znaki nakazu

0

Znak C-19: koniec nakazu używania łańcuchów…
Prawo

Znak C-19: koniec nakazu używania łańcuchów…

Znak oznacza miejsce, w którym nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych przestaje obowiązywać.
Znak C-18: nakaz używania łańcuchów…
Prawo

Znak C-18: nakaz używania łańcuchów…

Znak oznacza, że kierujący pojazdem silnikowym ma obowiązek stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych. Stosowany w okresie…
Znak C-17: nakazany kierunek jazdy dla pojazdów…
Prawo

Znak C-17: nakazany kierunek jazdy dla pojazdów…

Znak wskazuje kierunek jazdy na skrzyżowaniu dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami…
Znak C-16a: koniec drogi dla pieszych
Prawo

Znak C-16a: koniec drogi dla pieszych

Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych.
Znak C-16: droga dla pieszych
Prawo

Znak C-16: droga dla pieszych

Znak nakazuje pieszym korzystanie z drogi przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego. Stosowany tam, gdzie ze względu na duże natężenie ruchu…
Znak C-15: koniec prędkości minimalnej
Prawo

Znak C-15: koniec prędkości minimalnej

Znak oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
Znak C-14: prędkość minimalna
Prawo

Znak C-14: prędkość minimalna

Znak oznacza obowiązek jazdy z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę przy zachowaniu ograniczeń prędkości…
Znak C-13a: koniec drogi dla rowerów
Prawo

Znak C-13a: koniec drogi dla rowerów

Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
Znak C-13: droga dla rowerów
Prawo

Znak C-13: droga dla rowerów

Znak nakazuje kierującemu rowerem jednośladowym jazdę drogą dla rowerów.
Znak C-12: ruch okrężny
Prawo

Znak C-12: ruch okrężny

Znak nakazuje kierującemu jazdę dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku (skrzyżowanie o ruchu okrężnym). Znak C-12 najczęściej…
Znak C-11: nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku
Prawo

Znak C-11: nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku

Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni z lewej lub prawej strony znaku. Umieszczany jest w miejscu rozdzielenia…
Znak C-10: nakaz jazdy z lewej strony znaku
Prawo

Znak C-10: nakaz jazdy z lewej strony znaku

Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni po lewej stronie znaku, lecz nie oznacza jednocześnie jezdni jednokierunkowej.
Znak C-9: nakaz jazdy z prawej strony znaku
Prawo

Znak C-9: nakaz jazdy z prawej strony znaku

Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni z prawej strony znaku. Umieszczony na pasie dzielącym drogi oznacza początek…
Znak C-8: nakaz jazdy w prawo lub w lewo
Prawo

Znak C-8: nakaz jazdy w prawo lub w lewo

Znak nakazuje kierującemu jazdę w prawo lub w lewo. Stosowany, gdy zabroniona jest jazda prosto.
Znak C-7: nakaz jazdy prosto lub w lewo
Prawo

Znak C-7: nakaz jazdy prosto lub w lewo

Znak nakazuje kierującemu jazdę prosto lub w lewo. Stosowany na skrzyżowaniach o więcej niż czterech wlotach, gdy nie można zastosować…
Znak C-6: nakaz jazdy prosto lub w prawo
Prawo

Znak C-6: nakaz jazdy prosto lub w prawo

Znak nakazuje kierującemu jazdę prosto lub w prawo. Stosowany na skrzyżowaniach o więcej niż czterech wlotach, gdy nie można zastosować…
Znak C-5: nakaz jazdy prosto
Prawo

Znak C-5: nakaz jazdy prosto

Znak nakazuje kierującemu jazdę prosto. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy. Często…
Znak C-4: nakaz jazdy w lewo za znakiem
Prawo

Znak C-4: nakaz jazdy w lewo za znakiem

Znak nakazuje kierującemu skręt w lewo za znakiem. Stosowany analogicznie jak znak C-2.
Znaki C-3: nakaz jazdy w lewo przed znakiem
Prawo

Znaki C-3: nakaz jazdy w lewo przed znakiem

Znak nakazuje kierującemu skręt w lewo przed znakiem. Stosowany analogicznie jak znak C-1.
Znak C-2: nakaz jazdy w prawo za znakiem
Prawo

Znak C-2: nakaz jazdy w prawo za znakiem

Znak nakazuje kierującemu skręt w prawo za znakiem. Znak ten umieszczony jest obok jezdni, której dotyczy i obowiązuje na najbliższym…
Znak C-1: nakaz jazdy w prawo przed znakiem
Prawo

Znak C-1: nakaz jazdy w prawo przed znakiem

Znak nakazuje kierującemu skręt w prawo przed znakiem. Znak ten umieszczony jest na przedłużeniu osi części jezdni, jadących którą nakaz…
Back to top button