Nowe przepisy: prawo jazdy AM i A2 do poprawki

Coraz bliżej do zakończenia prac nad Ustawą o kierujących pojazdami, która ma na celu wdrożyć nowe kategorie: AM i A2.
Na tym etapie Sejm rozpatrzył drobne poprawki Senatu. Zgodnie z rekomendacjami Komisji Infrastruktury, niemal wszystkie zostaną przyjęte w najbliższym bloku głosowań. Po poprawkach redakcyjnych tekstu ustawy zostanie ona opublikowana w Dzienniku Ustaw i rok od tego czasu zacznie obowiązywać.

Przeczytaj stenogram z ostatniego posiedzenia Sejmu (sprawozdania Komisji Infrastruktury oraz oświadczenia klubów).

Poseł Sprawozdawca
Jan Walenty Tomaka:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałbym
przedstawić sprawozdanie Komisji Infrastruktury
o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o kierujących
pojazdami (druk nr 3729). Komisja Infrastruktury
rozpatrzyła powyższą uchwałę na posiedzeniu w dniu
dzisiejszym.
Senat wyprowadził 47 poprawek. Zdecydowana
większość poprawek ma charakter legislacyjny, doprecyzowujący
przyjęte przez Sejm rozwiązania. Taki
charakter mają poprawki od 1. do 9., 13., 16., 17., od
20. do 26., od 29. do 31., 33., 34., od 36. do 39. i od 44.
do 47., które komisja proponuje przyjąć w łącznym
głosowaniu. Ponadto komisja wnosi o przyjęcie poprawek
10., 12. i 14. łącznie, 15. i 42. łącznie, 18., 19., 27.
i 28. łącznie, 35., 40., i 43. Komisja jednocześnie wnosi
o odrzucenie poprawek 11., 32. i 41.

Warto zaznaczyć, że wszystkie decyzje podjęto na
posiedzeniu komisji jednogłośnie, zgodnie ze stanowiskiem
legislatorów i strony rządowej.

Minister spraw zagranicznych stwierdził, że poprawki
zawarte w uchwale Senatu nie są sprzeczne
z prawem Unii Europejskiej.
Jeszcze tylko jedna uwaga. Przyjęcie niektórych
poprawek spowoduje konieczność wprowadzenia
zmian redakcyjnych w niektórych przepisach ustawy.
Dziękuję, panie marszałku. (Oklaski)
Wicemarszałek Marek Kuchciński:
Dziękuję panu posłowi.
Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku
dziennego wysłucha 3-minutowych oświadczeń
w imieniu klubów i kół.
Otwieram dyskusję.
Proszę panią poseł Monikę Wielichowską, by wygłosiła
oświadczenie w imieniu Platformy Obywatelskiej.
Poseł Monika Wielichowska:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie
Ministrze! Cieszę się, że choć jest już po północy,
nadal jest pan z nami. Mam zaszczyt przedstawić
stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma
Obywatelska dotyczące sprawozdania komisji o stanowisku
Senatu w sprawie ustawy o kierujących
pojazdami.
Senat postanowił wprowadzić 47 poprawek, z czego
44 Komisja Infrastruktury przyjęła, natomiast
3 poprawki (11., 32. oraz 41.) otrzymały negatywną
rekomendację.
Stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma
Obywatelska jest tożsame ze stanowiskiem przyjętym
na posiedzeniu Komisji Infrastruktury. Dziękuję.
(Oklaski)
Wicemarszałek Marek Kuchciński:
Dziękuję, pani poseł.
Głos zabierze pan poseł Krzysztof Tchórzewski,
Prawo i Sprawiedliwość.
Proszę bardzo, panie ministrze.
Poseł Krzysztof Tchórzewski:
Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu
Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam
przyjemność przedstawić stanowisko klubu odnośnie
do sprawozdania Komisji Infrastruktury w sprawie
poprawek Senatu do projektu ustawy o kierujących
pojazdami.
Przyjęta przez Sejm ustawa ma charakter wyjątkowo
restrykcyjny w stosunku do obywateli, którzy muszą ubiegać się o uzyskanie prawa jazdy. Tę ustawę
można traktować nawet jako poniżającą obywateli.
Ubolewam nad tym, że Senat odrzucił wszystkie
poprawki zgłoszone przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości.
Ta ustawa ma na celu stworzenie lub
zwiększenie dochodów dla niektórych grup zawodowych,
a w szczególności dla psychologów i ośrodków
szkoleniowych, których liczba w związku z wejściem
w życie tej ustawy będzie musiała znacząco wzrosnąć.
Nawet poprawka do art. 90 zobowiązująca psychologa,
aby po badaniu podawał w orzeczeniu szczegółowo
przyczynę przeciwwskazania do kierowania
pojazdem samochodowym, została odrzucona, mimo
że bez podania tej przyczyny zainteresowany nie będzie
miał technicznej możliwości odwołania się od
takiego orzeczenia.
Pod przykrywką poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego i uporządkowania przepisów wyciąga się
dodatkowe pieniądze z kieszeni młodych ludzi lub ich
rodziców, bo to właśnie młodzi ludzie są w większości
uczestnikami kursów na prawo jazdy. Stworzenie na
podstawie tej ustawy możliwości podniesienia kosztów
uzyskania prawa jazdy w niektórych przypadkach
dwukrotnie, a w niektórych nawet trzykrotnie
może skutkować tym, że zdobycie prawa jazdy stanie
się dla wielu ludzi, których dochody rodzinne są bardzo
niskie, niedostępne. A więc to podstawowe dobro
cywilizacyjne, jakim jest prawo jazdy, będzie dla wielu
ludzi w związku z tą ustawą znacznie trudniej
dostępne.
Na badania psychologiczne kieruje się bez potrzeby
wiele osób starających się o prawo jazdy, mimo że
poprzednie rozwiązanie zakładające, że lekarz ogólny
kieruje na badanie psychologiczne, jeśli uzna to za
potrzebne, było jak najbardziej dobre. Nie będę już
tego wątku rozszerzał, natomiast chciałbym podkreślić,
że praktycznie każdy kierowca będzie pozbawiony
prawa jazdy, ponieważ po uzyskaniu pierwszych
24 punktów będzie kierowany na kurs reedukacyjny
i badanie psychologiczne, ale jeżeli ponownie uzyska
w ciągu 5 lat, następne 24 punkty, to będzie pozbawiony
prawa jazdy. Wyobraźmy sobie, czy jest możliwe
nieuzyskanie 24 punktów karnych w ciągu 5 lat,
szczególnie w przypadku tych, którzy zawodowo lub
dużo jeżdżą samochodami. Te wszystkie zapisy są
bardzo nieżyciowe i spowodują, że bardzo wiele osób
straci prawo wykonywania zawodu. A zatem raz jeszcze
ubolewam z powodu tej ustawy. (Dzwonek)
Jeśli chodzi o poprawki Senatu, będziemy głosowali
zgodnie z propozycjami Komisji Infrastruktury.
Dziękuję. (Oklaski)
Wicemarszałek Marek Kuchciński:

Dziękuję panu posłowi.
Stanowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej
przedstawi pan poseł Henryk Milczarz.

Poseł Henryk Milcarz:
Strasznie ciężko brzmi to Milcarz. Milcarz, panie
marszałku.
Wicemarszałek Marek Kuchciński:
Milcarz, oczywiście, panie pośle.
Poseł Henryk Milcarz:
Dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Wysoka Izbo! Przypadł mi w udziale zaszczyt zaprezentowania
stanowiska mojego klubu, Klubu Poselskiego
Sojusz Lewicy Demokratycznej, wobec stanowiska
Senatu w sprawie ustawy o kierujących pojazdami,
druk nr 3729. Chciałbym oświadczyć, że mój
klub będzie głosował zgodnie z rekomendacją komisji.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Wicemarszałek Marek Kuchciński:
Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan poseł Józef Racki w imieniu
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Poseł Józef Racki:
Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Panie Marszałku!
W imieniu Klubu Poselskiego Polskiego
Stronnictwa Ludowego oświadczam, że będziemy
głosowali zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Infrastruktury
zawartym w druku nr 3741. Senat zgłosił
47 poprawek, 3 poprawki komisja odrzuciła, natomiast
32 poprawki redakcyjno-legislacyjne i 12 poprawek
merytorycznych komisja przyjęła. Dziękuję za
uwagę. (Oklaski)

Poseł Kazimierz Hajda:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie
Ministrze! W czas pan wstaje. W imieniu Klubu
Poselskiego Polska jest Najważniejsza chciałbym wyrazić
opinię, że klub zagłosuje w sprawie poprawek
zgodnie z rekomendacją komisji, to znaczy trzy poprawki:

11., 32. i 41. odrzucimy, a pozostałe poprawki
przyjmiemy. Przy okazji powiem, że trzeba się
zgodzić z opinią posła Tchórzewskiego, iż wszystkie
te nasze sorbony w większych miastach powiatowych
będą musiały otworzyć wydziały psychologiczne,
a uniwersytety medyczne i akademie będą musiały
znacznie zwiększyć nabór na niektóre wydziały.
Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Panie pośle…)

Ciąg dalszy pod materiałem wideo
Fot.: Krzysztof Białoskórski

Leszek Śledziński

Emerytowany dziennikarz motoryzacyjny portalu Jednoślad.pl

2 opinii

  1. i nic z tego stenogramu nie wynika dla nas same numery poprawek i tyle. Mogliby podawać czarno na białym o co im chodzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button