządkowanym wlotem - drogą kończącą się pasem włączania z prawej strony.
Znak A-6c: skrzyżowanie z drogą podporząd…
Prawo

Znak A-6c: skrzyżowanie z drogą podporząd…

Znak, stosowany podobnie jak A-6a, ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie drogi z pierwszeństwem.
Znak A-6b: skrzyżowanie z drogą podporząd…
Prawo

Znak A-6b: skrzyżowanie z drogą podporząd…

Znak, stosowany podobnie jak A-6a, ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie drogi z pierwszeństwem.
Znak A-6a: skrzyżowanie z drogą podporząd…
Prawo

Znak A-6a: skrzyżowanie z drogą podporząd…

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem.
Znak A-5: skrzyżowanie dróg
Prawo

Znak A-5: skrzyżowanie dróg

Znak ostrzega przed skrzyżowaniem dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami (skrzyżowanie równorzędne). Stosowany wyłącznie wtedy, gdy jedna z…
Znak A-4: niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo
Prawo

Znak A-4: niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo

Znak ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w lewo. Stosuje się go analogicznie jak znak A-3. Gdy liczba…
Back to top button