Niejasne przepisy o ruchu drogowym 2020: Kary za nie zarejestrowanie pojazdu nie są nakładane przez starostwa.

Choć wprowadzono nowe przepisy nakładające karę na nieprzerejestrowanie zakupionego pojazdu w terminie do 30 dni. Starostwa jak na razie nie stosują tej możliwości. Dlaczego?

Od stycznia br. starostowie za nieterminowe zarejestrowanie pojazdu lub niepoinformowanie o zbyciu lub nabyciu samochodu mogą nałożyć karę w wysokości nawet tysiąca złotych - informowaliśmy już o tych zmianach w przepisach. Miał to być bat na wszystkie te osoby, które zwyczajnie nie przerejestrowują zakupionych pojazdów, nie odprowadzając tym samym podatku od czynności cywilno-prawnych. Jak się jednak okazuje starości, a dokładniej obsługujący petentów pracownicy urzędowi nie nakładają tych kar. Powód? Niejasność regulacji oraz brak osób do obsługi dodatkowych czynności urzędowych.

W praktyce, głównie z powodu trudności związanych z interpretacją nowych przepisów i opracowania sposobu na określanie wysokości nakładanej kary, która wg rozporządzenia ma zawierać się w przedziale od 200 do 100 zł. Brakuje także funkcjonalnego raportu po stronie administratora systemu wspomagającego proces rejestracji pojazdów. W niektórych z większych miast starostwa przygotowują się dopiero do rozpoczęcia postępowań mających na celu nałożenie kar za nieterminowe zgłoszenie pojazdu do zarejestrowania.

Wygląda więc na to, że kary koniec końców zaczną być nakładane, ale kiedy to nastąpi, tego jeszcze nikt dokładnie nie wie. Na razie więc wygląda na to, że pomimo wprowadzenia nowych przepisów, ciężko o ich praktyczne zastosowanie.

REKLAMA

SCORPION EXO 520 AIR

Zobacz co oferuje najlepszy kask motocyklowy w segmencie.

[trending]

Inne publikacje na ten temat:

1 opinia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button