Aktualnie czytasz:
Jak Założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) - Prawo Jazdy AM
5

Przed 19 stycznia 2013 roku, aby otrzymać kartę motorowerową wystarczyło zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego, najczęściej na przenośnym miasteczku ruchu drogowego na zamkniętym terenie, gdzie nie było żadnego ruchu. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego Dyrektor Szkoły wydawał kartę motorowerową.

Obecnie w miejsce karty motorowerowej wprowadzono prawo jazdy kategorii AM. Aby je uzyskać należy odbyć identyczną drogę jaką odbywają kandydaci na kierowcę innych kategorii prawa jazdy. Biorąc pod uwagę, że najczęściej są to osoby niepełnoletnie w załatwianiu części spraw musi uczestniczyć również rodzic lub prawny opiekun.

Niepełnoletni kandydat na prawo jazdy kat: AM (motorowery); A1 (motocykle o poj. siln.do 125cm); B1 (czterokołowce) musi uzyskać profil kandydata na kierowcę PKK. W tym celu wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem powinien udać się do Urzędu zgodnie z miejscem zameldowania albo udokumentowanym miejscem zamieszkania mając ze sobą następujące dokumenty:

- orzeczenie lekarskie ( na specjalnym druku) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi od lekarza upoważnionego do badań kierowców i kandydatów na kierowców ( nie może to być zaświadczenie wypisane odręcznie na recepcie przez lekarza pierwszego kontaktu- takie przypadki czasami się zdarzają),

 
Czytaj
REKLAMA

Poznaj Junaka M12 Vintage 125 na prawo jazdy B

Bądź oryginalny i wyróżnij się na drodze z Junakiem M12 Vintage 125. Niezawodny silnik z wtryskiem paliwa. Szprychowe, duże koła. System hamulcowy CBS. Do tego matowe malowanie i potężna doza komfortu zarówno podczas jazdy po mieście, jak również wszędzie tam, gdzie poniesie wzrok. Spełnij swoje marzenia o nowym Junaku. Już za 9 199 PLN.

- zdjęcie z profilu ( nie może być paszportowe),

- dokument potwierdzający tożsamość, jeżeli nie ma w nim PESEL-u, dodatkowo zaświadczenie z wydziału ewidencji ludności z numerem nadanego PESEL-u,

 
Czytaj
REKLAMA

Poznaj Garaż BMW pełen motocykli gotowych do odbioru.

W ofercie Garaż BMW odnajdziesz fabrycznie nowy bądź używany motocykl w doskonałym stanie. Wejdź i sprawdź jak blisko jest Twój wymarzony motocykl BMW.Skorzystaj z atrakcyjnego finansowania w programie BMW 3asy ride

- dokument potwierdzający tożsamość rodzica lub opiekuna,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie szkolenia i otrzymanie prawa jazdy oraz wzięcia na siebie odpowiedzialności za następstwa spowodowane podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych do czasu pełnoletniości podopiecznego,

- wniosek o wydanie prawa jazdy,

- dokument potwierdzający miejsce zamieszkania- jeżeli miejsce zamieszkania nie jest zgodne z miejscem zameldowania.

Każdy, kto chce się zapisać na kurs prawa jazdy AM musi wcześniej założyć profil kierowcy w urzędzie, a to nie jest proste. Tłumaczy Jan Szumiał z Praskiej Auto Szkoły.

Każdy, kto chce się zapisać na kurs prawa jazdy AM musi wcześniej założyć profil kierowcy w urzędzie, a to nie jest proste. Tłumaczy Jan Szumiał z Praskiej Auto Szkoły.

Po złożeniu tych dokumentów Urząd nadaje profil kandydata na kierowcę. Należy z nim udać się do ośrodka, w którym kandydat zamierza odbyć szkolenie. Ośrodek pobiera profil drogą elektroniczną. Dopiero wtedy możliwe jest rozpoczęcie szkolenia.

Po skończonym szkoleniu i otrzymaniu wyniku pozytywnego z egzaminu wewnętrznego(teoretyczny i praktyczny) profil przesyłany jest do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wskazanego przez osobę szkoloną, w którym zainteresowany ustala termin egzaminu państwowego.

Gdy egzamin zakończy się wynikiem pozytywnym profil przesyłany jest drogą elektroniczną do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, gdzie prawo jazdy jest wytwarzane i odsyłane do Urzędu, w którym zakładany był profil. „Jakie to proste!”

 Opracowanie Jan Szumiał, Praska Auto Szkoła.
Jaka jest Twoja reakcja?
100%
0%
0%