znaki drogowe

0

Znak B-31: pierwszeństwo dla nadjeżdżających…
Prawo

Znak B-31: pierwszeństwo dla nadjeżdżających…

Znak zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub…
Znak B-32: stój – kontrola celna
Prawo

Znak B-32: stój – kontrola celna

Znak zabrania przejazdu bez zatrzymania się do kontroli celnej. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli…
Znak B-33: ograniczenie prędkości
Prawo

Znak B-33: ograniczenie prędkości

Znak zabrania przekraczania prędkości określonej liczbą kilometrów na godzinę. Ograniczenie obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania...
Znak B-34: koniec ograniczenia prędkości
Prawo

Znak B-34: koniec ograniczenia prędkości

Znak B-34: koniec ograniczenia prędkości. Znak odwołuje wszelkiego rodzaju ograniczenie prędkości, prócz administracyjnych, obowiązujących np. w terenie zabudowanym, poza terenem…
Znak B-35: zakaz postoju
Prawo

Znak B-35: zakaz postoju

Znak zakazuje postoju pojazdu rozumianego jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.
Znak B-36: zakaz zatrzymywania się
Prawo

Znak B-36: zakaz zatrzymywania się

Znak zabrania zatrzymywania pojazdu z wyjątkiem unieruchomionia ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego. Pozostałe przepisy są analogiczne jak…
Znak B-37: zakaz postoju w dni nieparzyste
Prawo

Znak B-37: zakaz postoju w dni nieparzyste

Znak zabrania postoju w takim samym zakresie, jak znak B-35 "zakaz postoju", lecz obowiązuje tylko w dni nieparzyste. Stosowany wraz…
Znak B-38: zakaz postoju w dni parzyste
Prawo

Znak B-38: zakaz postoju w dni parzyste

Znak B-38: zakaz postoju w dni parzyste. Znak stosowany tak jak znak B-37, obowiązuje w dni parzyste.
Znak B-39: strefa ograniczonego postoju
Prawo

Znak B-39: strefa ograniczonego postoju

Znak wskazuje wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach. Na znaku podaje się informacje o…
Znak B-40: koniec strefy ograniczonego postoju
Prawo

Znak B-40: koniec strefy ograniczonego postoju

Znak Drogowy B-40: koniec strefy ograniczonego postoju. Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
Znak B-41: zakaz ruchu pieszych
Prawo

Znak B-41: zakaz ruchu pieszych

Znak zabrania ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony. Stosowany ze względu na brak chodnika przy…
Znak B-42: koniec zakazów
Prawo

Znak B-42: koniec zakazów

Znak odwołuje wszystkie obowiązujące zakazy wyrażone znakami posiadającymi własny znak odwołujący: B-23 "zakaz zawracania", B-25 "zakaz wyprzedzania"...
Znaki B-43: strefa ograniczonej prędkości
Prawo

Znaki B-43: strefa ograniczonej prędkości

Znak wskazuje wjazd do strefy, w której na wszystkich drogach obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów…
Znak B-44: koniec strefy ograniczonej prędkości
Prawo

Znak B-44: koniec strefy ograniczonej prędkości

Znak wskazuje wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.
Znak B-33: ograniczenie prędkości
Prawo

Znak B-33: ograniczenie prędkości

Znak zabrania przekraczania prędkości określonej liczbą kilometrów na godzinę... Ograniczenie obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do...
Znak B-5: zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
Prawo

Znak B-5: zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

Jeżeli znak dotyczy pojazdów o innej niż 3,5 t dopuszczalnej masie całkowitej, wówczas na znaku lub na tabliczce podaje się…
Znak B-4: zakaz wjazdu motocykli
Prawo

Znak B-4: zakaz wjazdu motocykli

Znak zakazuje ruchu motocykli. Stosowany na drogach, na których trzeba ograniczyć hałas wytwarzany przez motocykle, np. w pobliżu szpitali.
Znak B-3a: zakaz wjazdu autobusów
Prawo

Znak B-3a: zakaz wjazdu autobusów

Znak zakazuje ruchu autobusów. Stosowany w celu wyeliminowania ruchu autobusów z obszarów, gdzie duża ich liczba może powodować zakłócenia ruchu…
Znaki B-3: zakaz wjazdu pojazdów silnikowych…
Prawo

Znaki B-3: zakaz wjazdu pojazdów silnikowych…

Znak zakazuje ruchu pojazdów silnikowych, nie dotyczy motocykli jednośladowych. Stosowany na odcinkach dróg o niedostatecznej szerokości lub nośności, gdzie ruch…
Znak B-2: zakaz wjazdu
Prawo

Znak B-2: zakaz wjazdu

Znak zakazuje wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod…
Znak B-1: zakaz ruchu w obu kierunkach
Prawo

Znak B-1: zakaz ruchu w obu kierunkach

Znak zakazuje ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Znak A-34: wypadek drogowy
Prawo

Znak A-34: wypadek drogowy

Znak ostrzega przed miejscem, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów. Znak ustawiany…
Znak A-33: zator drogowy
Prawo

Znak A-33: zator drogowy

nak ostrzega przed częstym występowaniem zablokowania ruchu ze względu na natężenie ruchu pojazdów, gdy stojące pojazdy mogą nie zostać w…
Znak A-32: oszronienie jezdni
Prawo

Znak A-32: oszronienie jezdni

Znak ostrzega przed mogącym występować na drodze oszronieniem jezdni lub gołoledzią. Stosowany jest wyłącznie w okresie zimowym przed mostami i…
Znak A-31: niebezpieczne pobocze
Prawo

Znak A-31: niebezpieczne pobocze

Znak ostrzega przed niebezpiecznym poboczem (wąskim, miękkim, zbyt wysokim lub obniżonym) lub końcem pobocza bitumicznego przechodzącego w ziemne. Znak z…
Znak A-30: inne niebezpieczeństwo
Prawo

Znak A-30: inne niebezpieczeństwo

Znak ostrzega przed niebezpieczeństwem innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą…
Znak A-29: sygnały świetlne
Prawo

Znak A-29: sygnały świetlne

Znak ostrzega przed miejscem, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Znak stosuje się..
Znak A-28: sypki żwir
Prawo

Znak A-28: sypki żwir

Znak ostrzega przed odcinkiem drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów. Dotyczy to przede wszystkim…
Znak A-27: nabrzeże lub brzeg rzeki
Prawo

Znak A-27: nabrzeże lub brzeg rzeki

Znak ostrzega przed odcinkiem drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego w odległości mniejszej…
Znak A-26: lotnisko
Prawo

Znak A-26: lotnisko

Znak ostrzega przed możliwością nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca. Znak stosuje się w pobliżu lotnisk, gdzie nagłe…
Back to top button