znaki drogowe

0

Znak F-14c: tablica wskaźnikowa na autostradzie…
Prawo

Znak F-14c: tablica wskaźnikowa na autostradzie…

Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).
Znak F-14b: tablica wskaźnikowa na autostradzie…
Prawo

Znak F-14b: tablica wskaźnikowa na autostradzie…

Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).
Znak F-14a: tablica wskaźnikowa na autostradzie…
Prawo

Znak F-14a: tablica wskaźnikowa na autostradzie…

Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).
Znak F-13: przejazd tranzytowy
Prawo

Znak F-13: przejazd tranzytowy

Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Znak F-12: znak wskazujący przejazd tranzytowy…
Prawo

Znak F-12: znak wskazujący przejazd tranzytowy…

Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Znak F-11: kierunki na pasie ruchu
Prawo

Znak F-11: kierunki na pasie ruchu

Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony. Umieszczona na…
Znak F-10: kierunki na pasach ruchu
Prawo

Znak F-10: kierunki na pasach ruchu

Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu. Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na…
Znak F-9: znak prowadzący na drodze objazdowej
Prawo

Znak F-9: znak prowadzący na drodze objazdowej

Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
Znak F-8: objazd w związku z zamknięciem drogi
Prawo

Znak F-8: objazd w związku z zamknięciem drogi

Wskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wskazanych…
Znak F-7: sposób jazdy w związku z zakazem…
Prawo

Znak F-7: sposób jazdy w związku z zakazem…

Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
Znak F-6: znak uprzedzający umieszczany…
Prawo

Znak F-6: znak uprzedzający umieszczany…

Uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
Znak F-5: uprzedzenie o zakazie
Prawo

Znak F-5: uprzedzenie o zakazie

Uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
Znak F-4: nazwa rzeki
Prawo

Znak F-4: nazwa rzeki

Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Znak F-3: granica obszaru administracyjnego
Prawo

Znak F-3: granica obszaru administracyjnego

Tablica z napisami "województwo", "powiat" lub "gmina" i umieszczonymi nazwami, informuje o wjeździe odpowiednio na obszar województwa, powiatu i gminy,…
Znak F-2a: granica państwa
Prawo

Znak F-2a: granica państwa

Informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej bez paszportu i dowodu osobistego, gdy już do 21 grudnia 2007 r. przejścia…
Znak F-2: przekraczanie granicy zabronione
Prawo

Znak F-2: przekraczanie granicy zabronione

Informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.
Znak F-1: przejście graniczne
Prawo

Znak F-1: przejście graniczne

Informuje o czynnym przejściu granicznym.
Znak E-22c: informacja o obiektach turystycznych
Prawo

Znak E-22c: informacja o obiektach turystycznych

Informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku.
Znak E-22b: obiekt na samochodowym szlaku turystycznym
Prawo

Znak E-22b: obiekt na samochodowym szlaku turystycznym

Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego.
Znak E-22a: samochodowy szlak turystyczny
Prawo

Znak E-22a: samochodowy szlak turystyczny

Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej,…
Znak E-21: dzielnica (osiedle)
Prawo

Znak E-21: dzielnica (osiedle)

Informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem "Centrum" informuje o wjeździe do centrum miasta.
Znak E-20: tablica węzła drogowego na autostradzie
Prawo

Znak E-20: tablica węzła drogowego na autostradzie

Informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna - numer wyjazdu, dolna - odległość…
Znak E-19a: obwodnica
Prawo

Znak E-19a: obwodnica

Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
Znak E-18a: koniec miejscowości
Prawo

Znak E-18a: koniec miejscowości

Oznacza wyjazd z miejscowości.
Znak E-17a: miejscowość
Prawo

Znak E-17a: miejscowość

Oznacza wjazd do miejscowości.
Znak E-16: numer szlaku międzynarodowego
Prawo

Znak E-16: numer szlaku międzynarodowego

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-15d: numer drogi ekspresowej
Prawo

Znak E-15d: numer drogi ekspresowej

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Back to top button