znaki uzupełniające

0

Znak F-22: ograniczenia na pasie ruchu
Prawo

Znak F-22: ograniczenia na pasie ruchu

Wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.
Znak F-21: ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
Prawo

Znak F-21: ruch skierowany na sąsiednią jezdnię

Wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.
Znak F-20: część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
Prawo

Znak F-20: część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów

Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopuszczalnej masie…
Znak F-19: pas ruchu dla określonych pojazdów
Prawo

Znak F-19: pas ruchu dla określonych pojazdów

Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
Znak F-18: przeciwny kierunek dla określonych pojazdów
Prawo

Znak F-18: przeciwny kierunek dla określonych pojazdów

Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.
Znak F-17: koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej
Prawo

Znak F-17: koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej

Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
Znak F-16: koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
Prawo

Znak F-16: koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej

Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
Znak F-15: niesymetryczny podział jezdni...
Prawo

Znak F-15: niesymetryczny podział jezdni...

Wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
Znak F-14c: tablica wskaźnikowa na autostradzie...
Prawo

Znak F-14c: tablica wskaźnikowa na autostradzie...

Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).
Znak F-14b: tablica wskaźnikowa na autostradzie...
Prawo

Znak F-14b: tablica wskaźnikowa na autostradzie...

Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).
Znak F-14a: tablica wskaźnikowa na autostradzie...
Prawo

Znak F-14a: tablica wskaźnikowa na autostradzie...

Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).
Znak F-13: przejazd tranzytowy
Prawo

Znak F-13: przejazd tranzytowy

Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Znak F-12: znak wskazujący przejazd tranzytowy...
Prawo

Znak F-12: znak wskazujący przejazd tranzytowy...

Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Znak F-11: kierunki na pasie ruchu
Prawo

Znak F-11: kierunki na pasie ruchu

Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony. Umieszczona na…
Znak F-10: kierunki na pasach ruchu
Prawo

Znak F-10: kierunki na pasach ruchu

Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu. Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na…
Znak F-9: znak prowadzący na drodze objazdowej
Prawo

Znak F-9: znak prowadzący na drodze objazdowej

Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
Znak F-8: objazd w związku z zamknięciem drogi
Prawo

Znak F-8: objazd w związku z zamknięciem drogi

Wskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wskazanych…
Znak F-7: sposób jazdy w związku z zakazem...
Prawo

Znak F-7: sposób jazdy w związku z zakazem...

Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
Znak F-6: znak uprzedzający umieszczany...
Prawo

Znak F-6: znak uprzedzający umieszczany...

Uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
Znak F-5: uprzedzenie o zakazie
Prawo

Znak F-5: uprzedzenie o zakazie

Uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
Znak F-4: nazwa rzeki
Prawo

Znak F-4: nazwa rzeki

Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Znak F-3: granica obszaru administracyjnego
Prawo

Znak F-3: granica obszaru administracyjnego

Tablica z napisami "województwo", "powiat" lub "gmina" i umieszczonymi nazwami, informuje o wjeździe odpowiednio na obszar województwa, powiatu i gminy,…
Znak F-2a: granica państwa
Prawo

Znak F-2a: granica państwa

Informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej bez paszportu i dowodu osobistego, gdy już do 21 grudnia 2007 r. przejścia…
Znak F-2: przekraczanie granicy zabronione
Prawo

Znak F-2: przekraczanie granicy zabronione

Informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.
Znak F-1: przejście graniczne
Prawo

Znak F-1: przejście graniczne

Informuje o czynnym przejściu granicznym.
Back to top button