znaki ostrzegawcze

0

Znaki ostrzegawcze - co charakteryzuje tę grupę znaków?
Katalog

Znaki ostrzegawcze - co charakteryzuje tę grupę znaków?

Jak wszystkie inne rodzaje znaków, znaki ostrzegawcze przynależą do części systemu znaków drogowych obowiązujących na terenie Polski. Stosowane są nie…
Znak A-34: wypadek drogowy
Prawo

Znak A-34: wypadek drogowy

Znak ostrzega przed miejscem, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów. Znak ustawiany…
Znak A-33: zator drogowy
Prawo

Znak A-33: zator drogowy

nak ostrzega przed częstym występowaniem zablokowania ruchu ze względu na natężenie ruchu pojazdów, gdy stojące pojazdy mogą nie zostać w…
Znak A-32: oszronienie jezdni
Prawo

Znak A-32: oszronienie jezdni

Znak ostrzega przed mogącym występować na drodze oszronieniem jezdni lub gołoledzią. Stosowany jest wyłącznie w okresie zimowym przed mostami i…
Znak A-31: niebezpieczne pobocze
Prawo

Znak A-31: niebezpieczne pobocze

Znak ostrzega przed niebezpiecznym poboczem (wąskim, miękkim, zbyt wysokim lub obniżonym) lub końcem pobocza bitumicznego przechodzącego w ziemne. Znak z…
Znak A-30: inne niebezpieczeństwo
Prawo

Znak A-30: inne niebezpieczeństwo

Znak ostrzega przed niebezpieczeństwem innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą…
Znak A-29: sygnały świetlne
Prawo

Znak A-29: sygnały świetlne

Znak ostrzega przed miejscem, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Znak stosuje się..
Znak A-28: sypki żwir
Prawo

Znak A-28: sypki żwir

Znak ostrzega przed odcinkiem drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów. Dotyczy to przede wszystkim…
Znak A-27: nabrzeże lub brzeg rzeki
Prawo

Znak A-27: nabrzeże lub brzeg rzeki

Znak ostrzega przed odcinkiem drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego w odległości mniejszej…
Znak A-26: lotnisko
Prawo

Znak A-26: lotnisko

Znak ostrzega przed możliwością nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca. Znak stosuje się w pobliżu lotnisk, gdzie nagłe…
Znaki A-25: spadające odłamki skalne
Prawo

Znaki A-25: spadające odłamki skalne

nak ostrzega przed miejscem, w którym na drogę mogą staczać się lub zalegać na niej odłamki skalne, stanowiące niebezpieczeństwo dla…
Znak A-24: rowerzyści
Prawo

Znak A-24: rowerzyści

Znak ostrzega przed miejscem, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów. Umieszcza się go też przed przejazdem dla rowerzystów…
Znak A-23: stromy podjazd
Prawo

Znak A-23: stromy podjazd

Znak ostrzega przed znacznym wzniesieniem drogi, co najmniej 8% w terenie górskim, a na pozostałych drogach co najmniej 6%, bądź…
Znak A-22: niebezpieczny zjazd
Prawo

Znak A-22: niebezpieczny zjazd

Znak ostrzega przed znacznym spadkiem podłużnym drogi, co najmniej 10% w terenie górskim, a na pozostałych drogach co najmniej 7%,…
Znak A-20: odcinek jezdni o ruchu dwu....
Prawo

Znak A-20: odcinek jezdni o ruchu dwu....

Znak ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową przed miejscem, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.
Znak A-21: tramwaj
Prawo

Znak A-21: tramwaj

Znak ostrzega przed przecięciem drogi przez tory tramwajowe w taki sposób, że kierujący mogą nie zorientować się odpowiednio wcześnie o…
Znak A-19: boczny wiatr
Prawo

Znak A-19: boczny wiatr

Znak ostrzega przed miejscem, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru, np. przy wyjeździe z gęstego lasu, głębokiego wykopu,…
Znak A-18b: zwierzęta dzikie
Prawo

Znak A-18b: zwierzęta dzikie

Znak ostrzega przed możliwością napotkania na drodze zwierząt dzikich. Stosuje się go do oznaczania miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące…
Znak A-18a: zwierzęta gospodarskie
Prawo

Znak A-18a: zwierzęta gospodarskie

Znak ostrzega przed możliwością napotkania na drodze zwierząt gospodarskich. Stosuje się go do oznaczania miejsc, w których odbywa się regularny…
Znak A-17: dzieci
Prawo

Znak A-17: dzieci

Znak ostrzega przed miejscem na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Znak umieszcza się…
Znak A-16: przejście dla pieszych
Prawo

Znak A-16: przejście dla pieszych

Znak ostrzega przed przejściem dla pieszych. Umieszcza się go przed przejściem bez sygnalizacji świetlnej na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej…
Znak A-15: śliska jezdnia
Prawo

Znak A-15: śliska jezdnia

Znak ostrzega przed możliwością poślizgu pojazdu z powodu zmniejszonej szorstkości jezdni spowodowanej w szczególności: zmianą nawierzchni jezdni...
Znak A-14: roboty na drodze
Prawo

Znak A-14: roboty na drodze

Znak ostrzega przed miejscem, w którym prowadzone są na drodze roboty, gdzie kierujący może spotkać osoby pracujące na drodze lub…
Znak A-13: ruchomy most
Prawo

Znak A-13: ruchomy most

Znak ostrzega przed mostem o ruchomym przęśle. Umieszczany jest przed wjazdem na czynny most zwodzony i obrotowy.
Znak A-12c: zwężenie jezdni-lewostronne
Prawo

Znak A-12c: zwężenie jezdni-lewostronne

Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących, gdy występuje zmniejszenie szerokości po…
Znak A-12a: zwężenie jezdni-dwustronne
Prawo

Znak A-12a: zwężenie jezdni-dwustronne

Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących, gdy występuje zmniejszenie szerokości po…
Znak A-12b: zwężenie jezdni-prawostronne
Prawo

Znak A-12b: zwężenie jezdni-prawostronne

Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących, gdy występuje zmniejszenie szerokości po…
Znak A-11a: próg zwalniający
Prawo

Znak A-11a: próg zwalniający

Znak ostrzega przed progiem zwalniającym - wypukłością zastosowaną na jezdni w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
Znak A-11: nierówna droga
Prawo

Znak A-11: nierówna droga

Znak ostrzega przed odcinkiem jezdni na którym występują poprzeczne nierówności jezdni, które mogą być niebezpieczne dla ruchu lub obniżają komfort…
Znak A-10: przejazd kolejowy bez zapór
Prawo

Znak A-10: przejazd kolejowy bez zapór

Znak ostrzega przed przejazdem kolejowym niewyposażonym w zapory lub półzapory. Przejazd może być wyposażony w samoczynną sygnalizację świetlną. W przypadku…
Back to top button