znaki drogowe

0

Znak A-3: niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo
Prawo

Znak A-3: niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo

Znak ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w prawo. Stosuje się go na tych samych zasadach, co znaki…
Znak A-2: niebezpieczny zakręt w lewo
Prawo

Znak A-2: niebezpieczny zakręt w lewo

Znak ostrzega przed pojedynczym niebezpiecznym zakrętem w lewo. Stosuje się go analogicznie jak znak A-1. Stosuje się go na ogół…
Znak A-1: niebezpieczny zakręt w prawo
Prawo

Znak A-1: niebezpieczny zakręt w prawo

Znak ostrzega przed pojedynczym niebezpiecznym zakrętem w prawo. Stosuje się go na ogół poza miastami, gdy kąt zwrotu łuku drogi…
Uwaga na: Oznakowanie poziome na polskich drogach
Porady

Uwaga na: Oznakowanie poziome na polskich drogach

Pasy i linie jakie są – każdy widzi. Białe i podłużne. Ale w wielu miastach wykazują się one jeszcze jedną…
Znak P-25: próg zwalniający
Prawo

Znak P-25: próg zwalniający

Znak ten oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
Znak P-24: miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
Prawo

Znak P-24: miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

Znak ten oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej…
Znak P-23: rower
Prawo

Znak P-23: rower

Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.
Znak P-22: BUS
Prawo

Znak P-22: BUS

Znak ten oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak P-21: powierzchnia wyłączona
Prawo

Znak P-21: powierzchnia wyłączona

Znak ten oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.
Znak P-20: koperta
Prawo

Znak P-20: koperta

Znak ten wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów.
Znak P-19: linia wyznaczająca pas postojowy
Prawo

Znak P-19: linia wyznaczająca pas postojowy

Znak ten wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.
Znak P-18: stanowisko postojowe
Prawo

Znak P-18: stanowisko postojowe

Znak ten wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.
Znak P-17: linia przystankowa
Prawo

Znak P-17: linia przystankowa

Znak ten wyznacza na jezdni miejsce przystanku pojazdów określonych w §51 i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na…
Znak P-16: napis stop
Prawo

Znak P-16: napis stop

Znak ten potwierdza oznakowanie wlotu drogi podporządkowanej z linii bezwzględnego zatrzymania na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio B-20 "stop".
Znak P-15: trójkąt podporządkowania
Prawo

Znak P-15: trójkąt podporządkowania

Znak ten potwierdza oznakowanie wlotu drogi podporządkowanej z trójkątów na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio A-7 "ustąp pierwszeństwa".
Znak P-14: linia warunkowego zatrzymania…
Prawo

Znak P-14: linia warunkowego zatrzymania…

Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym.
Znak P-13: linia warunkowego zatrzymania…
Prawo

Znak P-13: linia warunkowego zatrzymania…

Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.
Znak P-12: linia bezwzględnego zatrzymania – stop
Prawo

Znak P-12: linia bezwzględnego zatrzymania – stop

Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.
Znak P-11: przejazd dla rowerzystów
Prawo

Znak P-11: przejazd dla rowerzystów

Znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.
Znak P-10: przejście dla pieszych
Prawo

Znak P-10: przejście dla pieszych

Znak ten oznacza miejsce przejścia dla pieszych.
Znak P-9: strzałka naprowadzająca
Prawo

Znak P-9: strzałka naprowadzająca

Znak ten oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony…
Znak P-8c: strzałka kierunkowa do zawracania
Prawo

Znak P-8c: strzałka kierunkowa do zawracania

Znak ten oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone…
Znak P-8b: strzałka kierunkowa do skręcania
Prawo

Znak P-8b: strzałka kierunkowa do skręcania

Znak ten oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone…
Znak P-8a: strzałka kierunkowa na wprost
Prawo

Znak P-8a: strzałka kierunkowa na wprost

Znak ten oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone…
Znak P-7b: linia krawędziowa ciągła
Prawo

Znak P-7b: linia krawędziowa ciągła

Znak ten oznacza zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym.
Znak P-6: linia ostrzegawcza
Prawo

Znak P-6: linia ostrzegawcza

Linia, w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą…
Znak P-5: linia podwójna przerywana
Prawo

Znak P-5: linia podwójna przerywana

Linia znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami…
Znak P-4: linia podwójna ciągła
Prawo

Znak P-4: linia podwójna ciągła

Znak ten rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
Znak P-3: linia jednostronnie przekraczalna
Prawo

Znak P-3: linia jednostronnie przekraczalna

Znak ten oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po…
Back to top button