znaki nakazu

0

Znak C-19: koniec nakazu używania łańcuchów...
Prawo

Znak C-19: koniec nakazu używania łańcuchów...

Znak oznacza miejsce, w którym nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych przestaje obowiązywać.
Znak C-18: nakaz używania łańcuchów...
Prawo

Znak C-18: nakaz używania łańcuchów...

Znak oznacza, że kierujący pojazdem silnikowym ma obowiązek stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych. Stosowany w okresie…
Znak C-17: nakazany kierunek jazdy dla pojazdów...
Prawo

Znak C-17: nakazany kierunek jazdy dla pojazdów...

Znak wskazuje kierunek jazdy na skrzyżowaniu dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami…
Znak C-16a: koniec drogi dla pieszych
Prawo

Znak C-16a: koniec drogi dla pieszych

Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych.
Znak C-16: droga dla pieszych
Prawo

Znak C-16: droga dla pieszych

Znak nakazuje pieszym korzystanie z drogi przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego. Stosowany tam, gdzie ze względu na duże natężenie ruchu…
Znak C-15: koniec prędkości minimalnej
Prawo

Znak C-15: koniec prędkości minimalnej

Znak oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
Znak C-14: prędkość minimalna
Prawo

Znak C-14: prędkość minimalna

Znak oznacza obowiązek jazdy z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę przy zachowaniu ograniczeń prędkości…
Znak C-13a: koniec drogi dla rowerów
Prawo

Znak C-13a: koniec drogi dla rowerów

Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
Znak C-13: droga dla rowerów
Prawo

Znak C-13: droga dla rowerów

Znak nakazuje kierującemu rowerem jednośladowym jazdę drogą dla rowerów.
Znak C-12: ruch okrężny
Prawo

Znak C-12: ruch okrężny

Znak nakazuje kierującemu jazdę dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku (skrzyżowanie o ruchu okrężnym). Znak C-12 najczęściej…
Back to top button