Zakup motocykla: ile mam czasu na przerejestrowanie? Nadchodzą zmiany w prawie. Będzie lepiej?

Do Sejmu trafił rządowy projekt zmian. Jest w nim propozycja wydłużenia terminów na zarejestrowanie pojazdu

W skrócie
  • Do Sejmu trafił projekt zmian w prawie w myśl, którego wydłuży się okres czasu na rejestrację motocykla. Obecnie każdy kto kupi motocykl ma 30 dni na przerejestrowanie jednośladu. Jeśli zmiany w prawie wejdą w życie, użytkownicy będą mieli na to 60 dni.
  • Więcej informacji o zmianach w prawie znajdziesz na naszej stronie głównej, jednoslad.pl

Zakup motocykla to jedna z najfajniejszych spraw jakie może zrobić motocyklista. Niestety przerejestrowanie jednośladu i ogarnięcie papierów już do najprzyjemniejszych nie należy – tym bardziej w dobie COVID-19. W związku z problemami na jakie trafiają wszyscy petenci do sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie poszczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych oraz reagowaniem na sytuacje kryzysowe. W pakiecie zmian znajdziemy również propozycję wydłużenia terminów na zarejestrowanie motocykli oraz innych pojazdów.

Do Sejmu trafił projekt zmian w prawie, których głównym zadaniem będzie walka z Covid-19 oraz reagowanie na wywołane obecnością koronawirusa sytuacje kryzysowe. Jedną z proponowanych zmian jest wydłużenie czasu na zarejestrowanie motocykla. Dzisiaj po zakupie pojazdu mamy 30 dni na przerejestrowanie motocykla. Propozycja zmian nie uchyla obowiązku rejestracji, natomiast wydłuża czas na wykonanie tej czynności. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, auto projektu proponuje zamiast 30 dni, podwojenie czasu na rejestracje. Oznacza to, że jeżeli projekt zmian zostanie uchwalony i wdrożony do życia, to każdy z nas będzie mieć 60 dni na rejestracje motocykla, co wydaje całkiem niezłym pomysłem. Zważywszy na to, że wielu z nas wydaje wszystkie pieniądze na zakup wymarzonej zabawki. Do tego dochodzi zakup sprzętu motocyklowego i na przerejestrowanie motocykla często nie starcza kasy. Jeśli zmiany wejdą w życie, problem stanie się mniej dotkliwy.

Ile mam czasu na przerejestrowanie motocykla?

Propozycja zmiany w prawie związana z wydłużeniem terminu na rejestrację motocykla nie zniesie obowiązku rejestracji pojazdu oraz nie spowoduje rezygnacji z określenia terminu rejestracji, Dotyczy ona tylko i wyłącznie wydłużenia jego czasu z 30 do 60 dni i dotyczyć będzie tylko i wyłącznie okresu od dnia wdrożenia ustawy w życie do momentu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego. Dodatkowo warto zaznaczyć, że liberalizacja prawa będzie dotyczyć tylko i wyłącznie pojazdów, w tym motocykli sprowadzonych z Unii Europejskiej

Umowa kupna-sprzedaży motoroweru 2021 [PDF]

Uzasadnienie projektu zmian:

W związku z przedłużającą się nadzwyczajną sytuacją i trwającym stanem epidemii oraz koniecznością podjęcia w związku z tym działań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, proponuje się dodanie art. 31ia, który w okresie od dnia ogłoszenia projektowanej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii spowodowanego COVID-19 wydłużałby z 30 do 60 dni terminy: na zarejestrowanie pojazdu, niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, o których mowa w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn.zm.). Przesłanką do wydłużenia omawianych terminów jest przedłużający się stan epidemii, który może wpływać na wydłużenie czasu obsługi interesantów w organach rejestrujących pojazdy. Może również utrudniać właścicielom pojazdów terminowe dopełnienie ustawowych obowiązków, nawet jeżeli część z nich nie generuje wizyty obywatela w urzędzie (np. możliwość złożenia zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu przez e-PUAP lub pocztą). Należy przy tym mieć na uwadze, że niedochowanie przez właściciela pojazdu tych terminów wiąże się sankcjami określonymi w art. 140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (kary pieniężne). Wydłużenie ustawowych terminów z 30 do 60 dni wpłynie na rozłożenie w czasie realizacji obowiązków ustawowych przez właścicieli pojazdów, a tym samym ułatwi organizację bezpiecznej pracy w organach rejestrujących i pomoże zmniejszyć ich obciążenie w okresie zagrożenia COVID-19, nie wpływając jednocześnie znacząco na aktualność danych o pojazdach zarejestrowanych oraz ich właścicielach, gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Wydłużone przez nowy przepis terminy na rejestrację pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej oraz zawiadomienie o zbyciu i nabyciu z 30 do 60 dni będą obowiązywały od dnia ogłoszenia projektowanej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Przeczytaj również:

Rejestracja motocykla przez Internet: Czy to możliwe?

Ciąg dalszy pod materiałem wideo

Inne publikacje na ten temat:

2 opinii

  1. Świetnie tyle tylko, że nie ma obowiązku przerejestrowania motocykla czy motoroweru…jest natomiast obowiązek zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdy w ciągu 30 dni…. :) Przed takim artykułem warto zasięgnąć porady prawnika ;)

  2. Informacja z 11 Marca 2021r : “W ciągu 30 dni od kupna używanego auta należy zgłosić nabycie pojazdu. Za niepoinformowanie urzędu grozi od 200 do 1000 zł kary. Zawiadomienie można złożyć przez internet. Auta nie trzeba przerejestrowywać.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button