A może czas już skończyć jeździć na motocyklu? Do jakiego wieku powinniśmy jeździć? Poznaj regulacje prawne i wyniki najnowszych badań naukowych.

Kiedy powiedzieć stop?

Czy istnieje moment, kiedy powinniśmy powiedzieć "do widzenia" naszym dwukołowym przyjaciołom?
 • Czy istnieje moment, kiedy powinniśmy powiedzieć "do widzenia" naszym dwukołowym przyjaciołom?
 • Czy wiek ma znaczenie, gdy chodzi o pasję do jazdy na motocyklu? 
 • Wiek to tylko liczba. Liczy się technika jazdy a nie lata na liczniku!
 • Dolna granica i górny wiek kierowcy jednośladu na świecie. Jak wyglądają przepisy w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, USA i Ameryce Południowej?
 • Jak starzenie się wpływa na naszą jazdę? Przegląd badań naukowych. Procesy poznawcze starzejących się kierowców.
 • Czas stanąć przed lustrem i odpowiedzieć sobie na pytanie. Kiedy powiedzieć stop?

Dzisiaj poruszymy bardzo kontrowersyjną sprawę która dzieli społeczność motocyklistów na dwa obozy: Czy istnieje moment, w którym powinniśmy powiedzieć “do widzenia” naszym dwukołowym przyjaciołom? Czy wiek ma znaczenie, gdy chodzi o pasję związaną z jazdą na motocyklu? Odpowiedź na to pytanie nigdy nie będzie łatwa. 

Wiek to tylko liczba. Liczy się technika jazdy, a nie lata na liczniku!

Wiele osób uważa, że wiek to tylko liczba i nie powinien stanowić przeszkody w kontynuowaniu hobby, które kochamy. Dość powszechna jest opinia, że sprawa nie tyczy się kwestii wieku, ale umiejętności, czy kondycji. Przecież nasz wiek w metryce może nie mieć odzwierciedlenia w tzw. wieku biologicznym. Czy dobra technika jazdy oraz utrzymana na odpowiednim poziomie kondycja fizytczna, mogą być kluczem do bezpiecznego podróżowania na dwóch kółkach, niezależnie od liczby lat na naszym karku?

Teoretycznie tak, ale należy przyjrzeć się drugiej stronie medalu. Im starszy człowiek, tym wolniejszy refleks, a kręgosłup i stawy z czasem zaczynają krzyczeć i trzeszczeć przy zejściu z siodła. Skąd mamy wiedzieć kiedy przyszedł już czas na motocyklową emeryturę?

Do dość częstych należy opinia, że często więcej szkody niosą ze sobą na drogach młodsze osoby. Zdarza się, że młodzi łakną adrenaliny i ryzyka, co niestety może prowadzić do tragicznych w skutkach wypadków, podczas gdy dojrzalsi kierowcy są spokojniejsi, gdyż ich zdrowy rozsądek gasi pragnienie drogowej brawury. Relacje pomiędzy wiekiem i trzeźwym myśleniem nie są jednak tak proste.

Prawda leży jak zwykle gdzieś pośrodku. Niejeden sześćdziesięciolatek prowadzący sportowy tryb życia może wykazać się sprawnością dużo młodszej osoby, a niejeden trzydziestolatek przytłoczony natłokiem obowiązków, zarywający nocki z powodu małego dziecka czy deadline’ów może mieć refleks i percepcje osoby w podeszłym wieku.

Istnieją pewne aspekty, które musimy brać pod uwagę, gdy mówimy o jeździe na motocyklu niezależnie od wieku. Uczciwa samoocena umiejętności i obecnego stanu psychofizycznego są kluczowe bez względu na wiek. Każdy może mieć gorszy dzień. Nie da się jednak ukryć, że konieczność i częstotliwość regularnych badań lekarskich, a także dbałość o utrzymanie dobrej kondycji fizycznej przybierają na wadze wraz z z latami na liczniku.

Dolna granica i górny wiek kierowcy jednośladu na świecie. Jak wyglądają przepisy w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, USA i Ameryce Południowej?

Minimalny wiek a poszczególne kategorie prawa jazdy na jednoślad.

Przy zbieraniu informacji dotyczących obowiązujących przepisów prawnych powiązanych z górną granicą wieku kierowców jednośladów na całym globie, w tabeli zebraliśmy także regulacje dotyczące minimalnego wieku motocyklistów na świecie.

Spoglądając na dane zawarte w poniższym zestawieniu można wysnuć dość ogólny wniosek, że minimalny wiek dla poszczególnych kategorii prawa jazdy na całym globie jest zbliżony. Najszybciej, bo w wieku 14 lat, swoją przygodę z jednośladami kat. AM mogą zacząć Polacy i Włosi, rok później obywatele Hiszpanii, którzy z kolei najszybciej, bo w wieku 2o lat, mogą zacząć przygodę z motocyklami klasy A. Na możliwość samodzielnej przejażdżki jednośladem w Europie najdłużej muszą czekać Niemcy.

*Co do Stanów Zjednoczonych,  kategorie prawa jazdy w USA różnią się. Wyróżniamy kategorię M1, M2 i M3 i nie da się ich odnieść bezpośrednio do kat. AM, A1, A2 oraz A, gdyż są regulowane innymi kryteriami (np. rodzaj pojazdu, moc silnika). Przepisy prawne dotyczące dolnej granicy wieku w USA różnią się w zależności od stanu.

Kategoria prawa jazdy

vs. minimalny wiek

Polska  Niemcy  Hiszpania  Włochy Ameryka Południowa

(Brazylia, Argentyna)

USA*

 

AM 14 16 15 14 16 M1 14-16
A1 16 16 16 16 18 M2 16-18
A2 18 18 18 18 18 M3 16-18
A 24 24 20 24 21

Górną granicę wieku, kiedy przestać jeździć mogą zdefiniować jedynie badania lekarskie.

Co do górnej granicy wiekowej posiadania motocykla w Polsce wiemy, że nie jest ona ściśle określona w prawie. Prawo jazdy kategorii A wydawane jest na 15 lat. Po osiągnięciu wieku 60 lat należy co 5 lat przechodzić badania lekarskie. W przypadku stwierdzenia przez lekarza, że zdrowie kierowcy może stwarzać zagrożenie, badania mogą być wymagane częściej.

Jak wyglądają regulacje prawne dotyczące górnej granicy wieku motocyklowego prawa jazdy na świecie?

Przepisy dotyczące wieku i kategorii prawa jazdy na motocykle różnią się w zależności od kraju, jednak czynnikiem wspólnym jest fakt, iż górna granica wieku prowadzenia motocykla nie jest ściśle określona i zależy od wyników badań lekarskich. Oto porównanie przepisów obowiązujących w wybranych krajach:

 • Niemcy: kierowcy powyżej 50 roku życia muszą przechodzić badania co 5 lat, a powyżej 60 roku życia co 3 lata.
 • Hiszpania: okresowość badań lekarskich dla starszych kierowców to co 10 lat do 65 roku życia, a powyżej co 5 lat.
 • Włochy: obowiązkowe badania dla kierowców co 10 lat do 50 roku życia, co 5 lat od 50 do 70 roku życia, a powyżej co 3 lata.
 • USA: przepisy dotyczące badań lekarskich w USA różnią się w zależności od stanu. W stanie Floryda kierowcy, którzy ukończyli 80 lat, muszą odnawiać prawo jazdy co sześć lat, przy czym każdorazowo wymagane jest badanie wzroku. W Kalifornii osoby powyżej 70 roku życia muszą odnawiać dokument co pięć lat, a w razie wątpliwości co do ich zdolności do prowadzenia pojazdów mogą być zobowiązane do przejścia dodatkowych testów. W Teksasie kierowcy powyżej 85 roku życia odnawiają prawo jazdy co dwa lata, natomiast ci, którzy ukończyli 79 lat, są zobowiązani do przeprowadzania badania wzroku przy każdorazowo przy odnawianiu dokumentu.
 • Wieka Brytania: w Wielkiej Brytanii, prawo jazdy kategorii A jest ważne do 70-tego roku życia. Po osiągnięciu tego wieku, kierowcy muszą co trzy lata odnawiać prawo jazdy, co wiąże się z obowiązkowymi badaniami lekarskimi. Przy każdym odnowieniu są zobowiązani do wypełnienia formularza deklarującego, że są w stanie bezpiecznie prowadzić pojazdy. W niektórych przypadkach może być wymagane zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do prowadzenia pojazdów, szczególnie jeśli kierowca ma określone schorzenia lub wątpliwości co do stanu zdrowia.
 • Australia: w Australii, wymagania dotyczące badań lekarskich różnią się w zależności od stanu. Zazwyczaj kierowcy powyżej 75 roku życia muszą co rok przechodzić badania lekarskie, aby utrzymać prawo jazdy.
 • Brazylia: kierowcy muszą przechodzić badania lekarskie co 5 lat do 65 roku życia, a powyżej 65 roku życia co 3 lata.
 • Argentyna: badania lekarskie konieczne są co 10 lat do 65 roku życia, a powyżej 65 roku życia co 5 lat.

Chociaż dokładne wymagania różnią się między krajami, wspólnym czynnikiem jest konieczność częstszych badań lekarskich wraz z wiekiem, szczególnie po osiągnięciu 50-tego roku życia. Przepisy te mają na celu zapewnienie, że starsi kierowcy, w tym motocykliści, są zdolni do bezpiecznego prowadzenia pojazdów, biorąc pod uwagę zmiany fizyczne i poznawcze związane ze starzeniem się.

Jak starzenie się wpływa na naszą jazdę? Przegląd badań naukowych. Procesy poznawcze starzejących się kierowców.

Nie jest tajemnicą, że zdolność do prowadzenia pojazdów, w tym motocykli, zmienia się z wiekiem. Badania naukowe pomagają zrozumieć, jak procesy poznawcze i fizyczne wpływają na jakość jazdy i bezpieczeństwo starszych kierowców. Konieczność badań lekarskich bardziej dojrzałych motocyklistów ma tym większe znaczenie, że motocykliści z racji specyfiki prowadzonego pojazdu, muszą umieć szybko reagować na zmieniające się warunki drogowe i innych użytkowników dróg. Podobnie ważną kwestią są regularne badania kierowców samochodów, bo z wiekiem pogorszeniu ulega czas reakcji, spostrzegawczość, zmysł wzroku i słuchu, dużo łatwiej jest więc nie zauważyć na drodze jednośladu i doprowadzić do tragedii.

Zebraliśmy dla was dane z badań ScienceDaily nad wykrywaniem zmian poznawczych u starszych kierowców za pomocą specjalnych czujników w pojazdach, SpringerOpen dotyczących wpływu uwagi kierowców na percepcję zmian w środowisku drogowym, oraz European Transport Research Review badających wpływ wizualnej i poznawczej uwagi kierowców na percepcję zmian w środowisku drogowym. Poniżej przedstawiamy wyniki, rozkładając zebrane dane na poszczególne czynniki.

1. Czas reakcji

Jednym z głównych problemów związanych z wiekiem jest wydłużenie czasu reakcji. Starsi kierowcy potrzebują więcej czasu na odpowiedź na nagłe zmiany w otoczeniu drogowym, co może zwiększać ryzyko wypadków​​. To zjawisko wynika z ogólnego spowolnienia procesów przetwarzania informacji w mózgu oraz zmniejszenia zdolności do szybkiego podejmowania decyzji.

2. Spostrzegawczość

Z wiekiem pogarsza się także spostrzegawczość, czyli zdolność do dostrzegania i interpretowania informacji wizualnych. Starsi kierowcy mogą mieć trudności z szybkim zauważeniem zmian w sygnalizacji świetlnej, znakach drogowych czy obecności innych uczestników ruchu drogowego​.

3. Wzrok

Naturalne procesy starzenia wpływają również na jakość wzroku. Problemy takie jak zaćma, zwyrodnienie plamki żółtej czy zmniejszona zdolność do adaptacji wzroku w ciemności mogą znacznie ograniczać zdolność do bezpiecznego prowadzenia pojazdu​.

4. Słuch

Chociaż słuch nie jest bezpośrednio związany z reakcjami na sygnały wizualne na drodze, jego pogorszenie z wiekiem może wpływać na zdolność do odbierania ważnych sygnałów akustycznych, takich jak syreny pojazdów uprzywilejowanych czy klaksony innych samochodów​.

5. Dodatkowe zmienne wpływające na jazdę starszych kierowców

Badania naukowe wymieniają inne problemy ze zdrowiem i choroby przewlekłe, wpływ zażywanych leków oraz zmiany w motoryce. Spadek siły mięśniowej, koordynacji i elastyczności może utrudniać operowanie kierownicą i innymi elementami sterującymi pojazdu. Badania wskazują, że starsi kierowcy mogą mieć trudności z szybkim i precyzyjnym wykonywaniem manewrów wymagających dużej zręczności. Starsze osoby często przyjmują różne leki, które mogą wpływać na zdolności kognitywne i motoryczne.

Czas stanąć przed lustrem i odpowiedzieć sobie na pytanie. Kiedy powiedzieć stop?

Jak w wielu przypadkach wiek i motocykl nie są odstępstwami od mądrej życiowej reguły: trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem i samokrytycyzmem. Nawet jeżeli nie mamy już do siebie na tyle zaufania/ nasz stan zdrowia oceniamy jako niewystarczający możemy kontynuować naszą pasję do przejażdżek jako pasażer. Poza tym motocyklowa pasja to przede wszystkim jazda, ale nie tylko. Samo obcowanie z ulubionym pojazdem też potrafi sprawiać przyjemność. Majsterkowanie, czy pielęgnowanie maszyny, to także świetny pretekst by spotkać się z innymi motocyklistami. Nic nie stoi także na przeszkodzie by pomóc na przykład swoim wnukom w podjęciu pierwszych kroków w karierze motocyklisty. Zacząć swoja motocyklową przygodę na motorowerze dziadka – bezcenne. Tak Trza Żyć!

A o motorowerze dziadka mówiąc, odsyłamy Was do naszej sekcji klasyków: https://www.jednoslad.pl/segment/motocykle/klasyki/

 

Inne publikacje na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button