Jak Założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – Prawo Jazdy AM

Przed 19 stycznia 2013 roku, aby otrzymać kartę motorowerową wystarczyło zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego, najczęściej na przenośnym miasteczku ruchu drogowego na zamkniętym terenie, gdzie nie było żadnego ruchu. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego Dyrektor Szkoły wydawał kartę motorowerową.

Obecnie w miejsce karty motorowerowej wprowadzono prawo jazdy kategorii AM. Aby je uzyskać należy odbyć identyczną drogę jaką odbywają kandydaci na kierowcę innych kategorii prawa jazdy. Biorąc pod uwagę, że najczęściej są to osoby niepełnoletnie w załatwianiu części spraw musi uczestniczyć również rodzic lub prawny opiekun.

Niepełnoletni kandydat na prawo jazdy kat: AM (motorowery); A1 (motocykle o poj. siln.do 125cm); B1 (czterokołowce) musi uzyskać profil kandydata na kierowcę PKK. W tym celu wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem powinien udać się do Urzędu zgodnie z miejscem zameldowania albo udokumentowanym miejscem zamieszkania mając ze sobą następujące dokumenty:

– orzeczenie lekarskie ( na specjalnym druku) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi od lekarza upoważnionego do badań kierowców i kandydatów na kierowców ( nie może to być zaświadczenie wypisane odręcznie na recepcie przez lekarza pierwszego kontaktu- takie przypadki czasami się zdarzają),

– zdjęcie z profilu ( nie może być paszportowe),

Bądź zawsze na bieżąco dzięki Jednoślad.pl News

– dokument potwierdzający tożsamość, jeżeli nie ma w nim PESEL-u, dodatkowo zaświadczenie z wydziału ewidencji ludności z numerem nadanego PESEL-u,

– dokument potwierdzający tożsamość rodzica lub opiekuna,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie szkolenia i otrzymanie prawa jazdy oraz wzięcia na siebie odpowiedzialności za następstwa spowodowane podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych do czasu pełnoletniości podopiecznego,

Inne publikacje na ten temat:

– wniosek o wydanie prawa jazdy,

– dokument potwierdzający miejsce zamieszkania- jeżeli miejsce zamieszkania nie jest zgodne z miejscem zameldowania.

Każdy, kto chce się zapisać na kurs prawa jazdy AM musi wcześniej założyć profil kierowcy w urzędzie, a to nie jest proste. Tłumaczy Jan Szumiał z Praskiej Auto Szkoły.
Każdy, kto chce się zapisać na kurs prawa jazdy AM musi wcześniej założyć profil kierowcy w urzędzie, a to nie jest proste. Tłumaczy Jan Szumiał z Praskiej Auto Szkoły.

Po złożeniu tych dokumentów Urząd nadaje profil kandydata na kierowcę. Należy z nim udać się do ośrodka, w którym kandydat zamierza odbyć szkolenie. Ośrodek pobiera profil drogą elektroniczną. Dopiero wtedy możliwe jest rozpoczęcie szkolenia.

Po skończonym szkoleniu i otrzymaniu wyniku pozytywnego z egzaminu wewnętrznego(teoretyczny i praktyczny) profil przesyłany jest do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wskazanego przez osobę szkoloną, w którym zainteresowany ustala termin egzaminu państwowego.

Gdy egzamin zakończy się wynikiem pozytywnym profil przesyłany jest drogą elektroniczną do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, gdzie prawo jazdy jest wytwarzane i odsyłane do Urzędu, w którym zakładany był profil. „Jakie to proste!”

 Opracowanie Jan Szumiał, Praska Auto Szkoła.

Leszek Śledziński

Emerytowany dziennikarz motoryzacyjny portalu Jednoślad.pl

Inne publikacje na ten temat:

5 opinii

  1. Jeżeli posiadam już karte motorowerową i chce wymienić ją na AM, to muszę zrobić badania lekarskie ? Czy idąc do lekarza, mam iśc do niego z jakimś zaświadczeniem, i czy po wizycie lekarz, po wcześniejszym poinformowaniu, da mi kwitek o przeciwskazaniach do jazdy, i mam sięz tym udać odrazu do Starostwa ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button