Ubezpieczenie OC będzie droższe – musimy dostosować przepisy do nowych wytycznych Unii Europejskiej

Standardowo - będzie drożej...

W skrócie
  • Wysokość sum gwarancyjnych wzrosła - Parlament Europejski przyjął ustawę
  • W Polsce konieczne jest dostosowanie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych do unijnej dyrektywy
  • Eksperci są przekonani, że efektem tych zmian będzie podwyższenie składki obowiązkowego ubezpieczenia OC

Wysokość składki obowiązkowego ubezpieczenia OC najprawdopodobniej wzrośnie, a powodem takich zmian jest konieczność dostosowania się do najnowszej dyrektywy Parlamentu Europejskiego, który w najnowszej ustawie przyjął zupełnie nowe sumy gwarancyjne. Już niebawem będzie zatem ponownie drożej.

Sam pomysł unijnych polityków jest dobry w swoim zamiarze, jednakże odbije się on bezpośrednio na samej wysokości składki, która według ekspertów wzrośnie. Oczywiście Parlament Europejski owe zmiany wprowadził na terenie wszystkich krajów członkowskich, dlatego niezbędne jest dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów do najnowszej dyrektywy.

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się najnowszy projekt zmian, który bezpośrednio dotyczy zmiany ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wprowadzenie zmian w tej kwestii ma związek ze wspomnianą wcześniej dyrektywą Parlamentu Europejskiego.

Najważniejsze informacje:

  1. Przepisy w Polsce dotyczące ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zostaną zmienione i dopasowane do najnowszej unijnej dyrektywy.
  2. Parlament Europejski podpisał projekt zmian, który zawierał podniesienie wysokości sum gwarancyjnych.
  3. Rosnący średni koszt szkody oraz wyższe koszty leczenia w połączeniu z nowymi, zwiększonymi sumami gwarancyjnymi oznaczają nadciągającą podwyżkę składki ubezpieczenia OC.

Przeczytaj również:

Ubezpieczenie OC motocykla – wszystko co należy o nim wiedzieć i jaka kara grozi za brak OC w 2024 roku? [KOMPENDIUM WIEDZY]

Wzrost sum gwarancyjnych jest powodem podwyżek

Najnowsze zmiany wprowadzone przez unijnych polityków podwyższyły wysokości sum gwarancyjnych, które wynoszą 6 mln 450 tysięcy euro w wypadku szkody na osobie w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych lub 1 mln 300 tysięcy euro w odniesieniu do jednej osoby poszkodowanej. Ponadto dla szkody majątkowej, w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych, wysokość sumy gwarancyjnej określono na 1 mln 300 tysięcy euro. W wykazie prac legislacyjnych pojawiła się informacja, że po dniu 11 grudnia 2009 roku kwota ta wynosiła 2 mln 500 tysięcy euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, a w przypadku szkód na mieniu 500 tysięcy euro w przypadku jednego zdarzenia, którego skutki są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC bez względu na liczbę osób poszkodowanych.

Planowany termin przyjęcia projektu i skierowania go do Sejmu to I kwartał 2024 roku, a najnowsze zmiany mogłyby wejść w życie jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku. W praktyce podniesienie sum gwarancyjnych sprawi, że towarzystwa ubezpieczeniowe będą odpowiadały do zdecydowanie wyższych limitów niż obecnie. Dodatkowo z każdym rokiem zauważalny jest wzrost średniej wartości szkody, czego powodem są droższe naprawy spowodowane bardziej zaawansowanymi pojazdami, ale również ubieganie się o zwrot kosztów leczenia poza publiczną służbą zdrowia. Eksperci twierdzą, że składka najprawdopodobniej wzrośnie.

Czym jest suma gwarancyjna?

Warto jeszcze wyjaśnić czym jest suma gwarancyjna. Tłumacząc w najprostszy możliwy sposób jest górną granicą, do której odpowiada ubezpieczyciel. Dotyczy ona posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC w przypadku którego maksymalna kwota odpowiedzialności wyznaczana jest przez rząd danego państwa, a już niebawem będzie ona wspólna dla wszystkich krajów członkowskich, co ma związek z wprowadzeniem unijnej dyrektywy. W ramach ciekawostki warto dodać, że w przypadku polis dobrowolnych suma ubezpieczenia zawsze jest uwzględniona w umowie i różni się od tej, która dotyczy OC.

Ciąg dalszy pod materiałem wideo

Co grozi za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC?

W Polsce wysokość kary finansowa za brak lub opóźnienie w wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia OC wyliczana jest na podstawie corocznie ustalanej płacy minimalnej. Z jednej strony jest do fantastyczna wiadomość dla wszystkich pracujących, jednakże każda podwyżka oznacza również zwiększenie kary za brak ubezpieczenia. W bieżącym roku pierwszy wzrost płacy minimalnej miał miejsce 1 stycznia, a drugi wzrost zaplanowany jest na 1 lipca 2024 roku.

Kara za brak obowiązkowego OC od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku:

MOTOCYKL 2023 rok 2024 rok – do 30 czerwca
Do 3 dni 230 zł 280 zł
Od 4 do 14 dni 580 zł 710 zł
Powyżej 14 dni 1160 zł 1 410 zł

Kara za brak obowiązkowego OC od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku:

MOTOCYKL 2023 rok 2024 rok – od 1 lipca
Do 3 dni 240 zł 290 zł
Od 4 do 14 dni 600 zł 720 zł
Powyżej 14 dni 1200 zł 1 430 zł

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button