znaki drogowe

0

Znak C-4: nakaz jazdy w lewo za znakiem
Prawo

Znak C-4: nakaz jazdy w lewo za znakiem

Znak nakazuje kierującemu skręt w lewo za znakiem. Stosowany analogicznie jak znak C-2.
Znaki C-3: nakaz jazdy w lewo przed znakiem
Prawo

Znaki C-3: nakaz jazdy w lewo przed znakiem

Znak nakazuje kierującemu skręt w lewo przed znakiem. Stosowany analogicznie jak znak C-1.
Znak C-2: nakaz jazdy w prawo za znakiem
Prawo

Znak C-2: nakaz jazdy w prawo za znakiem

Znak nakazuje kierującemu skręt w prawo za znakiem. Znak ten umieszczony jest obok jezdni, której dotyczy i obowiązuje na najbliższym…
Znak C-1: nakaz jazdy w prawo przed znakiem
Prawo

Znak C-1: nakaz jazdy w prawo przed znakiem

Znak nakazuje kierującemu skręt w prawo przed znakiem. Znak ten umieszczony jest na przedłużeniu osi części jezdni, jadących którą nakaz…
Znak B-6: zakaz wjazdu ciągników rolniczych
Prawo

Znak B-6: zakaz wjazdu ciągników rolniczych

Znak zakazuje ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Stosowany na ulicach, na których występuje duże natężenie ruchu, a pojazdy wolnobieżne…
Znak B-7: zakaz wjazdu pojazdów silnikowych…
Prawo

Znak B-7: zakaz wjazdu pojazdów silnikowych…

Znak zakazuje ruchu pojazdów z przyczepą. Nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą. Pod znakiem może być umieszczana tabliczka…
Znak B-8: zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
Prawo

Znak B-8: zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

Znak zakazuje ruchu pojazdów zaprzęgowych, a także jeźdźców i poganiaczy. Stosowany na drogach, na których występuje duże natężenie ruchu, gdzie…
Znak B-9: zakaz wjazdu rowerów
Prawo

Znak B-9: zakaz wjazdu rowerów

Znak zakazuje ruchu zarówno na jezdni i poboczu rowerów i wózków rowerowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu lub…
Znak B-10: zakaz wjazdu motorowerów
Prawo

Znak B-10: zakaz wjazdu motorowerów

Znak zakazuje wjazdu motorowerów. Stosowany, gdy istnieje potrzeba zamknięcia ruchu dla wszelkich pojazdów wyposażonych w silnik na drogach, gdzie zabroniony…
Znak B-11: zakaz wjazdu wózków rowerowych
Prawo

Znak B-11: zakaz wjazdu wózków rowerowych

Znak zakazuje ruchu rowerów wielośladowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie ruch tych pojazdów może powodować tamowanie ruchu.
Znak B-12: zakaz wjazdu wózków ręcznych
Prawo

Znak B-12: zakaz wjazdu wózków ręcznych

Znak zakazuje ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
Znak B-13a: zakaz wjazdu pojazdów z towarami…
Porady

Znak B-13a: zakaz wjazdu pojazdów z towarami…

Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
Znak B-13: zakaz wjazdu pojazdów z towarami…
Prawo

Znak B-13: zakaz wjazdu pojazdów z towarami…

Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, towary klas ADR...
Znak B-14: zakaz wjazdu pojazdów z towarami…
Prawo

Znak B-14: zakaz wjazdu pojazdów z towarami…

Znak B-14 - zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę.Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących w ilościach, dla których…
Znak B-15: zakaz wjazdu pojazdów o szerokości…
Prawo

Znak B-15: zakaz wjazdu pojazdów o szerokości…

Znak zakazuje ruchu pojazdów, których szerokość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku. Ruch pojazdów ze względu…
Znak B-16: zakaz wjazdu pojazdów o wysokości…
Prawo

Znak B-16: zakaz wjazdu pojazdów o wysokości…

Znak zakazuje ruchu pojazdów, których wysokość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku. Ruch pojazdów ze względu…
Znak B-17: zakaz wjazdu pojazdów o długości…
Prawo

Znak B-17: zakaz wjazdu pojazdów o długości…

Znak zakazuje ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku. Ruch…
Znak B-18: zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie…
Prawo

Znak B-18: zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie…

Znak zakazuje ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku. Stawiany jest…
Znak B-19: zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi…
Prawo

Znak B-19: zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi…

Znak zakazuje ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku. W przypadku osi wielokrotnej…
Znak B-20: stop
Prawo

Znak B-20: stop

Kierujący zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa poruszającym się drogą z pierwszeństwem i analogicznie w pozostałych sytuacjach. Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić w…
Znak B-21: zakaz skręcania w lewo
Prawo

Znak B-21: zakaz skręcania w lewo

Znak zabrania skręcania w lewo i zawracania na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony. Znak znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy…
Znak B-22: zakaz skręcania w prawo
Prawo

Znak B-22: zakaz skręcania w prawo

Znak zabrania skręcania w prawo na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony. Stosowany analogicznie jak B-21.
Znak B-23: zakaz zawracania
Prawo

Znak B-23: zakaz zawracania

Znak zabrania zawracania od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie lub znaku B-24 "koniec zakazu zawracania". Stosowany w miejscach,…
Znak B-24: koniec zakazu zawracania
Prawo

Znak B-24: koniec zakazu zawracania

Znak drogowy B-24: koniec zakazu zawracania. Znak odwołuje zakaz zawracania.
Znak B-25: zakaz wyprzedzania
Prawo

Znak B-25: zakaz wyprzedzania

Znak zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania lub znaku B-27 "koniec…
Znak B-26: zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Prawo

Znak B-26: zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Znak zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania lub znaku B-28 "koniec zakazu wyprzedzania przez…
Znak B-27: koniec zakazu wyprzedzania
Prawo

Znak B-27: koniec zakazu wyprzedzania

Znak odwołuje zakaz wyprzedzania.
Znak B-28: koniec zakazu wyprzedzania…
Prawo

Znak B-28: koniec zakazu wyprzedzania…

Znak B-28: koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe. Znak odwołuje zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe.
Znak B-29: zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Prawo

Znak B-29: zakaz używania sygnałów dźwiękowych

Znak zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu. Zakaz obowiązuje…
Znak B-30: koniec zakazu używania sygnałów…
Prawo

Znak B-30: koniec zakazu używania sygnałów…

Znak odwołuje zakaz używania sygnałów dźwiękowych. Znak odwołuje zakaz używania sygnałów dźwiękowych.
Back to top button