znaki poziome

0

Znak P-25: próg zwalniający
Prawo

Znak P-25: próg zwalniający

Znak ten oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
Znak P-24: miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
Prawo

Znak P-24: miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

Znak ten oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej…
Znak P-23: rower
Prawo

Znak P-23: rower

Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.
Znak P-22: BUS
Prawo

Znak P-22: BUS

Znak ten oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak P-21: powierzchnia wyłączona
Prawo

Znak P-21: powierzchnia wyłączona

Znak ten oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.
Znak P-20: koperta
Prawo

Znak P-20: koperta

Znak ten wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów.
Znak P-19: linia wyznaczająca pas postojowy
Prawo

Znak P-19: linia wyznaczająca pas postojowy

Znak ten wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.
Znak P-18: stanowisko postojowe
Prawo

Znak P-18: stanowisko postojowe

Znak ten wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.
Znak P-17: linia przystankowa
Prawo

Znak P-17: linia przystankowa

Znak ten wyznacza na jezdni miejsce przystanku pojazdów określonych w §51 i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na…
Znak P-16: napis stop
Prawo

Znak P-16: napis stop

Znak ten potwierdza oznakowanie wlotu drogi podporządkowanej z linii bezwzględnego zatrzymania na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio B-20 "stop".
Back to top button