Nowy Taryfikator Punktów Karnych 2012/2013

Nowy taryfikator punktów karnych, który będzie obowiązywać w latach 2012 i 2013 niesie za sobą wiele zmian. To m.in. surowsze karanie za wykroczenia względem pieszych, używanie telefonu komórkowego czy jazdę pasażera bez kasku. Bez zmian pozostają z kolei kary za m.in prędkość czy przejeżdżanie na czerwonym świetle, co ostatnio wpływa na coraz większą liczbę kolizji i wypadków.

Jakie są Wasze opinie na temat nowego taryfikatora?

Kod Rodzaj czynu Kwalifikacja prawna czynu Liczba punktów
A Taryfikator punktów oraz mandatów: Czyny o charakterze szczególnym
1 Popełnienie przestępstwa drogowego art.173, 174, 177 § 1 lub 2, art. 355 § 1 lub 2 k.k. 10
2 Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa art. 86 § 1 lub 2 k.w. 6
3 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu art. 87 § 1 k.w. art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d. 10
4 Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku art. 93 § 1 k.w. art. 44 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 10
5 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego art. 178a § 1 k.k 10
6 Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego art. 86 § 1 lub 2 k.w. 6
B Taryfikator punktów oraz mandatów: Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
1 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym art. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 3 pkt 2 p.r.d. 10
2 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi art.97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 3 pkt 1 p.r.d. 9
3 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 1 p.r.d. 8
4 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 2 p.r.d. 8
5 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 7 p.r.d. 8
6 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania art. 90 k.w. art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d. 5
C Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
1 Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu art. 92 § 2 k.w. § 109 ust. 1 i 3 z.s.d. 8
Niezastosowanie się do: art. 92 § 1 k.w.
2 – sygnałów świetlnych § 95 lub § 102 ust. 2 lub § 104 lub § 106 z.s.d. 6
3 – sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym § 108 z.s.d. 6
4 – sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego § 109 z.s.d. lub art. 129 ust. 2 pkt 1 lub 7 p.r.d. 6
Niestosowanie się do znaków: art. 92 § 1 k.w.
5 – B-2 „zakaz wjazdu” § 17 ust. 1 z.s.d. 5
6 – B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” § 16 z.s.d. 5
7 – B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo” § 22 ust. 1 z.s.d. 5
8 – C-1 do C-12 „nakaz jazdy…” § 35 z.s.d. 5
9 – F-10, F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania § 72 ust. 1 lub § 75 z.s.d. 5
10 – P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa” § 87 z.s.d. 5
11 – P-4 „linia podwójna ciągła” § 86 ust. 5 z.s.d. 5
12 – B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” § 25 z.s.d. 4
13 – B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …” § 18 ust. 1-8 z.s.d. 3
14 – B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …” § 19 lub § 20 z.s.d. 2
15 Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych 1
D Taryfikator punktów oraz mandatów: Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: art. 90 k.w.
1 – na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej art. 25 ust. 1 p.r.d. 6
2 – na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu § 5 ust. 2, 4-6 z.s.d. 6
3 – pojazdom szynowym art. 25 ust. 2 lub art. 16 ust. 6 p.r.d. 6
4 – rowerzystom art. 27 ust. 1 i 3 p.r.d. 6
5 – podczas zmiany pasa ruchu art. 22 ust. 4 p.r.d. 5
6 – w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze art. 25 ust. 3 p.r.d. 5
7 – podczas włączania się do ruchu art. 17 ust. 2 p.r.d. 5
8 – podczas cofania art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d. 4
9 Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu art. 90 k.w. art. 9 p.r.d. 5
10 Naruszenie zakazu zawracania art. 97 albo 92 § 1 k.w. art. 22 ust. 6 p.r.d. albo § 22 ust. 5 z.s.d. 5
E Taryfikator punktów oraz mandatów: Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości
Przekroczenie prędkości: art. 97 albo 92 § 1 k.w. art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27 lub § 31 ust. 1 z.s.d.
1 – powyżej 50 km/h 10
2 – od 41 do 50 km/h 8
3 – od 31 do 40 km/h 6
4 – od 21 do 30 km/h 4
5 – od 11 do 20 km/h 2
6 – od 6 do 10 km/h 1
7 Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym art. 90 k.w. art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 2
F Taryfikator punktów oraz mandatów: Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania
1 Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania art. 90 k.w. art. 24 ust. 1 p.r.d. 5
2 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony art. 97 k.w. art. 24 ust. 3-5 p.r.d. 3
Naruszenie zakazu wyprzedzania: art. 97 k.w.
3 – na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi art. 27 ust. 4 p.r.d. 8
4 – przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia art. 24 ust. 7 pkt 1 p.r.d. 5
5 – na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi art. 24 ust. 7 pkt 2 p.r.d. 5
6 – na skrzyżowaniach art. 24 ust. 7 pkt 3 p.r.d. 5
7 – na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d. 5
8 – na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi art. 28 ust. 6 p.r.d. 5
9 Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania” art. 92 § 1 k.w. § 23 ust. 1-3 z.s.d. 5
G Taryfikator punktów oraz mandatów: Używanie świateł zewnętrznych
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: art. 88 k.w.
1 – od zmierzchu do świtu art. 51 ust. 1 pkt 1 lub ust. 6 p.r.d. 4
2 – w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a p.r.d. 2
3 – w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego art. 51 ust. 1 pkt 2 p.r.d. 2
4 – w tunelu art. 51 ust. 1 pkt 3 lub ust. 6 p.r.d. 2
5 – przez kierującego motocyklem art. 51 ust. 4 p.r.d. 2
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych: art. 97 k.w.
6 – przednich art. 51 ust. 5 p.r.d. 2
7 – tylnych art. 30 ust. 3 p.r.d. 2
8 Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia art. 88 k.w. art. 52 ust. 1 p.r.d. 3
H Taryfikator punktów oraz mandatów: Naruszenie innych przepisów, które powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym
Naruszenie zakazu cofania: art. 90 lub 97 k.w.
1 – na drodze ekspresowej lub autostradzie art. 23 ust. 2 p.r.d. 3
2 – w tunelu, na moście lub wiadukcie art. 23 ust. 2 p.r.d. 2
3 Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony art. 97 k.w. art. 23 ust. 1 pkt 2 p.r.d. 2
4 Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju art. 97 lub 90 k.w. art. 46, 47, 49 lub 50 p.r.d. 1
5 Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu art. 94 § 2 k.w. art. 71 p.r.d. 1
6 Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie art. 96a k.w. art. 66 ust. 4 pkt 3 p.r.d. 3
7 Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia art. 97 k.w. art. 66 ust. 4 pkt 4 p.r.d. 3
8 Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” art. 90 lub 97 k.w. art. 16 ust 1-4 p.r.d. 2
9 Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem art. 97 k.w. art. 39 ust. 1 p.r.d. 2
10 Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami art. 97 k.w. art. 39 ust. 3, art. 45 ust. 2 pkt 4 lub 5 p.r.d. 3
11 Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami art. 97 k.w. art. 45 ust.2 pkt 3 p.r.d. 1
12 Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym art. 97 k.w. art. 40 p.r.d. 2
I Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową
Kierowanie pojazdem
1 – pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu art. 244 k.k 0
2 – nie mając do tego wymaganych uprawnień art. 94 §1 k.w. art. 87 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 88 lub art. 95 p.r.d. 0
3 – nie mając przy sobie wymaganych dokumentów art. 95 k.w. art. 38 p.r.d. 0
4 Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku art. 97 k.w. art. 45 ust.2 pkt 1 p.r.d. 0
5 Wjeżdżanie na pas między jezdniami art. 90 lub art. 97 k.w. art. 45 ust. 1 pkt 5 p.r.d. 0
6 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym art. 90 lub art. 97 k.w. art. 24 ust. 6 p.r.d. 0
7 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym art. 97 k.w. art. 24ust.11 p.r.d. 0
8 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku art. 90 lub art. 97 k.w. art. 26 ust. 6 p.r.d. 0
9 Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym art. 97 k.w. art. 28 ust. 5 p.r.d. 0
Naruszenie zakazu:
10 – objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone art. 97 k.w. art. 28 ust. 3 pkt. 1 p.r.d. 0
11 – wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 28 ust.3 pkt 2 p.r.d. 0
12 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych art. 90 lub art. 97 k.w. art. 26 ust. 3 pkt 3 p.r.d. 0
. Naruszenie przez kierującego zakazu:
13 – wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 90 lub art. 97 k.w. art. 25 ust. 4 pkt 1 p.r.d. 0
14 – rozdzielania kolumn pieszych art. 25 ust. 4 pkt 2 p.r.d. 0
15 Naruszenie zakazu holowania na autostradzie art. 90 lub 97 k.w. art. 31 ust. 2 pkt 5 p.r.d. 0
16 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami art. 90 lub 97 k.w. art. 51 ust. 5 p.r.d. 0
17 Używanie „szperacza” podczas jazdy art. 90 lub 97 k.w. art. 52 ust. 3 p.r.d. 0
18 Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym art. 90 lub art. 97 k.w. art. 53 ust. 2 p.r.d. 0
19 Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem art. 90 lub art. 97 k.w. art. 53 ust. 3 p.r.d. 0
20 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 1 p.r.d. 0
21 Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 2 p.r.d. 0
22 Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 0
23 Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 4 p.r.d. 0
24 Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 5 p.r.d. 0
25 Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem art. 97 k.w. art. 60 ust. 3 p.r.d. 0
26 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowej art. 90 lub art. 97 k.w. art. 32 ust. 6 p.r.d. 0
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
27 – kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym art. 97 k.w. art. 57 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 57a ust.1 lub ust. 3 p.r.d. 0
28 – kierującego innym pojazdem art. 90 k.w. art. 57 ust. 2 lub art. 57a ust. 2 p.r.d. 0
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez: 0
29 – kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne art. 97 k.w. art. 58 ust.1 p.r.d. 0
30 kierującego innym pojazdem art. 90 k.w. art. 58 ust.2 p.r.d. 0
31 Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych art. 97 k.w. art. 54 ust. 1 lub ust. 3 p.r.d. 0
32 Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego art. 90 lub art. 97 k.w. art. 54 ust. 4 p.r.d. 0
Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym: 0
33 – przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów, art. 90 lub art. 97 k.w. art. 32 ust. 1 p.r.d. 0
34 – niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie art. 32 ust. 2 p.r.d. 0
35 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 3 p.r.d. 0
36 Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 2 p.r.d. 0
37 Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 4 p.r.d. 0
38 Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 3 p.r.d. 0
Przejazd bez zezwolenia: 0
39 – pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów art. 97 k.w. art. 61 ust. 11: w zw. z art. 61 ust. 2 pkt 1, ust. 6, ust. 8 lub ust. 10 p.r.d. 0
40 – zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości art. 62 ust.4,4a,4b p.r.d. 0
. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:
41 – powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu art. 97 k.w. art. 61 ust.1 p.r.d. 0
42 – naruszający stateczność pojazdu art. 61 ust.2 pkt 2 p.r.d. 0
43 – utrudniający kierowanie pojazdem art. 61 ust. 2 pkt 3 p.r.d. 0
44 – ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony art. 61 ust. 2 pkt 4 p.r.d. 0
45 Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu art. 97 k.w. art. 61 ust. 3 p.r.d. 0
46 Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego zabezpieczenia art. 97 k.w. art. 61 ust. 3 p.r.d. 0
47 Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób art. 97 k.w. art. 61 ust. 8 w zw. z art. 61 ust. 9 p.r.d. 0
48 Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy art. 97 k.w. art. 61 ust. 4 p.r.d. 0
49 Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich art. 97 k.w. art. 61 ust. 5 p.r.d. 0
50 Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego art. 97 k.w. art. 62 ust. 1 p.r.d. 0
51 Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu art. 97 k.w. art. 63 ust. 1 p.r.d. 0
52 Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym art. 97 k.w. art. 63 ust. 1 p.r.d. 0
53 Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach art. 97 k.w. art. 63 ust. 3 p.r.d. 0
54 Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy art. 97 k.w. art. 63 ust. 2 p.r.d. 0
55 Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym art. 97 k.w. art. 63 ust. 5 p.r.d. 0
Z Naruszenia, którym nie przypisano wartości punkowej
1 Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego

 

 

Bądź zawsze na bieżąco dzięki Jednoślad.pl News

Czytaj dalej

Przemysław Borkowski

Kocha wszystko co ma dwa koła i silnik - nawet ten elektryczny. Gdyby wiertarka miała koła, też by na niej jeździł. Prywatnie fan dobrego rockowego brzmienia i kultur orientalnych.

Inne publikacje na ten temat:

4 opinii

  1. Jak dla mnie bzdurą jest w nowym taryfikatorze 4 pkt karne za brak kasku u pasażera i uwaga!!!! 2 pkt za brak kasku kierowcy!!! to jakby życie pasażera było ważniejsze od kierowcy :DDD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button