Przegląd motocykla w 2023 roku – co się zmieni?

przeglądy - badania techniczne motocykli w 2023 roku

Przegląd motocykla w 2023 roku
  • Zmiany w badaniach technicznych w Polsce 2023
  • Ile kosztuje przegląd motocykla w 2023 r.?
  • Nowa ustawa dotycząca SKP - zmiany
  • Jaki jest mandat za brak przeglądu motocykla?

Polski system badań technicznych pojazdów musi przejść reformę, zgodnie ze standardami wytyczonymi przez Unię Europejską. Oznacza to zmiany, które dotyczyć będą także obowiązkowych przeglądów motocykli. Czy 2023 r. to czas wielkich zmian na SKP oraz, ile za badanie techniczne zapłacą właściciele motocykli? Odpowiadamy na te i inne pytania.

Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającym korekty zasad przeprowadzania badań technicznych pojazdów, trwają już od kilku lat. Podawane przez odpowiedzialne za projekt Ministerstwo Infrastruktury, przewidywane daty wejścia w życie nowych przepisów, są wciąż przesuwane.

Zmiany w obowiązkowych badaniach technicznych w Polsce a motocykle

W ostatnich miesiącach, pod uwagę brana była data 1 stycznia 2023 r. Ostatecznie jednak, wdrożenie zmian na SKP od tego dnia okazało się niemożliwe. Co prawda, projekt ustawy trafił do Sejmu już w sierpniu minionego roku, jednak decyzją Komisji Infrastruktury, został skierowany z powrotem do prac w podkomisji. Ile czasu będą trwały te prace? Tego nie wiadomo. W sejmowych kuluarach mówi się, że reforma badań technicznych może zostać odroczona do… 2024 r. Powodem są odbywające się jesienią wybory do parlamentu, przed którymi rząd prawdopodobnie nie będzie spieszył się z procedowaniem projektu. Jest to oczywiście tylko teoria i niewykluczone jest, że zmiany wejdą w życie, jednak z pewnością nie wcześniej jak w drugiej połowie roku.

Nowa ustawa dotycząca SKP – zmiany w badaniach motocykli

Co zmieni się w kwestii przeglądów motocykli? Zakładane w projekcie ustawy zmiany dotyczyć będą w tym samym stopniu motocykli i samochodów. Nie będą one rewolucyjne i głównie dotyczą kwestii administracyjnych. Z punktu widzenia właścicieli pojazdów istotny może okazać się obowiązek wykonywania przez diagnostę fotografii badanego pojazdu i przechowywania zdjęć w bazie danych stacji. Zmiana ta spowodować ma wyeliminowanie praktyki tzw. zaocznych przeglądów, czyli nielegalnego wystawiania pozytywnych wyników badań technicznych pojazdom, które nawet nie przyjechały na stację. Ważną zmianą jest również wprowadzenie opłaty za wykonanie badania technicznego po wyznaczonym terminie. Jeżeli spóźnienie wyniesie więcej niż 30 dni, właściciel pojazdu zapłaci za przegląd podwójnie.

Pozostałe zmiany dotyczyć będą m.in. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, który obecnie jest sprawowany przez starostwa powiatowe. Po reformie, obowiązki nadzorcze otrzyma także Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Zmienią się również zasady przeprowadzania egzaminów na diagnostów. W te procedury zaangażuje się Instytut Transportu Samochodowego (ITS).

Ile kosztuje przegląd motocykla w 2023 r.?

W kontekście niedawnych doniesień medialnych, właściciele pojazdów spodziewali się rychłej podwyżki opłat za wykonywanie badań technicznych pojazdów. Pomimo protestów, zorganizowanych przez właścicieli i pracowników stacji kontroli pojazdów (tabela opłat za badania nie zmieniła się wszak od 19 lat), rząd nie wykazał zamiaru wykonania tego typu korekty ustawy. Jeżeli wyżej wspomniany projekt zmiany ustawy wejdzie w życie w niezmienionej formie, opłaty za badania techniczne nie zmienią się. Wprowadzenie podwyżek wymagałoby przygotowania nowego projektu zmian ustawowych.

Przegląd motocykla w 2023 r. kosztuje zatem niezmiennie 63 zł, z czego 62 zł to opłata za samo badanie techniczne, a 1 zł jest opłatą ewidencyjną za wpis do bazy CEPiK.

Jak widać wykonanie badania technicznego motocykla nie wiążę się z dużym wydatkiem, jednak zaniechanie go, może spowodować znaczne uszczuplenie portfela. Od stycznia 2022 r. w Polsce obowiązuje nowy taryfikator mandatów, za sprawą którego znacznie zwiększyły się kwoty grzywny, które funkcjonariusze mogą nakładać na kierowców, poruszających się pojazdem bez ważnego badania technicznego. “Widełki” mandatów za brak przeglądu to teraz od 1500 do nawet 5000 zł (wcześniej stanowiły karę od 20 do 500 zł).

Wniosek wydaje się zatem prosty – warto wykonywać przegląd motocykla w terminie. A jeśli posiadamy motocykl bez ważnego badania, nie korzystajmy z niego na drogach publicznych.

Ciąg dalszy pod materiałem wideo

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button