Strefy czystego transportu. Czy można wjechać do nich motocyklem?

Strefy czystego transportu a motocykle - przepisy

Strefy czystego transportu a motocykle
  • Strefy czystego transportu czym są
  • Czy zakaz wjazdu do stref czystego transportu obejmuje motocykle?
  • Przepisy dotyczące stref czystego transportu

Wkrótce w Krakowie zacznie funkcjonować tzw. strefa czystego transportu, do której nie będą mogły wjeżdżać niektóre pojazdy. Podobne strefy zostaną powołane do życia także w innych dużych aglomeracjach naszego kraju, a z czasem i w mniejszych miastach. Czy ograniczenia wjazdu do stref czystego transportu dotyczą także motocykli?

Czym są strefy czystego transportu i dlaczego będzie ich coraz więcej?

Strefy czystego transportu to wydzielony administracyjnie obszar, po którym poruszać się mogą tylko pojazdy spełniające określone normy emisji zanieczyszczeń. Ustanawianie stref reguluje ustawa, która przeszła nowelizację w 2021 r. Nowelizacja znacznie uprościła proces wytyczania stref i dała w tym zakresie szerokie kompetencje władzom gmin. Celem ustanawiania stref jest oczywiście walka z zanieczyszczeniem powietrza.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko na terenie gminy można ustanowić strefę czystego transportu obejmującą drogi, których zarządcą jest gmina, do której zakazuje się wjazdu pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – innych niż:
1) elektryczne;
2) napędzane wodorem;
3) napędzane gazem ziemnym;
4) wyłączone na podstawie uchwały rady gminy, zgodnie z ust. 4.
Art. 39 ust. 1 Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Krakowska strefa czystego transportu to już drugie podejście miasta do stawiania ograniczeń wjazdowych dla pojazdów emitujących najwięcej zanieczyszczeń. Kilka lat temu miasto wycofało się jednak z pomysłu niedługo po wprowadzeniu restrykcji. Obecnie obowiązujące przepisy znacznie upraszczają formalnie wytyczanie stref oraz pobieranie opłat za wjazd do nich.

W Krakowie strefa czystego transportu będzie pokrywała się z granicami administracyjnymi miasta. Pierwsze zakazy wjazdu zaczną obowiązywać dopiero w lipcu 2024 r., jednak ważną dla projektu datą jest 1 stycznia 2023 r. Zakazy będą bowiem dotyczyły w głównej mierze pojazdów, rejestrowanych w 2023 r. i później. Zakazy w małym stopniu dotyczyć będą pojazdów zarejestrowanych wcześniej. W najbliższym czasie na wprowadzenie stref czystego transportu zdecyduje się kilka kolejnych miast – decyzje mają zapaść jeszcze w 2023 r.

Czy zakaz wjazdu do stref czystego transportu obejmuje motocykle?

Jak można przeczytać w zacytowanym wyżej fragmencie ustawy, jej kluczowa treść odwołuje się do “pojazdów samochodowych”. Nie oznacza to jednak, że motocykle są w pełni wyłączone z wprowadzanych przepisów, gdyż dokładnie studiując podstawową dla ruchu pojazdów w Polsce ustawę “Prawo o ruchu drogowym”, dowiemy się, że podlegają one pod definicję pojazdu samochodowego. Choć może się to wydawać dziwne, motocykle jako dwukołowy pojazd samochodowy, mogą zostać objęte zakazem wjazdu do stref czystego transportu.

Mogą, ale póki co droga do tego daleka. Jak już wspomnieliśmy, w myśl obowiązującej ustawy dot. stref czystego transportu, gminy mają dość dużą swobodę w ustalaniu granic stref oraz formułowaniu zakazów. Władze Krakowa zdecydowały się nie brać pod uwagę motocykli jako pojazdów objętych ograniczeniami wjazdowymi do strefy czystego transportu – niezależnie od tego, jaką normę emisji spalin spełnia konkretny model czy wersja motocykla. Oficjalnie podanym powodem jest fakt, że motocykle stanowią niewielki procent pojazdów, poruszających się w aglomeracji miejskiej. Wiele wskazuje na to, że także inne miasta, w których wkrótce powstaną strefy czystego transportu (m.in. Łódź, Wrocław, Bydgoszcz czy Gdańsk) nie wciągną na listę zakazów wjazdowych jednośladów. Ważnym argumentem jest także to, że motocykle są pojazdami użytkowanymi głównie sezonowo – poza sezonem grzewczym, kiedy zanieczyszczenie powietrza w miastach jest niższe.

Reasumując, teoretycznie (zgodnie z ustawą) wprowadzenie zakazów wjazdu do stref czystego transportu dla motocykli nie spełniających określonych norm emisji spalin jest możliwe. Nic nie zapowiada jednak tego, by podobne zakazy miały pojawić się w naszym kraju w bliskiej perspektywie czasowej. Zgodnie z treścią ustawy, zakazu wjazdu do stref nie można nałożyć na pojazdy elektryczne, a więc także na motocykle z takim właśnie rodzajem napędu.

Ciąg dalszy pod materiałem wideo

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button