Aktualnie czytasz:
Nowy Taryfikator Punktów Karnych 2012/2013
4

Nowy taryfikator punktów karnych, który będzie obowiązywać w latach 2012 i 2013 niesie za sobą wiele zmian. To m.in. surowsze karanie za wykroczenia względem pieszych, używanie telefonu komórkowego czy jazdę pasażera bez kasku. Bez zmian pozostają z kolei kary za m.in prędkość czy przejeżdżanie na czerwonym świetle, co ostatnio wpływa na coraz większą liczbę kolizji i wypadków.

Jakie są Wasze opinie na temat nowego taryfikatora?

KodRodzaj czynuKwalifikacja prawna czynuLiczba punktów
ATaryfikator punktów oraz mandatów: Czyny o charakterze szczególnym
1Popełnienie przestępstwa drogowegoart.173, 174, 177 § 1 lub 2, art. 355 § 1 lub 2 k.k.10
2Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowaart. 86 § 1 lub 2 k.w.6
3Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholuart. 87 § 1 k.w.art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.10
4Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadkuart. 93 § 1 k.w.art. 44 ust. 2 pkt 1 p.r.d.10
5Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającegoart. 178a § 1 k.k10
6Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowegoart. 86 § 1 lub 2 k.w.6
BTaryfikator punktów oraz mandatów: Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
1Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszymart. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 3 pkt 2 p.r.d.10
2Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimiart.97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 3 pkt 1 p.r.d.9
3Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściuart. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 1 p.r.d.8
4Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazdart. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 2 p.r.d.8
5Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejściaart. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w.art. 26 ust. 7 p.r.d.8
6Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofaniaart. 90 k.w.art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.5
CNiestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
1Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazduart. 92 § 2 k.w.§ 109 ust. 1 i 3 z.s.d.8
Niezastosowanie się do:art. 92 § 1 k.w.
2– sygnałów świetlnych§ 95 lub § 102 ust. 2 lub § 104 lub § 106 z.s.d.6
3– sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym§ 108 z.s.d.6
4– sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego§ 109 z.s.d. lub art. 129 ust. 2 pkt 1 lub 7 p.r.d.6
Niestosowanie się do znaków:art. 92 § 1 k.w.
5– B-2 „zakaz wjazdu”§ 17 ust. 1 z.s.d.5
6– B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”§ 16 z.s.d.5
7– B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”§ 22 ust. 1 z.s.d.5
8– C-1 do C-12 „nakaz jazdy…”§ 35 z.s.d.5
9– F-10, F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania§ 72 ust. 1 lub § 75 z.s.d.5
10– P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa”§ 87 z.s.d.5
11– P-4 „linia podwójna ciągła”§ 86 ust. 5 z.s.d.5
12– B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”§ 25 z.s.d.4
13– B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …”§ 18 ust. 1-8 z.s.d.3
14– B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …”§ 19 lub § 20 z.s.d.2
15Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych1
DTaryfikator punktów oraz mandatów: Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:art. 90 k.w.
1– na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnejart. 25 ust. 1 p.r.d.6
2– na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu§ 5 ust. 2, 4-6 z.s.d.6
3– pojazdom szynowymart. 25 ust. 2 lub art. 16 ust. 6 p.r.d.6
4– rowerzystomart. 27 ust. 1 i 3 p.r.d.6
5– podczas zmiany pasa ruchuart. 22 ust. 4 p.r.d.5
6– w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodzeart. 25 ust. 3 p.r.d.5
7– podczas włączania się do ruchuart. 17 ust. 2 p.r.d.5
8– podczas cofaniaart. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.4
9Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemuart. 90 k.w.art. 9 p.r.d.5
10Naruszenie zakazu zawracaniaart. 97 albo 92 § 1 k.w.art. 22 ust. 6 p.r.d. albo § 22 ust. 5 z.s.d.5
ETaryfikator punktów oraz mandatów: Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości
Przekroczenie prędkości:art. 97 albo 92 § 1 k.w.art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27 lub § 31 ust. 1 z.s.d.
1– powyżej 50 km/h10
2– od 41 do 50 km/h8
3– od 31 do 40 km/h6
4– od 21 do 30 km/h4
5– od 11 do 20 km/h2
6– od 6 do 10 km/h1
7Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującymart. 90 k.w.art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d.2
FTaryfikator punktów oraz mandatów: Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania
1Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzaniaart. 90 k.w.art. 24 ust. 1 p.r.d.5
2Wyprzedzanie z niewłaściwej stronyart. 97 k.w.art. 24 ust. 3-5 p.r.d.3
Naruszenie zakazu wyprzedzania:art. 97 k.w.
3– na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimiart. 27 ust. 4 p.r.d.8
4– przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesieniaart. 24 ust. 7 pkt 1 p.r.d.5
5– na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymiart. 24 ust. 7 pkt 2 p.r.d.5
6– na skrzyżowaniachart. 24 ust. 7 pkt 3 p.r.d.5
7– na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimiart. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d.5
8– na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimiart. 28 ust. 6 p.r.d.5
9Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”art. 92 § 1 k.w.§ 23 ust. 1-3 z.s.d.5
GTaryfikator punktów oraz mandatów: Używanie świateł zewnętrznych
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:art. 88 k.w.
1– od zmierzchu do śwituart. 51 ust. 1 pkt 1 lub ust. 6 p.r.d.4
2– w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrzaart. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a p.r.d.2
3– w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutegoart. 51 ust. 1 pkt 2 p.r.d.2
4– w tuneluart. 51 ust. 1 pkt 3 lub ust. 6 p.r.d.2
5– przez kierującego motocyklemart. 51 ust. 4 p.r.d.2
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:art. 97 k.w.
6– przednichart. 51 ust. 5 p.r.d.2
7– tylnychart. 30 ust. 3 p.r.d.2
8Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetleniaart. 88 k.w.art. 52 ust. 1 p.r.d.3
HTaryfikator punktów oraz mandatów: Naruszenie innych przepisów, które powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym
Naruszenie zakazu cofania:art. 90 lub 97 k.w.
1– na drodze ekspresowej lub autostradzieart. 23 ust. 2 p.r.d.3
2– w tunelu, na moście lub wiadukcieart. 23 ust. 2 p.r.d.2
3Omijanie pojazdu z niewłaściwej stronyart. 97 k.w.art. 23 ust. 1 pkt 2 p.r.d.2
4Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postojuart. 97 lub 90 k.w.art. 46, 47, 49 lub 50 p.r.d.1
5Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchuart. 94 § 2 k.w.art. 71 p.r.d.1
6Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonieart. 96a k.w.art. 66 ust. 4 pkt 3 p.r.d.3
7Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użyciaart. 97 k.w.art. 66 ust. 4 pkt 4 p.r.d.3
8Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”art. 90 lub 97 k.w.art. 16 ust 1-4 p.r.d.2
9Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdemart. 97 k.w.art. 39 ust. 1 p.r.d.2
10Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisamiart. 97 k.w.art. 39 ust. 3, art. 45 ust. 2 pkt 4 lub 5 p.r.d.3
11Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisamiart. 97 k.w.art. 45 ust.2 pkt 3 p.r.d.1
12Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznymart. 97 k.w.art. 40 p.r.d.2
INaruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową
Kierowanie pojazdem
1– pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazduart. 244 k.k0
2– nie mając do tego wymaganych uprawnieńart. 94 §1 k.w.art. 87 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 88 lub art. 95 p.r.d.0
3– nie mając przy sobie wymaganych dokumentówart. 95 k.w.art. 38 p.r.d.0
4Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w rękuart. 97 k.w.art. 45 ust.2 pkt 1 p.r.d.0
5Wjeżdżanie na pas między jezdniamiart. 90 lub art. 97 k.w.art. 45 ust. 1 pkt 5 p.r.d.0
6Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanymart. 90 lub art. 97 k.w.art. 24 ust. 6 p.r.d.0
7Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanymart. 97 k.w.art. 24ust.11 p.r.d.0
8Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystankuart. 90 lub art. 97 k.w.art. 26 ust. 6 p.r.d.0
9Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowymart. 97 k.w.art. 28 ust. 5 p.r.d.0
Naruszenie zakazu:
10– objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończoneart. 97 k.w.art. 28 ust. 3 pkt. 1 p.r.d.0
11– wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdyart. 28 ust.3 pkt 2 p.r.d.0
12Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszychart. 90 lub art. 97 k.w.art. 26 ust. 3 pkt 3 p.r.d.0
.Naruszenie przez kierującego zakazu:
13– wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdyart. 90 lub art. 97 k.w.art. 25 ust. 4 pkt 1 p.r.d.0
14– rozdzielania kolumn pieszychart. 25 ust. 4 pkt 2 p.r.d.0
15Naruszenie zakazu holowania na autostradzieart. 90 lub 97 k.w.art. 31 ust. 2 pkt 5 p.r.d.0
16Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisamiart. 90 lub 97 k.w.art. 51 ust. 5 p.r.d.0
17Używanie „szperacza” podczas jazdyart. 90 lub 97 k.w.art. 52 ust. 3 p.r.d.0
18Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanymart. 90 lub art. 97 k.w.art. 53 ust. 2 p.r.d.0
19Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchemart. 90 lub art. 97 k.w.art. 53 ust. 3 p.r.d.0
20Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nimart. 97 k.w.art. 60 ust. 1 pkt 1 p.r.d.0
21Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczneart. 97 k.w.art. 60 ust. 1 pkt 2 p.r.d.0
22Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchuart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 1 p.r.d.0
23Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniuart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 4 p.r.d.0
24Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymiart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 5 p.r.d.0
25Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiemart. 97 k.w.art. 60 ust. 3 p.r.d.0
26Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowejart. 90 lub art. 97 k.w.art. 32 ust. 6 p.r.d.0
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
27– kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnymart. 97 k.w.art. 57 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 57a ust.1 lub ust. 3 p.r.d.0
28– kierującego innym pojazdemart. 90 k.w.art. 57 ust. 2 lub art. 57a ust. 2 p.r.d.0
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:0
29– kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawneart. 97 k.w.art. 58 ust.1 p.r.d.0
30kierującego innym pojazdemart. 90 k.w.art. 58 ust.2 p.r.d.0
31Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowychart. 97 k.w.art. 54 ust. 1 lub ust. 3 p.r.d.0
32Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowegoart. 90 lub art. 97 k.w.art. 54 ust. 4 p.r.d.0
Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:0
33– przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów,art. 90 lub art. 97 k.w.art. 32 ust. 1 p.r.d.0
34– niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnieart. 32 ust. 2 p.r.d.0
35Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablicart. 97 k.w.art. 60 ust. 1 pkt 3 p.r.d.0
36Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasemart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 2 p.r.d.0
37Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowanyart. 97 k.w.art. 60 ust. 1 pkt 4 p.r.d.0
38Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanymart. 97 k.w.art. 60 ust. 2 pkt 3 p.r.d.0
Przejazd bez zezwolenia:0
39– pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytówart. 97 k.w.art. 61 ust. 11: w zw. z art. 61 ust. 2 pkt 1, ust. 6, ust. 8 lub ust. 10 p.r.d.0
40– zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długościart. 62 ust.4,4a,4b p.r.d.0
.Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:
41– powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazduart. 97 k.w.art. 61 ust.1 p.r.d.0
42– naruszający stateczność pojazduart. 61 ust.2 pkt 2 p.r.d.0
43– utrudniający kierowanie pojazdemart. 61 ust. 2 pkt 3 p.r.d.0
44– ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzonyart. 61 ust. 2 pkt 4 p.r.d.0
45Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasuart. 97 k.w.art. 61 ust. 3 p.r.d.0
46Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego zabezpieczeniaart. 97 k.w.art. 61 ust. 3 p.r.d.0
47Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposóbart. 97 k.w.art. 61 ust. 8 w zw. z art. 61 ust. 9 p.r.d.0
48Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdyart. 97 k.w.art. 61 ust. 4 p.r.d.0
49Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkichart. 97 k.w.art. 61 ust. 5 p.r.d.0
50Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącegoart. 97 k.w.art. 62 ust. 1 p.r.d.0
51Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celuart. 97 k.w.art. 63 ust. 1 p.r.d.0
52Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnymart. 97 k.w.art. 63 ust. 1 p.r.d.0
53Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepachart. 97 k.w.art. 63 ust. 3 p.r.d.0
54Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcyart. 97 k.w.art. 63 ust. 2 p.r.d.0
55Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowymart. 97 k.w.art. 63 ust. 5 p.r.d.0
ZNaruszenia, którym nie przypisano wartości punkowej
1Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego

 

 

 
Czytaj
REKLAMA

ZONTES: Odkryj nowości w segmencie 310

Futurystyczny design i najlepsze wyposażenie w klasie. System bezkluczykowy, wyświetlacz TFT, full LED. Do tego imponujące osiągi i jakość wyrażana każdym detalem.Poznaj nową markę ZONTES. Wkrótce w salonach.

 
Czytaj
REKLAMA

-10% na wszystko. Dostawa w 24h bez wychodzenia z domu

Ponad 30 000 części w Sklep Jednoślad.pl z rabatem 10% przy użyciu kodu K8GI6-Q1DVC-4OJH3. Darmowa dostawa od 290 złotych i ekspresowa realizacja z bezpłatnym zwrotem.

Jaka jest Twoja reakcja?
0%
0%
0%