Kto może jeździć i jakim motocyklem 125 na kat. B?

Nowa Ustawa o Kierujących Pojazdami 2014, która nie weszła jeszcze w życie (skierowana póki co do Senatu) precyzuje kto i na jakim motocyklu/skuterze 125 będzie się mógł poruszać. Analizujemy zapisy nowelizacji.

 • W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
 • Czy będzie można za pośrednictwem prawa jazdy kat. B poruszać się motocyklem z manualną skrzynią biegów?
 • Ile lat po otrzymaniu prawa jazdy B można jeździć motocyklem/skuterem 125 ccm?
 • Ile KW mocy może mieć maksymalnie motocykl/skuter 125 ccm?

Z pomocą przychodzi ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami:

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„4) kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg z automatyczną skrzynią biegów pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

REKLAMA

SCORPION EXO 520 AIR

Zobacz co oferuje najlepszy kask motocyklowy w segmencie.

No dobrze. Wszystko jasne. Jednak co to znaczy automatyczna skrzynia biegów? Wyłącznie CVT czy może jeszcze inna. Tutaj odpowiedzi należy szukać w  Rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
8)  pojeździe z automatyczną skrzynią biegów – rozumie się przez to pojazd, w którym nie ma pedału sprzęgła, a w przypadku motorowerów i motocykli ręcznej dźwigni sprzęgła.

Reasumując: Za jednoślad z automatyczną skrzynią biegów uważa się każdy, który nie posiada ręcznej dźwigni sprzęgła. Bez znaczenia czy to jest półautomat czy automat CVT. Proste? Proste!

Pobierz: Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

 

Inne publikacje na ten temat:

4 opinii

 1. Tak przy okazji: 20 maja 2014 r. czyli w dniu dzisiejszym ma obradować komisja w Senacie nad ustawą o kierujących pojazdami.

  http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/5707/druk/638.pdf

  Ciekawe jakich poprawek można się spodziewać, skoro w senacie nie ma nawet wyspecjalizowanej komisji infrastruktury czy transportu. Ustawę ma rozpatrywać Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

  http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,10,1,komisja-samorzadu-terytorialnego-i-administracji-panstwowej.html

  Najbliższe posiedzenia (poza jutrzejszym) senatu odbędą się w dniach 5-6 czerwca oraz 11-12 czerwca. Na razie nie ma jeszcze planu posiedzeń i nie wiadomo, jakie ustawy będą w dalszej kolejności rozpatrywane.

  http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/planowane,1.html

 2. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej skończyła obradowanie nad ustawą o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Żadnych poprawek dotyczących uprawnień kat. B na motocykle 125 nie zgłoszono, czyli wszystko wskazuje, że jej brzmienie pozostanie bez zmian. Przed nami jeszcze posiedzenie senatu i głosowanie poprawek lub zgłoszenie wniosku o odrzucenie ustawy.

 3. Jeszcze co do tej definicji pojazdu z automatyczną skrzynią biegów, na temat której była długa dyskusja. Otóż zapis z cytowanego wyżej rozporządzenia wykonawczego – jak się okazuje – nie stanowi „widzimisię” wydającego go ministra transportu i jego urzędników, ale ma swoje umocowanie w prawodawstwie unijnym.

  Zgodnie z Dyrektywą nr 2008/65/WE z 27 czerwca 2008 r.:

  „Pojazd z automatyczną skrzynią biegów« oznacza pojazd, w którym nie ma pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii A i A1).”

  http://www.nettax.pl/serwis/imgpub/duuel/2008/168/l_16820080628pl00360037.pdf

  Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie jedno małe „ale”. Otóż przytaczana dyrektywa odnosiła się do poprzedniej dyrektywy EWG z 1991 r. dotyczącej praw jazdy, która została de facto uchylona w styczniu 2013 r., kiedy to weszły przepisy dotyczące prawa jazdy AM i A2.

  Rzecz w tym, że w nowej dyrektywie nr 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy jest wyraźnie zapisane, iż wszelkie odniesienia do uchylonej dyrektywy powinny być odnoszone do nowej dyrektywy. W niej zaś pojazd z automatyczną skrzynią biegów definiowany jest następująco:

  „Termin „pojazd wyposażony w automatyczną przekładnię” oznacza pojazd, w którym przełożenie biegów między silnikiem i kołami może być zmieniane wyłącznie przez naciśnięcie pedału przyspieszenia lub hamulca”

  http://www.nzzk.nw.pl/pdf/L40320061230PL.pdf

  A to zmienia jednak postać rzeczy, bo półautomat nie mieści się już w tej definicji. Trzeba wziąć pod uwagę, że Minister Transportu, wydając w 2012 r. rozporządzenie wykonawcze, robił to w oparciu o obowiązujące jeszcze przepisy unijne. Teraz, w związku z tak radykalną zmianą ustawy, prawie na pewno będzie musiało zostać wydane do niej nowe rozporządzenie wykonawcze.

  Z drugiej strony przytoczona definicja jest mniej precyzyjna od poprzedniej, bo przecież motocykle nie mają pedału przyspieszenia. Mało tego, nowa dyrektywa została wydana w 2006 r., a obowiązuje od 2013 r., natomiast dyrektywa zmieniająca starą dyrektywę z 1991 r. wydana została w 2008 r., przez co nie widnieje na liście aktów uchylonych (załącznik VIII dyrektywy z 2006 r.). No i powstała przez to wszystko mała zagwozdka…

  Wygląda jednak na to, że unijni urzędnicy dostrzegli ten problem i aktualnie konsultowany jest projekt dyrektywy, w którym mowa o przeniesieniu zapisów dot. szkoleń z dyrektywy 2008/65/WEW do dyrektywy 2006/126/WE. W takim układzie jest szansa, że półautomaty się zachowają. Projekt dyrektywy można przeczytać tu:

  http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&vLeXQqD5zmbMAYQ40V8kcfKXlCehQ/lDyyJa1wPw+JK5SVAw47eF02NzJJLXFBE77kGvLzo2Pu5uyjPyPE0HGhn1Yyu8a5hceFqN5ixnqYI=

  Mimo wszystko, moim zdaniem, należałoby poczekać z interpretacją zakresu uprawnień kat. B na motocykle-automaty 125 do momentu wydania nowego rozporządzenia wykonawczego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, bądź też uzyskania oficjalnego stanowiska rządu. Producenci i importerzy szczególnie powinni zabiegać o uzyskanie takiej oficjalnej informacji.

  Istnieje duża szansa, że dotychczasowe przepisy wprowadzone dyrektywą z 2008 r. nie ulegną zmianie, wziąwszy pod uwagę trwające konsultacje na szczeblu unijnym. Oby ministerstwo wzięło to pod uwagę przy wydawaniu nowego rozporządzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button