Skrzyżowanie dróg ma nową definicję – to zapowiedź problemów dla kierowców

Nowa definicja skrzyżowania w polskim prawie - problem kierowców

Nowa definicja skrzyżowania w polskim prawie - problem kierowców
  • Nowa definicja skrzyżowania w Polsce - co się zmieniło?
  • Nowy pretekst do wręczania kierowcom mandatów na skrzyżowaniach
  • Ministerialna awantura o to co jest, a co nie jest skrzyżowaniem - szczegóły

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym wniosła do kodeksu nową interpretację sformułowania “skrzyżowanie dróg”. Z pozoru nieistotny detal wywołał gorącą dyskusję prawników, a nawet interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich. Okazuje się, że nowe rozumienie pojęcia skrzyżowania może stać się pretekstem do wręczania kierowcom mandatów i punktów karnych.

1 000 zł mandatu i 10 punktów karnych za wyprzedzanie motocyklem na skrzyżowaniu, które jeszcze do niedawna nie było skrzyżowaniem? To teoretycznie możliwe w obecnym stanie prawnym. Na problemach w interpretacji nowego zapisu definicji skrzyżowania mogą stracić wyłącznie kierowcy.

O co chodzi z nową definicją skrzyżowania w Polsce?

Powodem zamieszania jest wejście w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Pojawiła się w niej inna niż dotychczas definicja sformułowania “skrzyżowanie dróg”. Celem zabiegu było uporządkowanie nomenklatury i stosowanej w tym zakresie praktyki. Niestety okazało się, że jednocześnie nowa definicja znacznie rozszerza listę elementów infrastruktury, które zgodnie z jej treścią można uznać za skrzyżowanie.

Dla porządku przytaczamy starą oraz nową definicję skrzyżowania. Nie przejmujcie się, jeżeli nie dostrzeżecie żadnych sensownych różnic. Poniżej wyjaśnimy, na czym polega problem.

Stara definicja skrzyżowania:

Skrzyżowanie to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną.

Nowa definicja skrzyżowania:

Część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną.

Według nowej definicji, w pojęciu skrzyżowania mieszczą się takie miejsca jak np. zjazd na parking przy trasie kilkupasmowej czy jezdnia do zawracania. Po zmianie obejmuje ona bowiem połączenia międzyjezdniowe.

Ministerialna awantura o to co jest, a co nie jest skrzyżowaniem

Z interpretacją nowych przepisów mają problem nawet prawnicy, nic zatem dziwnego, że statystyczny kierowca samochodu czy motocyklista może być całkowicie skonfundowany, gdy otrzyma od policjanta mandat za złamanie przepisów na skrzyżowaniu, o którego istnieniu nie miał pojęcia. Sprawa wbrew pozorom jest poważna, gdyż potwierdzono już przypadki wystawienia kierowcom mandatów w podobnych sytuacjach. Zajął się nią zatem Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek.

Wystosował on pismo do Ministra Infrastruktury, w którym wezwał do zapewnienia zrozumiałych dla uczestników ruchu drogowego informacji i wyjaśnień co do nowych przepisów rzutujących bezpośrednio na ich sytuację prawną. Zaznaczył, że brak jednoznacznej interpretacji tak ważnego przepisu może powodować poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na pismo odpowiedział Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury:

– […] celem ustawy – wyrażonym wprost – nie było rozszerzenie rodzajów infrastruktury, która powinna stanowić skrzyżowanie, ani tym bardziej zmiana zasad ruchu drogowego. Celem tym było wyłącznie uporządkowanie nomenklatury i stosowanej w tym zakresie praktyki. Nowa definicja skrzyżowania nie zmienia dotychczasowego sposobu klasyfikowania skrzyżowań, ani nie wpływa na stosowanie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z wyjątkiem przypadku połączenia dwóch lub większej liczby jezdni jednej drogi.

Ministerstwo zorganizowało spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jego efektem było ustalenie, że nie ma powodów do zmiany dotychczasowego postępowania Policji, które wynikałyby z nowelizacji ustawy. Przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych zobowiązali się do podjęcia działań zmierzających do ujednolicenia praktyki postępowania policjantów podczas ujawniania naruszeń przepisów o ruchu drogowym.

Możemy się zatem spodziewać, że problem mandatów za wyprzedzanie na skrzyżowaniach, które do niedawna nimi nie były, zostanie wkrótce rozwiązany. Policja powinna otrzymać odpowiednie instrukcje “z góry” i nie wymierzać kar opartych na interpretacji nowych przepisów.

Inne publikacje na ten temat:

1 opinia

  1. Parking jest drogą wewnętrzną, a dojazd do niego jest zjazdem, dlatego krzyżowanie drogi twardej z wjazdem na parking nie jest skrzyżowaniem.
    Natomiast nie wiem co autor artykułu rozumie pod pojęciem jezdni do zawracania?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button