Prawo jazdy na motor

Prawo jazdy na motor dzieli się na kilka kategorii: AM, A1, A2 oraz A. Niezależnie od tego, o którą kategorię planujemy się ubiegać jest kilka zasad, które są dla nich wspólne.

Pierwszą rzeczą jest osiągnięcie wymaganego wieku dla danej kategorii prawa jazdy na motor. W przypadku kategorii AM wymagane jest ukończenie 14 roku życia. W przypadku osoby niepełnoletniej warunkiem jest uzyskanie pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego. Dla kategorii A1 wymagany wiek to ukończone 16 lat. Podobnie jak przy kategorii A1 należy mieć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, jeśli osoba ubiegająca się o prawo jazdy jest niepełnoletnia. Do podchodzenia do kategorii A2 może przymierzać się osoba jedynie pełnoletnia. Z kolei do uzyskania kategorii A wymagany jest minimalny wiek 24 lat lub 20 lat, o ile osoba starająca się o kategorię A przynajmniej od dwóch lat posiada kategorię A2.

Poszczególne kategorie prawa jazdy na motor uprawniają do poruszania różnymi rodzajami jednośladów - od czterokołowców lekkich przy kategorii AM po wszystkie rodzaje motocykli przy kategorii A.

W przypadku każdej z wyżej wymienionych kategorii należy przystąpić do egzaminu na prawo jazdy na motor. Jest on państwowy i dzieli się na dwie części: część teoretyczną oraz część praktyczną zdawaną na placu i na mieście.

REKLAMA

SCORPION EXO 520 AIR

Zobacz co oferuje najlepszy kask motocyklowy w segmencie.

Prawo jazdy na motor

Prawo jazdy na motor
Kategorie prawa jazdy na motor AM, A1, A2, A
Wymagania wiekowe dla kategorii AM Ukończony 14 r.ż. (wymagana zgoda rodziców w przypadku osób nieletnich)
Wymagania wiekowe dla kategorii A1 Ukończony 16 r.ż. (wymagana zgoda rodziców w przypadku osób nieletnich)
Wymagania wiekowe dla kategorii A2 Ukończony 18 r.ż.
Wymagania wiekowe dla kategorii A - Ukończony 24 r.ż. lub

- Ukończony 20 r.ż., gdy kat. A2 posiadana jest od min. 2 lat

Pojazdy dla kategorii AM - Motorower

- Czterokołowiec lekki

Pojazdy dla kategorii A1 - motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³ i mocy nieprzekraczającej 11 kW (14,9556 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;

Inne publikacje na ten temat:

- motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

- pojazdy z kategorii AM

Pojazdy dla kategorii A2 - motocykl o mocy nieprzekraczającej 35 kW (46,9357 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/k

- motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

- pojazdy z kategorii AM

Pojazdy dla kategorii A - motocykl

-pojazdy z kategorii AM

 

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button