Obrońca odpowiada na apelację policji ws. wideorejestratora PolCam i przegranej policji w sądzie

KMP w Lublinie ustosunkowało się do przegranej przez siebie sprawy dot. pomiaru prędkości z użyciem wideorejestratora PolCam. Sędzia, podpierając się opinią biegłych, zauważył, że nie można jednoznacznie określić prędkości pojazdu p. Emila (drugiej strony w sprawie), a jedynie dokładnie określić prędkość radiowozu. Policja odwołała się od wyroku, a teraz obrońca p. Emila wytyka im luki w rozumowaniu.

Dr Michał Skwarzyński, obrońca p. Emila, punkt po punkcie wyjaśnia przedstawicielom Komendy Miejskiej Policji w Lublinie dlaczego sprawę przegrali oraz dlaczego apelacja jest bezpodstawna. Apelacja policji opierała się o założenie, że sąd nie może dyskutować z legalizacją urządzenia pomiarowego. Obrońca zauważa, że sąd nie dyskutował z legalizacją urządzenia, a z możliwością realnego określenia prędkości w danym przypadku.

Co więcej, sędzia uważa, że prędkość została przekroczona, ale nagranie nie jest w stanie jednoznacznie potwierdzić w jakim wymiarze, a co za tym idzie obywatel nie powinien zostać ukarany.

Policja chce żeby Sąd Okręgowy, do którego złożono apelację, skazał p. Emila i ukarał mandatem. Tutaj też pojawiają się luki w logice policji, ponieważ Sąd Okręgowy może uchylić lub podtrzymać wyrok Sądu Rejonowego, a sprawa tyczy się realności pomiaru urządzenia, a nie wysokości mandatu.

Całość bacznie obserwuje Stowarzyszenie Prawo na Drodze, a ciekawscy mogą dotycząc treść odpowiedzi obrońcy TUTAJ.

A kierowcy już reagują:

Śledź sprawę:

Źródło: Stowarzyszenie Prawo na Drodze

Inne publikacje na ten temat:

3 opinii

 1. W artykule jest błąd. Jesli oskarżyciel wniósł apelacje na niekorzyść obwinionego, Sąd odwoławczy również może zmienić wyrok na jego niekorzyść. Sąd odwoławczy może: zmienić wyrok, utrzymać wyrok, uchylić wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Wszystko zalezy od zakresu zaskarżenia. Jeśli sąd pierwszej instancji uniewinnil Pana Emila to apelacja oskarżyciela musiała być na jego niekorzyść.

  1. Nie czytałeś odpowiedzi adwokata…. on pisze na pierwszej stronie, że art 454 par 1 kpk w zw. 109 kpw tego zabrania….

   454 par 1: . Sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, który został uniewinniony w pierwszej instancji lub co do którego w pierwszej instancji umorzono lub warunkowo umorzono postępowanie,

   109 kpw: Art. 109 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.

   
   § 1. W postępowaniu odwoławczym stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania przed sądem pierwszej instancji, chyba że przepisy niniejszego rozdziału stanowią inaczej.

   § 2. Przy rozpoznawaniu środka odwoławczego stosuje się odpowiednio także przepisy art. 425 § 3 i 4, art. 426, 427, 429–438, 440–443, 447, 449, 453, 454 § 1, art. 455, 456, 462, 463 § 1, art. 465 § 1 i 2, art. 466 i 467 Kodeksu postępowania karnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button