Kary za jazdę bez prawa jazdy 2015: Nowe przepisy trafiły do konsultacji

Projekt zmian w prawie o ruchu drogowym (taryfikator mandatów) trafił do konsultacji. Wkrótce będzie wiadome czy nowe, bardzo restrykcyjne sankcje zaczną obowiązywać w Polsce. Jeśli ustawa zostanie przegłosowana do czerwca, wówczas przepisy “o braku prawa jazdy” będą obowiązywać jeszcze w 2015 roku.

Przypomnijmy – posłowie PSLu wnioskują o zmianę ustawy Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. Chcą zwiększenia sankcji za kierowanie pojazdem mechanicznym bez posiadania wymaganych uprawnień na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, w postaci kary aresztu ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł. 

§ 3. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

§ 4. Jeśli sprawca popełni wykroczenie, o którym mowa w § 3, będąc uprzednio ukaranym za prowadzenie pojazdu mechanicznego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu bez posiadania uprawnienia, można orzec także zakaz prowadzenia pojazdów.

To co budzi największe kontrowersję to możliwość podjęcia przez Sąd decyzji o odebraniu pojazdu którym poruszał się kierowca – recydywista bez prawa jazdy. Zawarte jest to w § 5:

§ 5. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 4 można orzec przepadek pojazdu mechanicznego którym kierował sprawca. Orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego nie stanowiącego własności sprawcy jest możliwe jedynie wtedy, gdy kierował nim nie mając do tego uprawnień za zgodą właściciela.”.

Dodatkowo projekt zawiera propozycję prowadzenia ewidencji osób, które zostały przyłapane na jeździe bez prawa jazdy, albo uprawnień danej kategorii:

Art. 2.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 100a po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W ewidencji gromadzi się także dane o osobach, które kierowały pojazdami mechanicznymi bez odpowiednich uprawnień.”;

Projekt ustawy był już dwukrotnie opiniowany w zakresie zgodności z prawem Unii Europejskiej, teraz trwają konsultacje międzyresortowe. Ich finałem może być modyfikacja lub odrzucenie projektu. Jednak najbardziej prawdopodobnym jest skierowanie nowych przepisów pod obrady Sejmu. Wówczas koalicja rządząca może przegłosować zmiany i skierować je do podpisu Prezydenta. Ustawa w zakładanym projekcie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Ciąg dalszy pod materiałem wideo

Przeczytaj komentarz do tej sprawy.

Leszek Śledziński

Emerytowany dziennikarz motoryzacyjny portalu Jednoślad.pl

Inne publikacje na ten temat:

2 opinii

  1. Dla mnie to idiotyzm. Jazda w kasku czy bez kasku. To jest idywidualnych spraw.
    Rowerem jak jadę 40 km i motorem tyle samo to jaka jest różnica ????

  2. Kamery personalne dla policjantow drogowki, prawo do czasowego wyrejestrowania pojazdu i zniesienie karania mandatem za brak prawa jazdy przy kontroli drogowej – to niektore zalozenia projektu poslow Kukiz 15, ktore partia rzadzaca wyrzucila do kosza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button