Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje stanowisko w sprawie odbierania kierowcom prawa jazdy: Nowe przepisy są niezgodne z konstytucją

Adam Bodnar,  Rzecznik Praw Obywatelskich ocenia, iż dotychczasowa praktyka odbierania kierowcom uprawnień przez starostów za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h jest niezgodna z konstytucją.

RPO podkreśla, że zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest pożądane i powszechnie akceptowanie. Osiągnięcie takiego celu musi jednak zgodne z prawem konstytucyjnym, z poszanowaniem praw i wolności obywatelskich. Obecnie jednak starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu uprawnień po wpłynięciu stosownej informacji od policji o wykroczeniu. Decyzja posiada nadany rygor natychmiastowej wykonalności i obowiązuje przez trzy miesiące. Skargi obywateli w takich sprawach spotykają się z rozbieżnymi stanowiskami sądów administracyjnych. Jest więc spore zamieszanie wokół jasności oraz zgodności wprowadzonych przepisów z konstytucją.

Propozycją RPO, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, jest uzupełnienie przepisów o zapis, że organ administracji ma prowadzić postępowanie dowodowe przed wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Sama informacja przekazana staroście przez policję jest więc niewystarczającym czynnikiem do wydania przez starostę decyzji administracyjnej. Adam Bodnar kwestionuje by było to możliwe bez wyjaśnienia przez starostę, czy w ogóle doszło do wykroczenia oraz kto był jego sprawcą. Rzecznik argumentuje, że wszystkie wątpliwości powinny zostać rozstrzygnięte w każdej konkretnej sprawie przez posiadający stosowne doświadczenie i właściwe instrumentarium proceduralne sąd karny. Automatyczne nadanie decyzji starosty rygoru natychmiastowej wykonalności  – prowadzi zaś do sytuacji, w której rozpoznanie odwołania w wielu wypadkach będzie  następować po upływie trzymiesięcznego okresu, na jaki zatrzymano prawo jazdy.

RPO wystąpił zatem do przewodniczącego senackiej Komisji Ustawodawczej o zainicjowanie odpowiednich zmian legislacyjnych.

Czekamy zatem na dalszy ciąg wydarzeń związanych ze sprawą.

 

[trending]

Przemysław Borkowski

Kocha wszystko co ma dwa koła i silnik - nawet ten elektryczny. Gdyby wiertarka miała koła, też by na niej jeździł. Prywatnie fan dobrego rockowego brzmienia i kultur orientalnych.

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button