znaki drogowe

0

Znak D-51: automatyczna kontrola prędkości
Prawo

Znak D-51: automatyczna kontrola prędkości

Uprzedza o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie.
Znak D-50: zatoka
Prawo

Znak D-50: zatoka

Informuje o zatoce występującej w tunelu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis SOS informuje, że w…
Znak D-49: pobór opłat
Prawo

Znak D-49: pobór opłat

Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Znak D-48: zmiana pierwszeństwa
Prawo

Znak D-48: zmiana pierwszeństwa

Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa…
Znak D-47: koniec drogi wewnętrznej
Prawo

Znak D-47: koniec drogi wewnętrznej

Oznacza wyjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-46: droga wewnętrzna
Prawo

Znak D-46: droga wewnętrzna

Oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi. Znak może być umieszczony w innym miejscu…
Znak D-45: koniec strefy parkowania
Prawo

Znak D-45: koniec strefy parkowania

Oznacza wyjazd ze strefy parkowania.
Znak D-44: strefa parkowania
Prawo

Znak D-44: strefa parkowania

Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez…
Znak D-43: koniec obszaru zabudowanego
Prawo

Znak D-43: koniec obszaru zabudowanego

Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego. Do dnia 31 grudnia 2005 roku tablica z białym tłem oraz czarnym obrzeżem i napisem…
Znak D-42: obszar zabudowany
Prawo

Znak D-42: obszar zabudowany

Oznacza wjazd na obszar zabudowany. Do dnia 31 grudnia 2005 roku tablica z białym tłem oraz czarnym obrzeżem i napisem…
Znak D-41: koniec strefy zamieszkania
Prawo

Znak D-41: koniec strefy zamieszkania

Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-40: strefa zamieszkania
Prawo

Znak D-40: strefa zamieszkania

Oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Informuje ponadto, że…
Znak D-39a: opłaty drogowe
Prawo

Znak D-39a: opłaty drogowe

Informuje o płatnościach drogowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Znak D-39: dopuszczalne prędkości
Prawo

Znak D-39: dopuszczalne prędkości

Informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na przejściu granicznym mogą być także umieszczone tablice z napisami lub…
Znak D-38: koniec tunelu
Prawo

Znak D-38: koniec tunelu

Oznacza wyjazd z tunelu.
Znak D-37: tunel
Prawo

Znak D-37: tunel

Oznacza wjazd do tunelu, nakazuje jeszcze włączenie w pojeździe przednich świateł mijania.
Znak D-36a: schody ruchome w górę
Prawo

Znak D-36a: schody ruchome w górę

Jest tym samym znakiem co D-36 lecz posiada ruchome schody.
Znak D-36: przejście nadziemne dla pieszych
Prawo

Znak D-36: przejście nadziemne dla pieszych

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych na drugą stronę drogi gdy przejście mieści się nad nią, oraz że w ten sposób…
Znak D-35a: schody ruchome w dół
Prawo

Znak D-35a: schody ruchome w dół

Jest tym samym znakiem co D-35 lecz posiada ruchome schody.
Znak D-35: przejście podziemne dla pieszych
Prawo

Znak D-35: przejście podziemne dla pieszych

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych na drugą stronę drogi gdy przejście mieści się pod nią, oraz że w ten sposób…
Znak D-34a: informacja radiowa o ruchu drogowym
Prawo

Znak D-34a: informacja radiowa o ruchu drogowym

Informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.Zobacz również pozostałe Znaki Drogowe
Znak D-34: punkt informacji turystycznej
Prawo

Znak D-34: punkt informacji turystycznej

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej…
Znak D-33: schronisko młodzieżowe
Prawo

Znak D-33: schronisko młodzieżowe

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej…
Znak D-32: pole biwakowe
Prawo

Znak D-32: pole biwakowe

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej…
Znak D-31: obozowisko (camping) wyposażone…
Prawo

Znak D-31: obozowisko (camping) wyposażone…

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej…
Znak D-30: Obozowisko (camping)
Prawo

Znak D-30: Obozowisko (camping)

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej…
Znak D-29: Hotel (motel)
Prawo

Znak D-29: Hotel (motel)

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej…
Znak D-28: restauracja
Prawo

Znak D-28: restauracja

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej…
Znak D-27: bufet lub kawiarnia
Prawo

Znak D-27: bufet lub kawiarnia

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej…
Znak D-26d: natrysk
Prawo

Znak D-26d: natrysk

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej…
Back to top button