Jak odstąpić od umowy kupna nowego auta?

To nie takie proste, bo samochód to nie czekoladki, auto to nie wiertarka. Tutaj w grę wchodzą duże pieniądze i procedury. Co mam na myśli? To, że często gwarantem jest sprzedawca, a nie producent. Walcząc o nowe auto walczymy nie z koncernem, a średnim przedsiębiorstwem. Tak jak ja walczę z salonem Skoda Auto Wimar o sprawną Skodę Superb.

Skąd moja “wiedza” proceduralna? Przeczytaj mój dziennik dotyczący samochodu Skoda Superb. Tam opisuję od początków moje kolejne problemy z samochodem, tutaj zamieszczam z kolei wskazówki jak rozpocząć procedurę wymiany pojazdu, albo odstąpienia od zakupu samochodu ze względu na “istotną wadę pojazdu”.

W mega skrótowej formie:

1. Auto mimo wielokrotnych prób usprawnienia nie daje się naprawić.

2. Jedna, albo kilka usterek jest niemożliwa do ustalenia.

3. Wada jest “istotna” przez co samochód jest niezgodny z “umową”. Np. Ściąga, a nie powinien, miał jechać 180, a nie jeździ nawet 120.

Wówczas:

1. Niestety, ale wynajmujemy prawnika i to zaangażowanego mentalnie

2. Wzywamy pisemnie do usunięcia usterki w podanym terminie pod groźną rozwiązania umowy zakupu.

Ciąg dalszy pod materiałem wideo

3. Jeśli auto nadal nie jest sprawne wzywamy do wymiany na nowy – zgodnie z przepisami prawa konsumenckiego.

4. Jeśli to nie jest możliwe – odstępujemy od zakupu pojazdu i żądamy wypłaty kwoty będącej równowartością sumy widniejącej na fakturze.

Za mną już kroki 1 i 2. Jak wygląda pismo, które przesłałem za pośrednictwem pełnomocnika? Proszę bardzo:

Warszawa, data

Adresat – Salon + centrala marki na DW.

adwokat imię nazwisko

pełnomocnik imię nazisko

ZAWIADOMIENIE O ISTOTNEJ WADZIE POJAZDU

W imieniu mojego Mocodawcy (pełnomocnictwo w załączeniu) niniejszym zgłaszam wady fizyczne zakupionego w dniu 14 marca 2013 roku przez XX samochodu osobowego marki SKODA Superb II Combi Ambition, o nr rej polegające w szczególności na:

  1. wibracjach koła kierownicy;
  2. wibracjach nadwozia;
  3. problemach z geometrią kół.

Konsekwencją wskazanych powyżej istotnych wad fizycznych są znaczące utrudnienia w kierowaniu pojazdem w postaci niestabilnego toru jazdy oraz utrudnione nadawanie pożądanego kierunku jazdy. Przedmiotowe konsekwencje uniemożliwiają mojemu Mocodawcy komfortową, a przede wszystkim bezpieczną możliwość kierowania pojazdem.

Użytkowanie pojazdu obarczonego wskazanymi powyżej wadami w ruchu drogowym na drogach nie tylko publicznych, nie zagraża tylko i wyłącznie mojemu Mocodawcy, ale powoduje również bezpośrednie zagrożenie innych uczestników ruchu.

Ponadto wskazać należy, że wibracje nadwozia oraz nieprawidłowa geometria kół bezpośrednio przyczyniają się do przyśpieszenia zużycia części pojazdu takich jak opony, układ kierowniczy, łożyska, amortyzatory, co rodzi za sobą znaczny wzrost kosztów eksploatacji pojazdu.

Wskazane powyżej wady zmusiły mojego Mocodawcę do wielokrotnych wizyt w serwisie (udokumentowanych w systemie informatycznym sprzedawcy), jednakże do chwili obecnej wady nie zostały usunięte (co wskazuje na niemożliwość usunięcia wady), a co więcej, nie ustalone zostały konkretne przyczyny pojawienia się tych wad.

Ryzyko istnienia wad spoczywa na sprzedawcy, bez względu na winę (odpowiedzialność obiektywna) wobec czego zgłaszam ich istnienie niniejszym pismem. Zaznaczam, że już wcześniej (w formie tekstowej – załączona wiadomość e-mail z dnia 22 lipca b.r.) zgłaszałem Państwu wadę, a mimo to pojazd nadal jest wadliwy.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej okoliczności w imieniu mojego Mocodawcy na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego wnoszę o wydanie nowego wolnego od wad pojazdu o tożsamym standardzie. Zgodnie z przedstawionym przepisem w przypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wyminę na nowy.

W sytuacji, w której mój Mocodawca wielokrotnie korzystał z przysługującego mu prawa bezpłatnej naprawy, a do chwili obecnej brak jest efektów powyższych działań oraz brak jest identyfikacji przyczyn istnienia wad, wydanie nowego towaru (w tym przypadku nowego fabrycznie pojazdu) jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem przedmiotowej sprawy.

Na zakończenie informuję, że obok uprawnień z rękojmi (niezgodności towaru z umową) zgłaszam roszczenie odszkodowawcze. Obecnie mój Mandant jest w trakcie kalkulowania szkody, jaką poniósł w związku ze zgłaszanymi wadami, o której poinformujemy Państwa w drodze odrębnego pisma. W tym miejscu awizuję jedynie, że na szkodę majątkową składają się koszty najmu auta zastępczego, koszty dojazdów do sprzedawcy po odbiór nienaprawionego auta, utracone dochody wskutek zmarnowanego czasu na nieudolne usuwanie wad.

W związku z powyższym oczekujemy na odpowiedź na poniższe pismo w terminie 7 dni. W odpowiedzi proszę wskazać miejsc i termin odbioru nowego pojazdu, wolnego od wszelkich wad.

Z wyrazami szacunku
i tutaj podpis prawnika.

Zobaczymy co będzie dalej. Moje poczynania w zakresie auta Skoda Superb możesz śledzić na moim blogu. Czkamy na odpowiedź na pismo. A nóż widelec uda się im naprawić moje auto wskutek rozebrania go w drobny mak

PS. Jeśli ktoś nie może z różnych względów wynająć prawnika, a uważa powyższe pismo za przydatne, wówczas wyrażam zgodę na jego “zajumanie”. Jak zajumasz to daj znaka w komentarzu dlaczego było Ci ono potrzebne – dla potomnych. Deal?

Leszek Śledziński

Emerytowany dziennikarz motoryzacyjny portalu Jednoślad.pl

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button