znaki drogowe

0

Znak D-26: stacja obsługi technicznej
Prawo

Znak D-26: stacja obsługi technicznej

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej…
Znak D-25: poczta
Prawo

Znak D-25: poczta

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony na znaku symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie…
Znak D-24: telefon
Prawo

Znak D-24: telefon

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej…
Znak D-23a: stacja paliwowa tylko z gazem...
Prawo

Znak D-23a: stacja paliwowa tylko z gazem...

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej…
Znak D-23: stacja paliwowa
Prawo

Znak D-23: stacja paliwowa

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis "LPG GAZ" informuje, że…
Znak D-22: punkt opatrunkowy
Prawo

Znak D-22: punkt opatrunkowy

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej…
Znak D-21a: policja
Prawo

Znak D-21a: policja

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej…
Znak D-21: szpital
Prawo

Znak D-21: szpital

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej…
Znak D-20: koniec postoju taksówek
Prawo

Znak D-20: koniec postoju taksówek

Oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek…
Znak D-19: postój taksówek
Prawo

Znak D-19: postój taksówek

Oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak…
Znak D-18b: parking zadaszony
Prawo

Znak D-18b: parking zadaszony

Oznacza zadaszone miejsce przeznaczone na postój pojazdów (np. znajdujące się w budynku lub pod wiatą). Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29…
Znak D-18a: parking - miejsce zastrzeżone
Prawo

Znak D-18a: parking - miejsce zastrzeżone

Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-18: parking
Prawo

Znak D-18: parking

Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na…
Znak D-17: przystanek tramwajowy
Prawo

Znak D-17: przystanek tramwajowy

Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak D-16: przystanek trolejbusowy
Prawo

Znak D-16: przystanek trolejbusowy

Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak D-15: przystanek autobusowy
Prawo

Znak D-15: przystanek autobusowy

Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania…
Znak D-14: koniec pasa ruchu
Prawo

Znak D-14: koniec pasa ruchu

Oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku. Znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza…
Znak D-13a: początek pasa ruchu
Prawo

Znak D-13a: początek pasa ruchu

Oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca…
Znak D-13: początek pasa ruchu powolnego
Prawo

Znak D-13: początek pasa ruchu powolnego

Oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą…
Znak D-12: pas ruchu dla autobusów
Prawo

Znak D-12: pas ruchu dla autobusów

Oznacza kontynuację pasa ruchu dla autobusów i innych pojazdów wykonującymi odpłatny przewóz na regularnych liniach. Znak D-12 z tabliczką T-3a…
Znak D-11: początek pasa ruchu dla autobusów
Prawo

Znak D-11: początek pasa ruchu dla autobusów

Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów i trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znaki D-10: koniec autostrady
Prawo

Znaki D-10: koniec autostrady

Oznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.
Znak D-9: autostrada
Prawo

Znak D-9: autostrada

Oznacza początek lub kontynuację autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28…
Znak D-8: koniec drogi ekspresowej
Prawo

Znak D-8: koniec drogi ekspresowej

Oznacza koniec drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca drogi.
Znak D-7: droga ekspresowa
Prawo

Znak D-7: droga ekspresowa

Oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka…
Znak D-6b: przejście dla pieszych i przejazd...
Prawo

Znak D-6b: przejście dla pieszych i przejazd...

Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejściem dla pieszych…
Znak D-6a: przejazd dla rowerzystów
Prawo

Znak D-6a: przejazd dla rowerzystów

Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazdem dla rowerzystów oznaczonym znakiem poziomym…
Znak D-6: przejście dla pieszych
Prawo

Znak D-6: przejście dla pieszych

Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejściem dla pieszych oznaczonym znakiem poziomym…
Znak D-5: pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni
Prawo

Znak D-5: pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego. Po przeciwnej stronie zwężenia ustawiany jest znak…
Znak D-4b: wjazd na drogę bez przejazdu
Prawo

Znak D-4b: wjazd na drogę bez przejazdu

Oznacza, że droga za skrzyżowaniem jest drogą bez przejazdu.
Back to top button