Więcej na paragonie, a mniej w zbiorniku paliwa? Czy stacje paliw oszukują kierowców?

Dystrybutory są systematycznie kontrolowane, ale...

W skrócie
  • Więcej na paragonie, a mnie w zbiorniku paliwa - czy stacje paliw oszukują kierowców?
  • Kontrolą pracy dystrybutorów zajmuje się Urząd Miar
  • Kontrola ubiegłego roku wykazała, że nadal można natrafić na stacje, gdzie dystrybutory przekraczają limit błędu pomiarowego

W ostatnich latach rosnące ceny paliw stały się istotnym problemem dla wielu kierowców w Polsce. W obliczu rosnących kosztów, niepokój o to, czy otrzymujemy faktycznie tyle paliwa, ile płacimy, staje się coraz bardziej powszechny. Czy stacje paliw w Polsce oszukują kierowców? Jakie są mechanizmy kontroli i jakie działania podejmuje Urząd Miar, aby zapewnić uczciwość na rynku paliw?

W Polsce działa wiele sieci stacji paliw, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Wśród nich znajdują się m.in. Orlen, Lotos, BP, Shell czy Circle K. Konkurencja na rynku jest zacięta, co z jednej strony powinno sprzyjać jakości usług, ale z drugiej może prowadzić do pokus związanych z nieuczciwymi praktykami. Kierowcy coraz częściej zgłaszają przypadki, w których mają wątpliwości co do ilości zatankowanego paliwa. W mediach społecznościowych i na forach internetowych pojawiają się historie o paragonach wskazujących wyższą ilość paliwa niż ta, która rzeczywiście trafiła do zbiornika. Skargi te wzbudzają zrozumiały niepokój i wymagają dokładnego zbadania.

W Polsce za kontrolę jakości paliwa oraz zgodności ilości tankowanego paliwa odpowiada Urząd Miar. Jest to instytucja, której zadaniem jest dbanie o to, aby wszystkie miary i wagi używane w obrocie handlowym były zgodne z przepisami. Urząd Miar przeprowadza regularne inspekcje stacji paliw, sprawdzając m.in. kalibrację dystrybutorów paliw. Dystrybutory paliw muszą być regularnie kalibrowane, aby zapewnić, że pomiary są dokładne. Każda stacja paliw powinna posiadać certyfikat potwierdzający zgodność urządzeń z normami. Inspektorzy Urzędu Miar sprawdzają te urządzenia, korzystając z precyzyjnych narzędzi pomiarowych. Jeśli stacja paliw zostanie przyłapana na oszustwie, grożą jej surowe kary finansowe oraz utrata licencji.

Najważniejsze informacje:

  1. Czy stacje paliw oszukują kierowców? Dystrybutory systematycznie kontrolowane są przez Urząd Miar.
  2. Przeprowadzane na przestrzeni lat kontrole pokazują, że za każdym razem jest co najmniej kilka dystrybutorów, które nie mieszczą się w prawnie określonym błędzie pomiarowym.
  3. Błąd pomiarowy wynosi 0,5% i dotyczy on zarówno zbyt dużej, jak i zbyt małej ilości paliwa.

Przeczytaj koniecznie:

Alkohol zniknie ze stacji paliw – Ministerstwo Zdrowia przygotowuje ustawę

Rola Urzędu Miar

Urząd Miar odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu uczciwości na rynku paliw. Przeprowadza on regularne kontrole stacji paliw, zarówno zapowiedziane, jak i niezapowiedziane. Inspektorzy sprawdzają kalibrację dystrybutorów, dokładność miar oraz dokumentację techniczną urządzeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Urząd Miar ma prawo nałożyć kary finansowe na właścicieli stacji paliw. W skrajnych przypadkach może dojść do zamknięcia stacji lub odebrania licencji na prowadzenie działalności. Urząd Miar współpracuje również z innymi instytucjami, takimi jak Inspekcja Handlowa czy policja, aby skutecznie przeciwdziałać oszustwom. W ubiegłym roku instytucja ta również przeprowadziła kontrolę w 322 stacjach paliw i błąd został wykryty w 12 odmierzaczach paliw i 1 odmierzaczu gazu. Najgorzej sytuacja prezentuje się w województwie małopolskim, gdzie w 5% miejsc stwierdzono nieprawidłowości (Okręgowy Urząd Miar w Krakowie sprawdził 68 stacji).

Sam proces przeprowadzania kontroli budzi jednak sporo kontrowersji, gdyż Urząd Miar pomimo posiadania prawa do sprawdzania dystrybutorów musi zapowiedzieć swoją wizytę co najmniej siedem dni wcześniej. Z tego obowiązku zwolniony jest jedynie, jeśli chodzi o wykroczenie lub przestępstwo. W tym czasie właściciele stacji paliw mają zatem jednak sporo czasu, aby specjalnie utworzone usterki usunąć i tym samym wpłynąć na wskazania na dystrybutorze w momencie kontroli.

Minimalny błąd jest dopuszczalny

W Polsce dopuszczalny błąd pomiarowy dla dystrybutorów paliw na stacjach benzynowych jest ściśle określony przez przepisy prawa i normy techniczne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki oraz wytycznymi Głównego Urzędu Miar, dopuszczalne odchylenie w ilości wydawanego paliwa wynosi:

  • ±0,5% dla nowych dystrybutorów oraz dla dystrybutorów w użyciu, ale podlegających regularnej kontroli i kalibracji.

Oznacza to, że przy tankowaniu 100 litrów paliwa, różnica między ilością wyświetlaną na dystrybutorze a faktycznie wydaną może wynosić maksymalnie 1 litr, zarówno w nadmiarze, jak i w niedomiarze. Przyjęcie błędu pomiarowego wynika bezpośrednio z oddziaływania czynników zewnętrznych na zbiorniki z paliwem. Zarówno różnice w ciśnieniu, temperaturze czy wilgotności mają realny wpływ na ilość cieczy.

Urząd Miar odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu, że każdy litr paliwa sprzedawany na stacjach jest zgodny z deklaracjami na paragonach. Regularne kontrole, surowe kary oraz współpraca z innymi instytucjami są niezbędne, aby przeciwdziałać nieuczciwym praktykom. Kierowcy powinni być świadomi swoich praw i obowiązków, aby skutecznie bronić się przed ewentualnymi oszustwami. Zachowanie paragonów, zgłaszanie nieprawidłowości oraz wybieranie renomowanych stacji paliw to podstawowe kroki, które mogą pomóc w zabezpieczeniu się przed oszustwem. Tylko wspólne działania mogą zapewnić uczciwość na rynku paliw i sprawić, że każdy litr zatankowanego paliwa będzie zgodny z oczekiwaniami kierowców.

Wiktor Seredyński

Od małego oglądał się za motocyklami do tego stopnia, że kilkukrotnie nabił sobie guza na głowie na przydrożnej lampie. Fan dalekich podróży, garażowego majsterkowania, ale także wyścigowej jazdy na torze. Wszystkie rzeczy związane z motocyklami odbywają się oczywiście w akompaniamencie Dire Straits. Podróż i jazda jest celem, a motocykle sposobem na spełnione życie.

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button